Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez


OGŁOSZENIE
Powiat Bialski - Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zaprasza mieszkańców POWIATU BIALSKIEGO, w tym mieszkańców Gminy JANÓW PODLASKI w wieku 40-60 lat do udziału w Powiatowym programie profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”.
 W ramach programu WIZYTA PROFILAKTYCZNA PIELĘGNIARKI oraz wytypowanie do programu 121 osób o największym ryzyku zachorowania na choroby układu krążenia na bezpłatne badania specjalistyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, tj.
1) Badanie biochemiczne (morfologia 3 DIFF, mocz - badanie ogólne, OB, glukoza, kwas moczowy, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, elektrolity (sód , potas), ASPAT, ALAT, hemoglobina glinowana)
2) Badanie EKG
3) Badanie echokardiograficzne
4) RTG klatki piersiowej
5) Porada kardiologiczna.

 Więcej informacji u Pani Małgorzaty Zdanowskiej i Grażyny Starostki – pielęgniarek wytypowanych do realizacji projektu w Gminie Janów Podlaski pod numerem tel. 604051890 i 667767593 lub w Urzędzie Gminy Janów Podlaski Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu: Anna Jureczek – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej  Tel. 83 351-13-42.
 Zapraszamy do skorzystania i zdiagnozowania w kierunku ryzyka zachorowalności na choroby układu krążenia w dniach od 1 do 3 maja 2015 r. od godz. 11:00 podczas IV Jarmarku Św. Józefa Rzemieślnika w Janowie Podlaskim (plac przy kościele filialnym św. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim- „mały kościółek”).
Decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Więcej informacji na http://www.razemdlaserca.info/pl/


03.05.2015r.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY


Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. J 15,1-8 

Dz 4,8-12; 1J 3,1-2; J 10,11-18 

Obraz winnego krzewu i latorośli pozwala odkryć zasady przynależności do Chrystusa. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa; należymy do Niego jak gałązka należy do drzewa. Z Niego, jak ze źródła, czerpiemy życiodajne soki. Trwać w Jezusie to brać od Niego życie. Wtedy nasze życie zostaje przemienione, uświęcone i zaczyna przynosić owoc.


ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II


Kościół jest Ciałem, w którym Chrystus jest obecny i działa jako Głowa, ale jest także Oblubienicą, która jako nowa Ewa bierze początek z otwartego na krzyżu boku Zbawiciela: dlatego Chrystus jest przy swoim Kościele, „żywi go i pielęgnuje” (por.Ef 5, 29), składając w ofierze za niego swoje życie. Zgodnie ze swym powołaniem, kapłan winien być żywym obrazem Jezusa Chrystusa Oblubieńca Kościoła. Oczywiście, pozostaje zawsze we wspólnocie, do której jako chrześcijanin należy razem ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami wezwanymi przez Ducha, ale na mocy swego upodobnienia do Chrystusa, Głowy i Pasterza pełni wobec wspólnoty funkcję oblubieńczą. „O ile na nowo uobecnia Chrystusa Głowę Pasterza i Oblubieńca Kościoła, kapłan zajmuje miejsce nie tylko w Kościele, lecz także wobec Kościoła”. Jest zatem powołany, by w swoim życiu duchowym realizować miłość Chrystusa Oblubieńca do Kościoła Oblubienicy. Jego życie powinno więc być oświecane i formowane także przez ten aspekt oblubieńczy, który każe mu dawać świadectwo oblubieńczej miłości Chrystusa, powinien być zatem zdolny do umiłowania ludzi sercem nowym, wielkim i czystym — bezinteresownie i ofiarnie.

Pastores dabo vobis
Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej: ,,Matko Miłosierdzia"

