Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez
22.05.2016r.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
J 16, 12-15

FRAGMENT HOMILII PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

Powróćmy do aktu Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Co wydarzyło się w tamtej chwili? Kiedy On mówi: To jest Ciało moje, za was wydane, to jest moja Krew, wylana za was i za wielu — co się wówczas wydarza? Z miłości przyjmuje On całą mękę, z jej cierpieniem i z jej przemocą, aż po śmierć na krzyżu; w ten sposób, akceptując ją, przemienia ją w akt ofiary. Jest to przemiana, której świat najbardziej potrzebuje, ponieważ zbawia go od wewnątrz, otwiera na wymiary królestwa niebieskiego. A tej odnowy świata Bóg chce zawsze dokonywać tą samą drogą, którą przeszedł Chrystus, co więcej, drogą, którą jest On sam. W chrześcijaństwie nie ma żadnej magii. Nie ma w nim dróg na skróty, ale wszystko odbywa się zgodnie z pokorną i cierpliwą logiką ziarna pszenicy, które obumiera, aby dać życie.


INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 23 maj 2016


7.00

1. + Józefa (r), Jana, Marię, Helenę, Zdzisławę, Jana, Janinę, Aleksandrę, Eugenię, Eugenię, Władysława, zr. Bobińskich, Żuków, Wawryniuków, Korolów - Katarzyna Bobińska z rodziną

2. Dz-Bł w int. Marianny o zdrowie , błogosławieństwo Boże

18.00

1. + Konstantego, Annę, Konstantego, zr. Andrzejuków, Semeniuków - Antonina Andrzejuk

2. + Stanisławę (r), Juliana, ich rodziców: Józefę, Franciszka, Paulinę, Andrzeja - Dzieci

WTOREK – 24 maj 2016 Wspomnienie NMP Wspomożycielki wiernych


7.00

1. + Krystynę (14r) i Adama Andruszkiewiczów, zr. Andruszkiewiczów - Rodzina

2. + Franciszka, Helenę, Annę, Józefa, Janinę, Teklę, Pawła, zr. Tychmanowiczów, Korolów – Kazimiera Murawska

8.00

NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO

17.00

Poświęcenie pól w Janowie Podlaskim

18.00

1. W int. mieszkańców Janowa Podlaskiego

2. + Mikołaja, Paulinę Iwaniuków - Wnuczka

3. + Zygmunta Weremczuka (9r) - Córka Agnieszka

ŚRODA – 25 maja 2016


7.00

1. + Jadwigę, Tadeusza, Henryka, Juliannę, Jana, zr. Paluchów, Filipiuków - Rodzina

2. + Stanisława (r), zr. Zabielskich, Wawryniuków, Czuraków - Rodzina

18.00

1. + Jana (r), Piotra, Ryszarda (r), zr. Grylaków, Kłubczuków – Helena Grylak

2. + Anielę Kolada, Józefa, Władysława, Katarzynę, zr. Koladów - Danuta Jańczuk

CZWARTEK – 26 maj 2016 Boże Ciało


8.00

1. + Klaudiusza Ziomkowskiego, Helenę i Klemensa Gryglasów, Annę Kimsę - Jadwiga Kosińska

2. + Sabinę Kwiatkowską - Córki

3. + Wacława (14r), Marka, Cezarego, Edwarda, Eugeniusza, Marię, Halinę, Zuzannę, rodziców z obu str. – Rodzina

10.00

1. Za Parafian

2. W int. Kapłanów – Czciciele Miłosierdzia Bożego

3. W int. dzieci z racji rocznicy I Komunii Św.

MSZY WIECZOROWEJ NIE MA

PIĄTEK – 27 maj 2016


7.00

1. + Martę Andrzejuk – Dzieci

18.00

1. + Feliksa Weremczuka , Antoniego Czuhana, Władysławę, Stanisława, Krzysztofa, Emila, zr. Semeryło – Katarzyna Czuhan

2. + Jadwigę, Jakuba, Krzysztofa, zr. Jakoniuków - Robert Jakoniuk

3. Dz.-Bł. w 65 r. ur. Franciszka, 60 r. ur. Zofii - Rodzina

SOBOTA – 28 maj 2016


7.00

1. Dz.-Bł. w 50 r. śl. Kazimiery i Franciszka Nieścioruków, z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie, opiekę MB – Małżonkowie

2. + Danutę Stefańską (r), zr. Stefańskich – Jolanta Brzozowska

18.00

1. Dz.-Bł. w 4 r. ur. Nikodema - Rodzina

NIEDZIELA – 29 maja 2016 IX Niedziela w ciągu roku


8.00

1. Dz.-Bł. w 18 r. ur. Patrycji

9.30

1. + Mieczysława Caruka (1r), Cecylię Niedzielską – Barbara

2. + Zofię Bodzak, za dusze w czyśćcu cierpiące - Maria Borsuk

11.30

1. + Czesława Wediuka (30dz)

2. + Ryszarda Toczyńskiego, Bronisławę i Henryka Toczyńskich – Rodzina

18.00

1. + Jana Hryciuka – Chrześniak Andrzej

2. + Jana Hryciuka – Bratowa z rodzinąBIEŻACE INFORMACJE:
- Harmonogram POŚWIĘCENIA PÓL zamieszczone w gazetce i wywieszony w gablocie.
- We czwartek Boże Ciało. Uroczysta Msza Św. z procesją o g. 10.00.
MSZY WIECZOROWEJ NIE MA.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY NA NAGŁOŚNIENIE
Leonard Hryciuk – Kajetanka – 100 zł


HARMONOGRAM POŚWIĘCENIA PÓL

Poniedziałek 23 maja 19.00

Jakówki

Peredyło

Błonie

Wtorek 24 maja 17.00

Janów Podlaski

Wtorek 24 maja 19.00

Stary Pawłów

Kajetanka

Środa 25 maja 19.00

Granna

Buczyce

Romanów

Piątek 27 maja 19.00

Nowy Pawłów

Klonownica Mała

Poniedziałek 30 maja 19.00

Werchliś

Ostów

Wtorek 31 maja 19.00

Hołodnica

Cieleśnica
ZAPOWIEDZI
 - RYBARCZYK ANDRZEJ WOJCIECH, kawaler, zam. Warszawa, par. MB z Lourdes w Warszawie i JAKONIUK KAROLINA, panna, zam. Kolonia Janów, par. tutejszej – ZAPOWIEDZ 1.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić duszpasterzy.

AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010