19.09.2021 r.

ZAPOWIEDZI

Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: 

1. Jakub Pisaruk, kaw. zam. w Nowym Pałowie, oraz Karolina Magdalena Trochym, panna zam. w Janowie Podlaskim, oboje par. tutejszej – Zapowiedź 2.

2. Ireneusz Orzechowski, zam. w Błoniach, cywilnie związany, oraz Ewa Kwiatkowska, zam. w Werchlisiu, cywilnie związana – Zapowiedź 2.

3. Wojciech Grzegorz Rafalski, kaw., zam. w Błoniach, par. tutejsza, oraz Monika Anna Sawczuk, panna zam., w Białej Podlaskiej par. bł Honorata – Zapowiedź 1.


EWANGELIA Mk 9, 30-37 Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i  mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je  ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.


INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 20 września


7.00

1. + Władysława, Michała Ksieniewicza, Mariannę i Feliksa Kołodziejczuk – of. Mieczysław Ksieniewicz.

2. +Adama Andruszkiewicza (6r.) – of. żona.

3. + Adama Plażuka (GR)

18.00

1. +Krystynę Butkiewicz, Sylwestra, Mateusza – of. Rodzina Butkiewiczów.

WTOREK – 21 września


7.00

1. +Halinę i Jana Siliwoniuków, rodziców z obu stron.

2. + Adama Plażuka (GR)

3. +Lucjana Megesa (9dz)

18.00

1. Dz.bł. w 9 r. ślubu Beaty i Arkadiusza.

ŚRODA – 22 wrzesień


7.00

1. O Boże bł., zdrowie dla rodziny Mosiów.

2. + Adama Plażuka (GR)

18.00

1. W intencji uczestników nowenny do MBNP

2.+ Ryszarda Jańczuka (9dz.)

CZWARTEK – 23 wrzesień


7.00

1. +Andrzeja Hurbańczuka, Kazimierza – of. rodzina.

2. + Adama Plażuka (GR)

18.00

1. + Wandę Matyjasiak (1r.)- of. Mąż z dziećmi.

2. +Jana Butkiewicza ( 30dz.) – of. rodzina.

PIĄTEK – 24 wrzesień


7.00

1. +Antoniego, Paulinę, Zdzisława, Stefana, zm. z ich rodzin – of. Wiesława Okseniuk.

2. + Adama Plażuka (GR)

18.00

1. +Marię (r.), Włodzimierza, Henryka, Krzysztofa, Tomasza, Mariana.

2. +Mariannę Mirończuk ( 9dz.)

SOBOTA – 25 wrzesień


7.00

1. +Bolesława Kondratiuka (r.).

2. + Adama Plażuka (GR)


18.00

1. +Eugenię Kędzior – of. Mąż.

2. Dz.bł. w kolejną rocznicę urodzin Malwiny i Marcelego, o Boże bł., opiekę MB, światło Ducha Św.

3.+Jana Hryciuka (9dz)NIEDZIELA – 26 wrzesień


8.00

1. +Antoniego, Zofię, Eudokię, Stanisława, Krzysztofa, Mariannę, Stanisława, Mieczysława, Teofilę, Halinę, zm., z rodz. Laszuków, Litwiniuków, Kwiatkowskich – of. Marianna Tychmanowicz.


9.30

1. Dz.bł. w 18 r. urodzin Marka o Boże bł., i potrzebne łaski – of. Rodzina.

2. +Jadwigę Andrzejuk (30dz).

3. + Adama Plażuka (GR)11.30

1. Za Parafian

2. +Mariannę Andrzejuk (r.), zm. z rodz. Andrzejuków i Walkówków – of. córki.

3. W int. Legionu Małych Rycerzy NSPJ

18.00

1. +Antoninę ( 4r.), Wiesławę, Zygmunta, Franciszka, Józefa, Stanisława, Annę, Stanisława – of. Syn Wiesław z rodziną.


OGŁOSZENIA

1) Bardzo dziękuję za pracę przy sprzątaniu kościoła filialnego w minioną sobotę i zapraszam jeszcze w następną sobotę na g. 9.00 do zmywania podłogi. Rekonsekracja kościoła będzie miała miejsce 17 października b.r.

2) Dzisiaj po  Mszy  św.  o  g.  9.30  poświęcenie  tornistrów  dla  I-klasistów, a następnie po Mszy św. spotkanie z dziećmi i ich rodzicami. To spotkanie będzie miało charakter wstępnego przygotowania do I-Komunii św., która będzie w klasie III. Takich spotkań w I klasie łącznie będzie 4.

3) Dzieci z rodzicami zapraszamy na niedzielne Msze św. o godz. 9.30,po których dzieci dostąpią specjalnego indywidualnego błogosławieństwa.

4) W czwartek nowenna do błogosławionych Męczenników z Pratulina.

5) Trwa zbiórka darów w naturze na WSD w Siedlcach i Caritas w Białej Podl.. Zbiórka potrwa jeszcze 2 tygodnie, a 2 października samochód przyjedzie po odbiór. Prosimy o zorganizowanie takiej zbiórki i złożenie darów w budynkach parafialnych. Wśród darów pożądane są warzywa, ziemniaki i owoce, a nawet zboże.

6) Bóg zapłać ks. Tomaszowi Koprianiukowi, którego głos często słyszymy w KRP za podzielenie się z nami Słowem Bożym i umożliwienie bliższego zapoznania się z Rozgłośnią.

7) W niedzielę 26 września o godz. 10.30 w salce przy kościele odbędzie się pierwsza katecheza dla rodziców i chrzestnych. Rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych prosimy o zapoznanie się z harmonogramem katechez chrzcielnych. Obowiązek odbycia czterech katechez chrzcielnych wynika z postanowień II Synodu Siedleckiego. Program katechez wywieszony jest w gablocie przed kościołem i zamieszczony na stronie parafialnej w załączniku pod ogłoszeniami. Przypominamy, że jeżeli ktoś mieszka poza parafią ponad 3 miesiące, w takim przypadku powinien zgłosić się do kancelarii w nowej parafii i stamtąd pobierać wszelkie zaświadczenia. W przeciwnym razie może się okazać, że taka osoba nigdzie nie widnieje w spisie parafian i nie będzie miała możliwości uzyskania zaświadczenia.

8) W następną niedzielę odbędzie się liczenie wiernych obecnych na każdej Mszy św., oraz liczenie rozdanych Komunii św. Liczenie przeprowadzą ministranci i młodzież z KSM -u.

9) Bóg zapłać́ za ofiary na odnowienie kościoła św. Jana Chrzciciela: Hładoniuk Zygmunt – Jagellończyka – 100; bezimiennie Stary Pawłów – 100; Krystyna i Józef Korzeniewsccy Błonie – 100; Wielgus Janusz – Ostrów – 100; bezimiennie z Skalskiego – 200; :

10) W minionym tygodniu odeszła do Pana: Marianna Mirończuk, Jan Hryciuk.Pliki do pobrania

Pobierz 38 Nr Gazetki z 19.09.2021 r. (DOCX)


Harmonogram katechez chrzcielnych przy Parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim


KATECHEZY DLA NARZECZONYCH W DEKANACIE JANOWSKIM PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W JANOWIE PODLASKIM III NIEDZIELA MIESIĄCA GODZ. 10.30 (salka przy kościele).


AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010