Wprowadzenie wezwania „Matko Miłosierdzia” do Litanii Loretańskiej będzie uwielbieniem Bożego Miłosierdzia oraz oddaniem czci Jezusowi Miłosiernemu i Jego Miłosiernej Matce. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, by w Polsce w Litanii do Najświętszej Maryi Panny, zwanej Litanią Loretańską, mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Będzie ono umiejscowione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”. Za wprowadzeniem nowego tytułu Matki Bożej w Litanii Loretańskiej przemawiają racje teologiczne, liturgiczne i pastoralne. Maryja, będąc matką Jezusa Chrystusa, jest matką okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia (Ef 2,4-10). Dała temu wyraz w słowach wypowiedzianych do św. Elżbiety: „miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50). Już w średniowiecznej antyfonie „Salve Regina” znajduje się wezwanie „Matko Miłosierdzia”. Potem pojawiało się ono w różnych innych modlitwach liturgicznych. Obraz Maryi, czczony w Ostrej Bratnie w Wilnie, od początku nosi tytuł „Matki Miłosierdzia”. Kult Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce zapoczątkował abp Romuald Jabłrzykowski po przesiedleniu z Wilna do Białegostoku w 1945 r. W prokatedrze białostockiej w 1977 r. utworzono kaplicę z wierną kopią wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej. Dziś Białystok posiada swe sanktuarium Matki Miłosierdzia, jako wspomnienie wileńskiego i kontynuację wiekowej tradycji czci Matki Ostrobramskiej w części dawnej wileńskiej diecezji, pozostającej w granicach Polski. Również na terenie diecezji radomskiej, w Skarżysku-Kamiennej, istnieje Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, które stanowi wierną kopię z Wilna. Sanktuarium powstało w 1989 r. i jest odpowiedzią bp. Edwarda Materskiego, z pochodzenia wilnianina, na prośbę diecezjan. Z inicjatywą wprowadzenia wezwania „Matko Miłosierdzia” do Litanii Loretańskiej zwróciła się do bp. Edwarda Ozorowskiego Białostocka Kapituła Metropolitalna. Podczas 363. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski sprawę tę przedstawił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Następnie abp Józef Michalik, ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, napisał do watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: „W opinii biskupów polskich, umieszczenie takiego tytułu w polskim tekście Litanii Loretańskiej wyrażałoby głęboką i żywą wiarę wiernych w Polsce nie tylko w tajemnicę Miłosierdzia Bożego objawioną w misterium Jezusa – Syna Najświętszej Maryi Panny, ale byłoby kolejnym potwierdzeniem kultu Matki Bożej Miłosierdzia, czczonej szeroko w Polsce, w cudownym obrazie z Wilna, nazywanym również przez Jana Pawła II obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Rzeczywiście on sam mówił:Maryja jest więc równocześnie Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu nazywamy Ją również Matką miłosierdzia — Matką Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia… (Dives in Misericordia, 9)”. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 8 listopada 2014 r. przychyliła się do tej prośby i zezwoliła, aby w polskiej wersji Litanii do Najświętszej Maryi Panny dodać wezwanie: „Matko Miłosierdzia”.


INTENCJE MSZALNE

 • PONIEDZIAŁEK – 4 maja 2015


 • 7.00

 • 1. + Anatola Murawskiego – rozpoczęcie gregorianki

 • 2. + Urszulę Rutkowską z domu Adamiuk – Koleżanki

 • 18.00

 • 1. + Juliannę (4r), Juliana – Rodzina

 • 2. – Dz – błag w 1r ślubu Dominiki i Piotra Moś z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Rodzice z obu stron

 • WTOREK – 5 maja 2015


 • 7.00

 • 1. + Anatola Murawskiego – greg.

 • 8.00

 • 1. Nowenna do św. Antoniego (3 dzień)

 • 18.00

 • Nowenna do św. Wiktora g.17.45

 • 1. + Zbigniewa, Anatola, Annę, Leona, Marię, Kazimierza, rodziców z obu stron

 • 2. + Anielę, Stanisława, Mariana, zm. zr. Miedźwieckich – Genowefa MIedźwiecka

 • 3. + Mirosława Hura (1r) – Żona z dziećmi

 • ŚRODA – 6 maja 2015 Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba


 • 7.00

 • 1. + Anatola Murawskiego – greg.

 • 2. + Janusza, Jadwigę, Mariannę, Aleksandra, zm. zr. Wojtkowskich, Kondraciuków, Banasiów, Andruszkiewiczów, Strzeleckich – Rodzina

 • 18.00

 • 1. + Mariannę(r), Witalisa, Mariana, Pawła, Tadeusza, Paulinę, Piotra – Agnieszka Wieremczuk

 • 2. + Leszka(r), Stanislawa, Katarzynę, Adama, Olgę, Edwarda, Jana – Jadwiga Ochnik

 • CZWARTEK – 7 maja 2015


 • 7.00

 • 1. + Marię Chacińską, Danutę, Henryka, Janinę, Czesława, zm. zr. Wolskich, Chacińskich

 • 2. + Anatola Murawskiego – greg.

