W najbliższy piątek, 29 sierpnia, odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe grupy 10 A. Będzie to tak zwany "wieczór dziękczynienia" za dar pielgrzymki, za pielgrzymów duchowych oraz ofiarodawców. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00 Mszą Św. w parafii bł. Honorata w Białej Podlaskiej. Po niej będzie miało miejsce wystawienie Najśw. Sakramentu połączone ze śpiewami i modlitwą dziękczynną. Ks. Kamil, przewodnik gr. 10 A, serdecznie zaprasza. Nr 34

spotkanie


24.08.2014 r.


DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

(Mt 16, 13-20)ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II

Znamy szczerą i zdecydowaną odpowiedź Piotra: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16, 16). Jeśli taka ma być także nasza odpowiedź, stanowiąca nie tyle abstrakcyjną formułę, ile wyraz życiowego doświadczenia, będącego owocem daru Ojca (por. Mt 16,17), każdy z nas winien odnieść do siebie samego pytanie Jezusa: A ty za kogo Mnie uważasz? Ty, który słyszysz, jak o Mnie mówią, powiedz, kim Ja naprawdę jestem dla ciebie? Piotr został oświecony przez Boga i znalazł odpowiedź wiary dopiero po długim okresie przebywania z Jezusem, słuchania Jego słowa, obserwowania Jego życia i Jego posługiwania (por. Mt 16, 21-24). My także, jak Piotr, musimy przebyć drogę uważnego, wnikliwego słuchania, ażeby móc bardziej świadomie wyznawać Jezusa Chrystusa.

Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, 1989 r.INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 25 sierpnia 2014

7.00

1. + Zbigniewa Góreckiego (30dz)

2. + Stanisława (4r), Józefa, Władysława, Annę – Celina Szewczuk

18.00

1. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Felicji i Piotra oraz ich rodziny

2. + Józefa Fedoruka – greg.

WTOREK – 26 sierpnia 2014 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

8.00

1. + Rodziców: Janinę (11r), Józefa Ustymowicz, Jadwigę Olszewską – Syn

2. + Józefa Fedoruka – greg.

9.30

1. + Stanisława, Leokadię, Józefa, Annę, Michała, Stanisławę, Praksedę, Teodorę, zm. zr. Paluchów, Turów, Jakseniuków – Rodzina

11.30

1. – Dz – błag. z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla dzieci, wnuków i Kamila z racji sakramentu małżeństwa – Rodzina

18.00

1. + Ryszarda Ochnika ( 30r), Stanisławę, Wacława – Żona i dzieci

ŚRODA – 27 sierpnia 2014  Wspomnienie św. Moniki

7.00

1. + Józefa Fedoruka – greg.

18.00

1. + Grzegorza Gołosia (6r) – Weronika z rodziną

CZWARTEK – 28 sierpnia 2014 Wspomnienie św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła

7.00

1. + Helenę (30r), Józefa, zm. zr. Wojczuków i Andrzejuków – Córka

2. + Kazimierz Plażuk (30dz)

18.00

1. + Zygmunta Semeniuka (9dz)

2. + Józefa Fedoruka – greg.

PIĄTEK – 29 Sierpnia 2014 Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

7.00

1. – W intencji narzeczonych o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – Rodzice

2. + Józefa Fedoruka – greg.

18.00

1. + Czesławę Lesiuk (3r), Jerzego Lesiuka – Dzieci

2. + Wiktorię Banaś – Syn Wojciech

SOBOTA – 30 Sierpnia 2014

7.00

1. + Wacława (r), Paulinę, Władysława, Statulinę, Stanisława, zm. zr. Różyckich i Ksiniewiczów – Albina Różycka

2. + Józefa Fedoruka – zakończenie gregorianki

18.00

1. + Władysławę (r), Józefa, Halinę, Wandę Olszewską – Rodzina

2. - Dz – błag. w 15r ślubu Wiolety i Krzysztofa Michaluków z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla małżonków i ich dzieci Zuzi, Szymona i Oli – Babcia

