Nr 39

28.09.2014r.


DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Mt 21,28–32


Ez 18,25-28 ; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32


Osobiste spotkanie w naszym życiu Jezusa, poznanie Go owocuje pragnieniem pójścia za Nim i włączenia się w dzieło odkupienia. Podążanie za Panem oznacza pełnienie Jego woli w życiu codziennym. Tak jak Jezus mamy stać się sługami naszych braci i sióstr, byśmy wraz z nimi mogli wejść do królestwa niebieskiego. Podejmijmy więc zaproszenie do pracy w winnicy Pańskiej, które kieruje dziś do nas Chrystus w przypowieści.


ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II 

Ewangeliczna rada posłuszeństwa jest wezwaniem, które płynie z tego Chrystusowego posłuszeństwa „aż do śmierci”. Ci, którzy przyjmują to wezwanie, wyrażone słowem: „Pójdź za Mną”, decydują się — jak mówi Sobór — iść „za Chrystusem, który ... przez posłuszeństwo aż do śmierci krzyżowej odkupił i uświęcił ludzi”. W spełnianiu ewangelicznej rady posłuszeństwa sięgają do istotnej głębi całej ekonomii Odkupienia. W spełnianiu tej rady pragną osiągnąć szczególny udział w posłuszeństwie Tego „Jednego”, poprzez którego posłuszeństwo wszyscy „staną się sprawiedliwymi”. Można więc powiedzieć, że ci, którzy decydują się na życie wedle rady posłuszeństwa, w szczególny sposób stają pomiędzy tajemnicą grzechu a tajemnicą usprawiedliwienia i zbawczej łaski. Stoją w tym „miejscu” z całym grzesznym podłożem swej własnej ludzkiej natury, z całym dziedzictwem „pychy tego życia”, z całym egoistycznym dążeniem do panowania, a nie do służenia — i decydują się właśnie przez ślub posłuszeństwa przetworzyć siebie i przeobrazić na podobieństwo Chrystusa, który „przez posłuszeństwo aż do śmierci odkupił i uświęcił ludzi”.

Redemtionis DonumIV Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina 5 października 2014 r.
„Mężczyzną Stworzył go Bóg”

W dniu 6 października 2014 r. będziemy obchodzili XVIII rocznicę beatyfikacji błogosławionych Męczenników Podlaskich. W dniu 24.01.1874 r. w Pratulinie za wiarę i jedność Kościoła oddało życie 13. Unitów. Byli to sami mężczyźni. Z tej racji zapraszamy w niedzielę 5 października na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina. Mamy jednak świadomość, że męskość w dużej mierze kształtuje się wraz ze wzrostem odpowiedzialności. A jedną z największych odpowiedzialności jest troska o własną rodzinę. Stąd też w tym roku po raz pierwszy zapraszamy mężczyzn wraz z ich rodzinami. Podczas tegorocznej pielgrzymki będziemy kroczyli „Dróżkami Pratulińskimi”. Rozważania te poprowadzi ks. dr Marek Matusik. Po tym nabożeństwie zaprosimy mężczyzn na katechezę, którą wygłosi ks. dr Zbigniew Sobolewski, a w tym czasie kobiety wraz z dziećmi zgromadzą się w MARTYRIUM PRATULINSKIM na modlitewnym spotkaniu z Unitami, któremu przewodniczył będzie nowy Kustosz Sanktuarium – ks. Jacek Guz. Centralnym punktem Pielgrzymki będzie Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. Księży zapraszamy do koncelebry. Po Eucharystii zapraszamy na agapę oraz biesiadę muzyczną, jak również do wzięcia udziału w międzyparafialnej rywalizacji sportowej. Zachęcamy do zebrania 5-osobowych drużyn i wzięcia udziału w męskiej rywalizacji. Podobnie jak w ubiegłym roku w czasie pielgrzymki odbędą się zawody wędkarskie, wystawa sprzętu rolniczego, oraz wiele innych wydarzeń.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Program:
9.30 Zgłaszanie drużyn parafialnych
10.00 Dróżki Pratulińskie Prowadzenie ks. dr Marek Matusik
11.15 Katecheza dla mężczyzn Prowadzenie ks. dr Zbigniew Sobolewski
11.15 Modlitewne spotkanie z Unitami (dla kobiet i dzieci) Prowadzenie ks. Jacek Guz
12.00 Przygotowanie do Eucharystii. Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
13.30 Agapa połączona z wydarzeniami towarzyszące

INTENCJE MSZALNE

 • PONIEDZIAŁEK – 29 września 2014 Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela
  i Rafała


 • 7.00

 • 1. + Wacława i Mirosława – greg.

