15.09.2019r.

24 niedziela zwykła

Ewangelia wg św. Łukasza 15,1-32.
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia». Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca». «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: "Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z najemników". Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec powiedział do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się"».

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 16 września


7.00

+Stanisławę Dawidziuk w 30 dz

18.00

+Franciszka, Kazimierza, Wiktora – of. Halina Kopytiuk

WTOREK – 17 września


7.00

+Krzysztofa Zielińskiego i o zdrowie dla Teresy – of. Barbara

18.00

+Tadeusza Makarewicza w 3 r. – of. rodzina

ŚRODA – 18 września


7.00

1. +Kazimierę Kapłan, Jana Kapłana, Jana, Mariannę

2. +Marka Mamruka

18.00

1. W intencji uczestników nowenny do MBNP

2. +Jana w (r.), Wacława, Anielę, Antoniego, Mariannę, zm z rodz Djurów – of. Żona z dziećmi

3. +Stanisława, Wacława, Reginę, Kingę, Agnieszkę, Mieczysława, Zofię

CZWARTEK – 19 września


7.00

+Józefę Golec w 3 r., Jana, zmarłych rodziców z obu stron – of. córki

18.00

1. +Jana, Władysławę, Jana, Katarzynę, Łukasza, Kazimierza, Bronisława, Karolinę, Franciszka, Annę, Walerię – of. Helena Jakuć

2. Władysławę i Henryka Filipiuków – of. rodzina

PIĄTEK – 20 września


7.00

+Adama Andruszkiewicza w 4 r. – of. żona

18.00

1. +Leokadię, Jana, Marię, zm z rodz Siliwonów w (r.) – of. rodzina

2. Krystynę i Sylwestra Butkiewiczów – of. rodzina

SOBOTA – 21 września


7.00

1. +gr. 1 Mariannę Buczyńską

2. O szczęśliwą operację i zdrowie dla Barbary – of. koleżanki

18.00

1. Dziękczynna z racji urodzenia Wiktorii i o Boże bł oraz zdrowie

2. Dz – bł w 18 r. urodzin Marcelego o Boże bł i potrzebne łaski – of. rodzice

NIEDZIELA – 22 września


8.00

1. +Antoniego Laszuka, Zofię, Eudokię, Stanisława, Krzysztofa, Mariannę, Stanisławę, Mieczysława, Teofilę, zm z rodz Laszuków, Tychmanowiczów, Kwiatkowskich – of. Marianna Tychmanowicz

2. +gr. 2 Mariannę Buczyńską

9.30

1. +Piotra Laszuka w (r.) – of. rodzina

2. Józefa, Krzysztofa, Czesławę, Stanisława, Krystynę, Teofilę, Stanisława, Mariannę, Karola – of. Jadwiga Pykacz

11.30

1. +zm z rodz Chomiczów, Tychmanowiczów, Chełstowskich, Offmanów – of. Bożena Chełstowska

2. Dz – bł w 10 r. ślubu Katarzyny i Michała Kononiuków o Boże bł

18.00

+Marię w (r.), Aleksego, Włodzimierza, Henryka, Krzysztofa, Tomasza, Mariana – of. córkaOGŁOSZENIA

1. Zbiórka przed kościołem na rzecz Państwa Rogoźnickich z Rokitna wyniosła 8000 zł. Bóg zapłać darczyńcom i PZC za przeprowadzenie zbiórki.
2. Bóg zapłać panu Dariuszowi Hordyjewiczowi za bezpłatne wykonanie projektu technicznego rewitalizacji cmentarza parafialnego.
3. Za tydzień wygłosi słowo Boże i zbierze ofiary na WSD alumn z seminarium. Tradycyjnie będzie można nabyć kalendarze.
4. W zakrystii są do nabycia Kalendarze Rolnicze w cenie 27 zł
5. Dzisiaj po  Mszy  św.  o  godz.  9.30  spotkanie z klasą III, sporządzenie listy i wybór komitetu rodzicielskiego.
6. Dzisiaj o godz. 10.30 katechezy dla narzeczonych, o godz. 14.00 w salce przy kościele spotkanie rodzin Domowego Kościoła.
7. Za tydzień w niedzielę o godz. 10.30 druga katecheza dla rodziców i chrzestnych.
8. Jutro 16 września rozpoczyna  się  Triduum  do   św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Na Mszę Św. wieczorową w poniedziałek, wtorek i środę zapraszamy młodzież, szczególnie tę, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy wieczorowej każdego z tych dni  krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. W poniedziałek po zakończonej adoracji uczniowie z klasy 7 i 8 przynoszą wypełniony formularz z podstawowymi danymi osobowymi, który dostali na ostatnim spotkaniu w niedzielę. We wtorek młodzież przynosi własnoręcznie napisane podanie skierowane do księdza proboszcza, podpisane przez kandydata i przynajmniej jednego z rodziców. W środę 18 września w święto św. Stanisława Kostki po Mszy Świętej wieczorowej młodzież z klasy 7 otrzyma książeczki spowiedzi, natomiast młodzież z klasy 8 otrzyma indeksy. Jeśli któryś z kandydatów był ochrzczony poza naszą parafią prosimy o dostarczenie  aktu chrztu z właściwej parafii do końca września. Jeśli ktoś z poza naszej parafii chciałby tutaj przygotować się do sakramentu bierzmowania, proszony jest o akt chrztu oraz pozwolenie swojego ks. proboszcza na przygotowanie i udzielenie bierzmowania w Janowie Podlaskim.
9. Od jutra, zgodnie z wspaniałą tradycją naszej parafii, rozpoczynamy zbiórkę darów w naturze na Caritas w Białej  Podl. Zbiórka potrwa trzy tygodnie, a 14 października samochód z Białej  Podl. przyjedzie po odbiór. Prosimy o zorganizowanie takiej zbiórki i złożenie darów w budynkach parafialnych. Wśród darów pożądane są warzywa, ziemniaki i owoce, a nawet zboże.
10. Za  tydzień po  Mszy  św.  o  godz. 9.30  poświęcenie  tornistrów  dla  I-klasistów, a następnie po Mszy św. spotkanie z dziećmi i ich rodzicami. To spotkanie będzie miało charakter wstępnego przygotowania do I-Komunii św., która będzie w klasie III. Takich spotkań w I klasie łącznie będzie 4.
11. Przypominamy o możliwości zapisywania się na Pieszą Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina. Wyjście 6 października o godz. 5.30 z placu sprzed kościoła parafialnego w Janowie Podlaskim.
12. 26 września w czwartek o godz. 13.00 Msza św. dz-bł Z racji 50-leci Zespołu Pawłowianki. Serdecznie zapraszamy.
13.  Zbiórka ministrantów w piątek o godz. 17.00 w kościele, natomiast KSM-u o godz. 18.45 w salce parafialnej. Zapraszamy szczególnie na spotkania nowe osoby począwszy od 7 klasy szkoły podstawowej.
14. Bóg  zapłać  za  ofiary na kościół: KRK ze Starego Pawłowa zel. Haliny Adamiuk – 200 zł


ZAPOWIEDZI
Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Mateusz Antoniuk kawaler z par. św. Nikity w Kostomłotach i Edyta Ochnik panna z Janowa Podl. – ZAPOWIEDŹ 1,
Marcin Korolczuk kawaler ze Starego Pawłowa i Magdalena Hołubczuk panna z Woroblina par. Pratulin – ZAPOWIEDŹ 1,
Kamil Leszek Herbik kawaler z Janowa Podlaskiego i Katarzyna Maria Łukijaniuk panna z Janowa Podlaskiego – ZAPOWIEDŹ 1


AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010