Niedziela Miłosierdzia Bożego

07.04.2024 r.

EWANGELIA
J 20, 19-31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i  powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są  im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do  niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do  Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i  włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w  imię Jego.
Oto słowo Pańskie.

INTENCJE MSZALNE


PONIEDZIAŁEK – 08 kwietnia


7.00

1.+Stanisława Sobczuka – of. siostra Alicja z rodziną.

2.+Ewę Ruszkowską (9dz.)


9.30

1. +Annę , Zygmunta Korolczuków.

18.00

1.+Franciszka Kuszneruka – of. rodzina Misiejuków.

2. +Wiktora Omelaniuka – of. Mirosław z rodziną.

WTOREK – 09 kwietnia


7.00

1. +Stanisława Sobczuka – of. siostra Elżbieta.

18.00

1.+Helenę Sidoruk (1r.) – of. rodzina.

2.+Wandę Januszewicz ( 3r.) – of. mąż.


ŚRODA – 10 kwietnia


7.00

1.+Tomasza Toczyńskiego, Stanisława – of. Zofia i Ignacy Burczak z rodziną.

2.+Janinę Szewczuk – of. syn z rodziną.

18.00

1. Nowenna do MBNP

2.+Tadeusza Michałowskiego (30dz.).

Czwartek – 11 kwietnia


7.00

1. +Tomasza Toczyńskiego – of. rodzina Trochimiuków z Janowa Podlaskiego i Lubartowa.


18.00

1. +Eugenię Kędzior (19r.) – of. mąż.

2.+Andrzeja Wójciaka – of. rodzina.

PIĄTEK – 12 kwietnia


7.00

1. +Tadeusza (r.), Jadwigę, Henryka, Mariana, Stanisława, Stefana, zm. z rodz. Paluchów.


18.00

1. +Wandę (r.), Jana, Janinę – of. Urszula Iwaniuk.

2. +Janinę Żuk ( 1r.) – of. mąż i dzieci z rodzinami.

SOBOTA – 13 kwietnia


7.00

1.+Henryka (20r.), Annę, Janinę, Jana, zm. z rodz. Barbarewiczów, Franczuków, Cieniuchów i dusze w czyśćcu cierpiace.

2.+Nadzieję, Władysława Kałużnych, Henryka.

18.00

1. W int. dzieci objętych modlitwa różańcową przez rodziców z Róż Różańcowych.

2.+Mateusza Podkańskiego ( 9dz.)

NIEDZIELA – 14 kwietnia


8.00

1. +Janinę, Floriana Krolaga, Stanisława, Katarzynę Maślewskich – of. rodzina.

9.30

1.+Sergiusza, Bronisławę, Marię, Mateusza, Laszuków.

11.30

1.Za parafian.

2.Dz.bł. w 24 r. urodzin Katarzyny i w 22 rocznicę urodzin Jakuba – of. rodzice.

3. +Janinę Omelaniuk ( 1r.) – of. córki.


18.00

1. +Witolda, Teofilę, Henryka, Julię, Józefa, Jana, Helenę, Józefa, Mariana, Stanisława, zm.z rodz. Adamiuków, Pieńkowskich, Sokoluków, dusze w czyśćcu cierpiące – of. rodzina.

OGŁOSZENIA

1. Bóg zapłać za ofiary złożone w dniu dzisiejszym na Caritas diecezjalną
2. W poniedziałek wypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Msze św. o godz. 7.00; 9.30 i 18.00. 
3. W środę na Mszę św. wieczorową zapraszamy rodziców i dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii św., po Mszy w kościele dalsza część spotkania. Obecność rodziców obowiązkowa. 
4. 10 kwietnia ( środa ), będzie zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery). Zużyty sprzęt prosimy składować przy wikariacie tylko w dniu 10 kwietnia ( najbliższa środa )od godz. 7.30 do 13.00
5. Poświecenie pól rozpoczynamy od poniedziałku - 15.04. Rozkład jest wywieszony w gablotce. O formie poświęcenia pól decydują mieszkańcy. Może być procesja, ale może być też nabożeństwo w miejscu sprawowania Mszy św. Prosimy o pojazdy na poświęcenie pól na godz. 18.45, pod wikariat.

Msze św. z racji poświęcenia pól w następujących miejscowościach o g. 19.00

15.04

Poniedziałek

Cieleśnica

Klonownica Mała

Hołodnica

16.04

Wtorek

Werchliś

Ostrów

Błonie

17.04

Środa

Peredyło

Jakówki

Romanów

18.04

Czwartek

Stare Buczyce

Granna


19.04

Piątek

Stary Pawłów20.04

Sobota

Nowy Pawłów


 Bóg zapłać za ofiary na budowę nowego domu parafialnego: Bezimiennie z ul. Konopnickiej – 500zł.,
7. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Mateusz Podkański, Łukasz Grzęda,

Kościół Filialny p.w. św. Jana Chrzciciela
w
Janowie Podlaskim
 Msze święte są sprawowane w ciągu roku w niedziele wieczorem
(okres letni g. 18.00, okres zimowy  g. 17.00) z wyjątkiem:

Rekolekcje Adwentowe
Niedziela Palmowa
Niedziela Zmartwychwstania
Niedziela Zesłania Ducha Św. i 40-godzinne nabożeństwo
Odpust św. Rocha (I niedziela sierpnia)


Pliki do pobrania
 

AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010