13 kwietnia 2014 r.                                                                                  Nr 15

NIEDZIELA PALMOWA


Mt 21,1-11, Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (Mt 27,11-54)

Dzisiejszy Stół Słowa Bożego w pytaniach:
1. Jaką postawę wg. proroka Izajasza należy przyjąć wobec przemocy?
2. Z czego nie skorzystał Pan Jezus?
3. Jak się nazywał więzień, którego z woli ludu uwolniono?
4. Jaki był wstępny wyrok wydany przez Piłata?
5. Jakie znaki towarzyszyły śmierci Pana Jezusa?
6. Jakie słowa Pan Jezus wypowiedział na krzyżu?


„Bóg każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie”. Warto z takim nastawieniem, do którego zachęca Izajasz, podejść do lektury tekstów Niedzieli Palmowej. Słuchać, widzieć obrazy, które pojawiają się w wyobraźni. W ten sposób podążać za Jezusem, by móc przeżyć Jego Ewangelię taką, jaką dzisiaj objawia. Po prostu być z Panem w Jego drodze.


W OCZEKIWANIU NA KANONIZACJĘ BŁ. JANA PAWŁA II


«Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie». Niedziela Palmowa, w którą Kościół wspomina triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, jest jakby świątecznie przystrojoną bramą, wprowadzająca nas w Wielki Tydzień. Patrząc na ten dzień w perspektywie duchowości liturgicznej, możemy dostrzec, że jest on poniekąd stale obecny w każdej liturgii eucharystycznej. Tak bowiem jak w swoim czasie stał się progiem wydarzeń tygodnia Chrystusowej Paschy, tak stale stanowi próg tajemnicy eucharystycznej. Więcej: próg samej liturgii. W momencie, w którym przekraczamy ten próg, wchodzimy w samo centrum Mysterium fidei. To misterium «zawsze i na każdym miejscu» sprawuje i spełnia sam Chrystus przez posługę kapłana - szafarza Eucharystii. Chrystus, najwyższy i wieczny Kapłan, przychodzi do Jerozolimy, aby tu spełnić swoją jedyną ofiarę (..)

Homilia podczas mszy św. Niedzieli Palmowej, Plac św. Piotra


Widzimy to wyraźnie zwłaszcza w czasie Triduum Sacrum — owych szczególnie świętych dni, w ciągu których uczestniczymy w misterium Chrystusowego powrotu do Ojca przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wiara bowiem daje nam pewność, że to przejście Chrystusa ku Ojcu, czyli Jego Pascha, nie jest wydarzeniem dotyczącym tylko Jego. My także zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w nim. Jego Pascha jest naszą Paschą.

List do kapłanów na Wielki Czwartek 1999 r.Życzę wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, abyście to Triduum Sacrum — Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę — Wigilię Paschalną, a potem Wielkanoc przeżywali coraz głębiej, a także, abyście o nim świadczyli.

(Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek)


CZYM ŻYJE PARAFIA JANÓW PODLASKI?

Czas Wielkiego Postu dobiega końca. Jaki był ten etap naszego życia? Każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Dobrym pomysłem było wprowadzenie drugiej Drogi Krzyżowej o godz. 18.30. Na obydwu licznie gromadzili się parafianie, a młodzież przygotowująca się do Bierzmowania była bardzo chętna w odczytywaniu rozważań. Za co składamy im serdeczne Bóg zapłać. O4 kwietnia, w piątek przed naszymi rekolekcjami, jak to już jest w zwyczaju naszej parafii, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszego miasteczka. Przy każdej stacji omadlaliśmy nasze różne sprawy, nasze rodziny, małżeństwa, instytucje i nas samych. Jak co roku był dźwigany duży drewniany krzyż, wyraz tego, że nie ma życia bez krzyża, a my wszyscy chcemy postępować według słów Chrystusa "kto nie bierze swojego krzyża, nie jest mnie godzien". Niektórzy nieśli swoje małe krzyże przyniesione z domów. Nabożeństwo zakończyło się w kościele udzieleniem Komunii św. i kapłańskim błogosławieństwem. A co z naszymi zabytkami? Prace konserwatorskie przy epitafium biskupa Kobielskiego zostały zakończone odbiorem konserwatorskim. Koszt wyniósł 67429 zł. Z UE pozyskano 50.000 zł. Udział własny wyniósł 5429. Natomiast Wójt Gminy Pan Jacek Hura wraz z Przewodniczącym Rady Zdzisławem Matyja Gminy i Radnymi przyznali dotację z kasy samorządowej w wysokości 12.000 zł., co stanowi 17,8 % inwestycji. W imieniu całej parafii składamy serdeczne Bóg Zapłać. Wiemy, że kondycja finansowa naszego samorządu jest imponująca, ale w każdej inwestycji jest potrzebna dobra wola, a tu u naszych samorządowców taka była. (cdn…)

Prawica Pana wzniesiona wysoko prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosił dzieła Pana.Ps.118,15-16 Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które szczególnie doświadczamy podczas Triduum Paschalnego, jest dla nas wzorem i programem, który pragniemy wypełniać w naszym życiu. To przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światła. Niech światłość zmartwychwstania rozjaśnia nasze ciemności, wskazuje drogę i prowadzi bezpiecznie za Dobrym Pasterzem. Niech otwartość i współpraca z łaską Zmartwychwstałego przenika naszą codzienność i pomaga w realizowaniu naszego życiowego powołania. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Parafianom i gościom życzenia składają księża posługujący w parafii Trójcy św. w Janowie Podlaskim