 • 2. + Aleksandrę Dacewicz (9dz)

 • 17.00

 • 1. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • 2. + Piotra Przybylskiego (30dz)

 • 3. – W intencji ks. Michała

 • WTOREK – 30 września 2014 Wspomnienie św. Hieronima, Prezbitera i Doktora Kościoła


 • 7.00

 • 1. – Dz – błag. w 52r urodzin Zofii z prośbą o dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo

 • 2. + Wacława Ksiniewicza (r), Paulinę, Władysława, Satulinę, Genowefę, Janinę, Czesława, Stanisława, zm. zr. Różyckich i Ksiniewiczów – Albina Różycka

 • 17.00

 • 1. + Wacława i Mirosława – zakończenie gregorianki

 • 2. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • ŚRODA – 1 października 2014 Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła


 • 7.00

 • 1. +Bronisławę (r), Stanisława, Jana, zm. zr. Wieczorków, Robijewski, Jasińskich – Córka
  z wnukami

 • 2. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomej

 • 17.00

 • 1. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • 2. + Mirosława Chwedoruka (2r) – Siostra

 • CZWARTEK – 2 października 2014 Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów


 • 7.00

 • 1. + Sinkiewiczów: Stanisława, Janinę, Ludwika, Andrzeja, Henryka, Helenę; Trochimiuków: Mariannę, Jana, Tomasza; Badzyńskich: Annę, Michała, Stanisława – Stanisław Sinkiewicz

 • 2. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomej

 • 17.00

 • 1. + Mariannę (2r), Franciszek, zm. zr. Bojków i Bogdaniuków – Halina Bogdaniuk

 • 2. + Helenę Wedziuk ( 30dz)

 • 3. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • PIĄTEK – 3 października 2014


 • 7.00

 • 1. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomej

 • 2. + Kazimierę Kauczor – Dzieci

 • 17.00

 • KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO g. 17.45

 • 1. + Leszka Nitychoruka (9dz)

 • 2. + Za zmarłe siostry KRK z Janowa Podlaskiego zel. Haliny Chomiuk i za zmarłych z ich rodzin

 • 3. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • SOBOTA – 4 października 2014 Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu


 • 7.00

 • 1. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże – Janina Skrok

 • 2. + Adelę Hurbańczuk(r) – Elżbieta Urbańczuk z rodziną

 • 3. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomej

 • 17.00

 • 1. + Franciszka (r), Zofię, Helenę, Aleksandra, Bronisławę – Córka

 • 2. + Anielę (1r) – Rodzina

 • 3. /poza/ + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • NIEDZIELA – 5 października 2014 XXVII Niedziela zwykła


 • 8.00

 • 1. + Filipiuków: Władysławę, Józefa, Mariannę; Mirończuków: Katarzynę, Władysława; Sobczuków: Stanisława, Katarzynę – Filipiuk Henryk

 • 2. + Jadwigę (r), Władzimierza, Wacława – Teresa Wawryniuk

 • 9.30

 • 1. + Za zmarłe siostry KRK z Cieleśnicy zel. Marię Tur i za zmarłych z ich rodzin

 • 2. – Dz – błag. i Boże błogosławieństwo dla sióstr KRK zel. Heleny Nieścioruk i za zmarłych z tego koła

 • 11.30

 • ZA PARAFIAN

 • 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

 • 2. + Józefa (1r), Aleksandra, Bronisławę, zm. zr. Owerko, Bechta – Anna Owerko

 • 3. /poza/ + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • 17.00

 • 1. + Józefa(r), Zbigniewa – Franciszka Hordyjewicz

 • 2. + Kazimierę (14r), Jana, zm. zr. Kapłanów i Kotlarczuków – Jerzy Kapłan

 • 3. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomejBIEŻACE INFORMACJE:
W tym tygodniu I czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwa. .Od poniedziałku Msze św. wieczorowe o g. 17.00 .Od środy o g. 16.30 nabożeństwo różańcowe.

DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


ZAPOWIEDZI

1. DWOJAK PIOTR MARCIN, kawaler, zam. Janów Podl. ul Pilarki 7/1, parafii tut. i KOWALIK MONIKA MARIANNA, panna, zam. Kielce, ul. Barwinek 14/107 parfia św Stanisława BM w Kielcach – ZAPOWIEDŹ 1

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzy


OFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:
- Bezimienna Wygody - 100 zł .
- Bezimienna z ul. Narutowicza - 100 zł.
-  Halina i Ryszard Melaniuk - ul. Konopnickiej- 200 zł. .
- Grażyna i Mirosław Korlaga - ul. Podborna - 200 zł. .
- Magdalena Dębowska - Buczyce - 50 zł. .
- Bezimienna z ul. Dolnej - 100 zł. .
- Ochnik Henryk - Jakówki 100 zł. .
- Rynkiewicz Helena - ul. Brzeska - 100 zł.

OFIARY NA PORTRETY BISKUPÓW:

Jan Paweł Bożemuj - Stary Pawłów - (portret Jana Łosowicza) 50 zł.

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ
Pobierz 39 Nr Gazetki z 28.09.2014 r. (PDF)
AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (083)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010