 • 3. + Genowefę Sidoruk (30dz)

 • 18.00

 • 1. + Jana Siwka (11r), Grzegorza Siwka, zm. zr. Siwków, Semeniuków, Kryśków

 • 2. + Józefa(r), Helenę, zm. zr. Siliwonów, Urbanowiczów – Żona

 • 3. – O zdrowie wnuczki

 • PIĄTEK – 8 maja 2015 Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski


 • 7.00

 • 1. + Stanisława Cieśluka – Żona

 • 2. + Jana, Stanisławę, Ryszarda, Kazimierę, Jacka, zm. zr. Matyjasiaków, Henryka i Jadwigę Sokołowskich – Syn z żoną

 • 3. + Anatola Murawskiego – greg.

 • 18.00

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego 17.45

 • 1. + Jakuba Łyczewskiego, zm. zr. Lyczewskich i Klimkiewiczów

 • 2. + Stanisława Popisa – Córka Elżbieta

 • SOBOTA – 9 maja 2015


 • 7.00

 • 1. + Henryka Chilkiewicza (8r), Antoninę, zm. zr. Chilkiewiczów i Wojcieszuków

 • 2. + Annę(r), Hipolita, zm. zr. Nowickich, Franciszka Mulickiego – Jan Nowicki

 • 3. + Bogusława (4r) – Janina Walczuk

 • 4./poza/ + Anatola Murawskiego – greg.

 • 13.00

 • 1. – W intencji motocyklistów na rozpoczęcie bialskopodlaskiego sezonu.

 • 18.00

 • 1. + Stanisławę (r), Jana, zm. zr. Sokołowskich – Syn Radoslaw

 • 2. + Kazimierę(r), Jana, Anastazję, Marcina, zm. zr. Plażuków i Stepiuków – Rodzina

 • 3.+ Stanisława z racji imienin – Rodzina

 • NIEDZIELA – 10 maja 2015 Szósta Niedziela Wielkanocy


 • 8.00

 • 1. – O szczęśliwe zdanie matury i dary Ducha św. dla Krzysztofa – Rodzine

 • 2. + Anatola Murawskiego – greg.

 • 9.30

 • 1. + Stanisława Filipiuka - Rodzina

 • 2. + Mirosława Hura (1r)

 • 11.30

 • ZA PARAFIAN

 • 1. + Jana Litwinuka (75r), Rozalię Julię, Mariannę, Józefa, Mariannę, Piotra, zm. zr. Sidoruków, Litwiniuków Pawluczuków, Demianiuków – Helena Sidoruk

 • 2. + Marię Kosińską, Ludwika, Mariannę, zm. zr. Kosińskich, Niescioruków – Stanisław Kosiński

 • 18.00

 • 1. + Janinę Chalimoniuk – Koleżanka


BIEŻACE INFORMACJE:
- Dziś ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na inwestycje parafialne. .
- W poniedziałek na g. 16.00 i środę na g.16.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do I- Komunii Św. na próby.
- W czwartek o g. 17.00 próba dla kandydatów i rodziców przed bierzmowaniem..
- We wtorek kolejny dzień Nowenny do św. Antoniego, oraz z racji I wtorku miesiąca Nowenna do św. Wiktora.
- W piątek Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i męczennika, patrona Polski.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCHZAPOWIEDZI
1. TOMASZ PUŁKA , kawaler, zam. Białystok, parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i KINGA RUSZKOWSKA, panna, zam. Klonownica Mała, parafia tutejsza – ZAPOWIEDŹ 1.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzyOFIARY NA KOŚCIÓŁ:
- Bezimienna – Werchliś– 100zł
- Bezimienna – ul. Narutowicza – 200zł
- Andrzej Mora – Świdnica – 100zł
- Bezimienna – Wygoda – 200zł
- Helena Brojek – ul. Piłsudskiego – 100zł
- Kazimierz Czerewko – Nowy Pawłów – 50zł


SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆPobierz 18 Nr Gazetki z 03.05.2015 r. (PDF)AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010