PONIEDZIAŁEK - 14 kwietnia 2014


7.00 -

1. +Józef Bartkiewicz (gregorianka);

2. +Henryka (r), Annę, Janinę, Jana, Annę, Mikołaja, zr. Barbarewiczów, Frańczuków, Cieniuchów, dusze w czyśćcu cierpiące - Dzieci

18.00

1. +Natalię (5r), Stefana, Eugeniusza, zr. Kamińskich - Rodzina

WTOREK - 15 kwietnia 2014


7.00

1. +Józef Bartkiewicz (gregorianka);

8.00

1. Nowenna do św. Antoniego - Rozpoczęcie

18.00

1. +Kazimierę, Franciszka zr. Podsiadłych (w rocznicę śmierci);

2. +Jadwigę (17r), Eugeniusza Filipiuków, Jana, Janinę, Jana, Walerię - Dzieci

ŚRODA - 16 kwietnia 2014


7.00

1. +Józef Bartkiewicz (gregorianka)

18.00

1. +Stefana Dunajko, Józefa, Annę, Zbigniewa, Tadeusza - Andrzej Dunajko;

2. +Zofię-Danutę Kardacz (r) - Syn

CZWARTEK - 17 kwietnia 2014 - WIELKI CZWARTEK


18.00

1. -Dz-błag. za dar kapłaństwa oraz w intencji margerytek;

2. +Juliana (r), zmarłych zr. braci i sióstr - Seweryna Żmudzińska;

3. +Józef Bartkiewicz - zakończenie gregorianki;

4. +Józef Michaluk (9dz)

PIĄTEK - 18 kwietnia 2014 - WIELKI PIĄTEK


18.00

NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ

SOBOTA - 19 kwietnia 2014 - WIELKA SOBOTA


20.00

WIGILIA PASCHALNA;


1. -Dz-błag. w 37 rocz. ślubu Zofii i Stanisława Mamruków z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej - Małżonkowie;

2. -Dz-błag. w 50 rocz. urodzin Danuty;

3. +Zygmunta Fąfarę (2r), zr. Maciejewskich i Fąfarów - Żona i córka

NIEDZIELA - 20 kwietnia 2014 - ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE


6.00

REZUREKCJA - ZA PARAFIAN

9.30

1. +Kazimierza, Irenę, Bronisława, Juliana, Helenę, Józefa zr. Filipuków, Stachniaków i Michaluków;

2. +Zygmunta Michaluka, zr. Michaluków i Breczków - Żona;

3. +Mariannę (r), Juliana, Celinę, Jadwigę, Wiktora, Jerzego - Irena Kapłan

11.30

CHRZTY;

1. +Aleksandra, Janinę, Halinę, zr. Burdów, Koladów, Domańskich i Czyżyków - Maria Karpiuk;

2. -Dz-błag. z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski dla rodziny Dacewiczów - Rodzina;

3. +Franciszka (14r), Pawła, Kazimierę, Stanisława, Annę, Jadwigę - Stanisława Niestioruk;

4. (poza) +Marian Miedźwiecki (7r) - Żona i córka


BIEŻACE INFORMACJE:

-Liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowana o g. 18.00 w czwartek i piątek, a w sobotę o g. 20.00;
-Tradycyjnie w Wielkim Tygodniu odnawiamy i ozdabiamy krzyże przydrożne;
-W Wielką Środę po Mszy św. konferencja i spisanie aktów chrzcielnych;
-Adoracja dzieci i młodzieży w Wielki Piątek i Wielką Sobotę od. g. 9.00 do nabożeństwa wieczorowego;
-Straż przy Grobie Pańskim rozpoczyna adorację w sobotę po wieczornej liturgii i wartuje do g. 23.00, a w niedzielę Zmartwychwstania od g. 5.00;
-W czasie procesji rezurekcyjnej zapraszamy dzieci do sypania kwiatków. Prosimy także, aby w Wielkim Tygodniu przygotować feretrony na procesję;

ZAPOWIEDZI

1. PIOTR MOŚ, kawaler, zam. Janów Podl., ul. Narutowicza 36 i DOMINIKA ANNA NIKONIUK, panna, zam. Nowy Pawłów 191, oboje parafii tutejszej - ZAPOWIEDŹ 1;
2. SZCZEPAN CHALIMONIUK, kawaler, zam. Kijowiec, parafii Malowa Góra i IZABELA ZIENCZUK, panna, zam. Cieleśnica, parafii tutejszej - ZAPOWIEDŹ 1;
3. TOMASZ ZARZYCKI, kawaler, zam. Mikuszewskie, parafii św. Mikołaja Urzędów i AGATA PODSKOK, panna, zam. Janów Podl., ul. Dominikańska, parafii tutejszej - ZAPOWIEDŹ 1;
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzy
Pobierz 15 Nr Gazetki z 13.04.2014 r. (PDF)


PARAFIA JANÓW PODLASKI   

Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (083)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010