Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez23.04.2017 r.
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
J 20, 19-31


Tuż przed beatyfikacją Siostry Faustyny, 23 marca 1993 roku biskupi polscy skierowali do Stolicy Apostolskiej prośbę o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego. Stolica Apostolska, wskazując na wielki postęp w odnowie życia sakramentalnego i coraz bardziej mnożące się dzieła miłosierdzia jako owoce praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, 23 stycznia 1995 roku wydała dekret zezwalający na obchodzenie święta Miłosierdzia Bożego we wszystkich diecezjach w Polsce. Ojciec Święty zalecił, aby przy sprawowaniu liturgii tejże Niedzieli używać tekstów, które są na ten dzień przepisane w Mszale Rzymskim i w Liturgii Godzin. Od tego roku w kalendarzu liturgicznym Kościoła w Polsce pojawił się zapis: II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedził sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w 1997 roku, dziękował Opatrzności Bożej, że dane mu było osobiście przyczynić się do wypełnienia woli Chrystusa i ustanowić święto Miłosierdzia Bożego w Polsce. Trzy lata później, w czasie kanonizacji Siostry Faustyny, Ojciec Święty ustanowił to święto dla całego Kościoła.
Zarys historii ustanowienia Niedzieli Miłosierdzia Bożego
(https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia-historia-nabozenstwa/?wide=true#more-848)


INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 24 kwiecień 2017 Uroczystość św. Wojciecha, BM, głównego patrona Polski


7.00

1. + Henryka, Annę, Mikołaja, Annę, Janinę, Jana, zr. Barbarewiczów, Cieniuchów, Franczuków, rodziców chrzestnych i dusze w czyśćcu cierpiące – Dzieci

18.00

1. O zdrowie, potrzebne łaski, Boże błog., wstawiennictwo MB dla Karoliny i Aleksandra – Babcia

2. + Ludmiłę i Jana Góreckich (r) – Wnuk

WTOREK – 25 kwiecień 2017 Święto św. Marka, ewangelisty


7.00

1. Dz.-Bł. w r. śl. Anny i Andrzeja – Rodzina

8.00

NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO – II dzień

18.00

NOWENNA PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA – rozpoczęcie

1. Dz.-Bł. w 25 r. śl. Urszuli i Zenona Filipiuków – Małżonkowie

2. Dz.-Bł. w 25 r. śl. Jolanty i Adama Kociubińskich

ŚRODA – 26 kwiecień 2017


7.00

1. + Władysławę Mamruk (r), Jana, Piotra, Paulinę, Bazylego, Anastazję – Rodzina

18.00

NOWENNA PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA – II dzień

1. + Jana (r), zr. Ziniewiczów, Andrzejuków, Kuców – Stanisława Andrzejuk

2. + Teofilę (r), Jana, Aleksandra, Stanisława, Zofię, Józefa, Wiktorię, Kazimierza, Marię, Józefa – Wnuczka

CZWARTEK – 27 kwiecień 2017 Oktawa Wielkanocy


7.00

1. + Tomasza (6r), Mariannę i Jana Trochimiuków, zr. Trochimiuków – Rodzeństwo

18.00

NOWENNA PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA – III dzień

1. W int. Bogu wiadomej – Rodzice

2. + Mariana Miedźwieckiego (10r) – Żona i Córka

PIĄTEK – 28 kwiecień 2017


7.00

1. + Mariannę (r), Pawła, Olgę, Andrzeja, Annę, Feliksa, Mieczysława, zr. Awerczuków, Melaniuków – Rodzeństwo

18.00

NOWENNA PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA – IV dzień

1. Za koleżanki i kolegów, Parafian oraz wszystkich ludzi, którzy modlili się o zdrowie Karoliny i Aleksandra – Rodzina

2. + Sabinę, zr. Jańczuków, Mirończuków – Syn

SOBOTA – 29 kwiecień 2017 Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i dra Kościoła, patronki Europy


7.00

1. + Józefa Laszuka (r), zr. Karpiuków, Laszuków – Żona i dzieci

2. + Klemensa Gryglasa (r), Helenę, zr. Gryglasów, Wawryniuków – Rodzina

18.00

NOWENNA PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA – V dzień

1. O zdrowie w Rodzinie

NIEDZIELA – 30 kwiecień 2017 III Niedziela Wielkanocy


8.00

1. + Zygmunta (z racji imienin), Feliksę, Piotra, zr. Ludwiczuków – Krystyna Ludwiczuk

9.30

1. Dz.-Bł. w 50 r. śl. Rodziców – Dzieci

2. Dz.-Bł. w 30 r. śl. Elżbiety i Antoniego Urbanowiczów – Jubilaci

3. + Franciszka (r), Stanisławę, Marka, Stanisława Awerczuków – Rodzina

11.30

ZA PARAFIAN

1. Dz.-Bł. w 40 r. śl. Haliny i Jana Kuszneruków

2. Dz.-Bł. w 10 r. śl. Izabeli i Pawła Oleszczuków

3. Dz.-Bł. w 9 r. śl. Moniki i Jarosława Stańko

18.00

NOWENNA PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA – VI dzień

1. + Anielę (r), Franciszka, Annę, Aleksandra, Józefa, Franciszkę, zr. Andrusiuków – Rodzina

2. + Władysława, rodziców i dziadków z obu str., Mirosławę, Alicję, Zygmunta, Ryszarda, Adama – Helena BrojekBÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY NA KOŚCIÓŁ

- Bezimienna – ul. Moniuszki – 100 zł
-Wiktor Melaniuk – Klonownica Mała – 100 zł


BIEŻĄCE INFORMACJE:

Księża dekanatu janowskiego wychodzą z propozycją Pieszej Nocnej Pielgrzymki Dekanalnej do Leśnej Podlaskiej z 12 na 13 maja, to jest z piątku na sobotę. Chcemy wyruszyć do Sanktuarium MB w Leśnej w 100 rocznicę objawień fatimskich. Szczegóły wkrótce w parafiach dekanatu. Zapisy u księży w parafii.ZAPOWIEDZI

-  BARANIUK ANNA, panna, zam. w Warszawie, par. św. Pawła Ap w Warszawie i TCHÓRZEWSKI MATEUSZ, kawaler, zam. w Międzyrzecu Podlaskim, par. Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podl. – ZAPOWIEDŹ 2.
- SZUCKA PAULINA, panna, zam. Jakówki, par. tutejszej i OGRYZEK KAZIMIERZ, kawaler, zam. Jarosław, par. Chrystusa Króla w Jarosławiu – ZAPOWIEDŹ 2.
- CHALIMONIUK PIOTR, kawaler, zam. Cieleśnica, par. tutejszej i ŁOJEWSKA BARBARA, panna, zam. Koszoły, par. Huszcza – ZAPOWIEDŹ 2.

Każdy, kto by wiedział o ewentualnych przeszkodach kanonicznych zachodzących między w/w narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić miejscowych duszpasterzy.

DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH

AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010