NIEDZIELA – 31Sierpnia 2014 XXII Niedziela zwykła 

8.00

1. + Edwarda (r), Henrykę, Leokadię, Bolesława Czyżaków

2. – Dz – błag. w 30r ślubu Krystyny i Ryszarda Łukjaniuków z prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – Dzieci

9.30

1. + Reginę Boś (r) – Mąż i dzieci

2. + Stefanię(r), Stanisława, Stanisławę, Józefę, Stanisława zm. zr. Sokoluków i Kosińskich – Rodzina

3. /poza/ + Zygmunta Kapłana (10r)

11.30

ZA PARAFIAN

1. + Jana (r), Mariannę zm. zr. Komeszczuków - Dzieci

2. Pawła (r), Jacka, Jana, Józefa, Marię, Stefana, Barbarę, Annę, Antoniego zm. zr. Sadowskich i Ostapczuków – Anna Ostapczuk

18.00

1. + Danutę (r), Bolesława(r) Świrczyków – Rodzina31 lipca 2014 r.

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (cz.3)

Człowieka "nie wolno więc zmuszać, aby postępował wbrew swojemu sumieniu. Ale nie wolno mu też przeszkadzać w postępowaniu zgodnie z własnym sumieniem, zwłaszcza w dziedzinie religijnej" (Dignitatis humanae, 3). Każdy z nas ma sumienie, aby działać zgodnie z prawym sumieniem, czyniąc dobro i unikając zła. Sumienie moralne wymaga umiejętności słuchania głosu prawdy, bycia posłusznym jego wskazówkom. Prawdziwa wartość życia jednostki oraz życia społecznego zależy od prawego sumienia każdego człowieka, od zdolności każdego i wszystkich do rozpoznania dobra, oddzielenia go od zła i cierpliwego starania się, aby je realizować. Wierność sumieniu, mimo wielkich nacisków otoczenia, kształtuje ludzi dużego formatu. "Jeśli sumienie - zgodnie z przeważającym dziś myśleniem spycha się wraz z religią i moralnością do sfery tego, co subiektywne - na kryzys Zachodu nie ma lekarstwa, a Europa skazana jest na regres. Jeśli jednak sumienie odkrywa się na nowo jako miejsce słuchania prawdy i dobra, odpowiedzialności przed Bogiem i braćmi w człowieczeństwie, która jest siłą przeciw wszelkiej dyktaturze, to wówczas jest nadzieja na przyszłość" (Benedykt XVI). Gdy dochodzi do konfliktu między dobrze uformowanym sumieniem a prawem stanowionym, obywatel ma zawsze prawo do sprzeciwu sumienia. "Obywatel nie jest zobowiązany w sumieniu do przestrzegania zarządzeń władz cywilnych, jeżeli są one sprzeczne z wymogami porządku moralnego, z podstawowymi prawami osób lub wskazaniami Ewangelii (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2242). Niesprawiedliwe prawa stawiają ludzi moralnie prawych w obliczu dramatycznych problemów sumienia: gdy wymaga się od nich współpracy [kolaboracji] w działaniach moralnie złych, mają oni obowiązek odmówić uczestnictwa w tych działaniach (Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 73). Odmowa ta jest nie tylko obowiązkiem moralnym, lecz także podstawowym prawem człowieka, które właśnie dlatego, że jest prawem człowieka, powinno być uznawane i chronione przez prawo cywilne: "Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe" (KNSK, 399; Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 74). Stanowczym nakazem sumienia jest nie podejmowanie formalnego współudziału [kolaboracji formalnej] w tych praktykach, które co prawda zostały dopuszczone przez prawodawstwo cywilne, ale są sprzeczne z prawem Bożym. Takiego współdziałania nie wolno nigdy usprawiedliwiać, ani powołując się na poszanowanie wolności innych ludzi, ani też opierając się na fakcie, że prawo cywilne je przewiduje i nakazuje. Nikt nie może się uchylić od odpowiedzialności moralnej za popełnione przez siebie czyny (por. Rz 2,6; 14,12)".


OFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:

- Kłubczuk Stanisław - Werchliś - 100 zł.
- Bezimienna - ul. Siedlecka - 300 zł.
- Bezimienna - ul. Piłsudskiego - 100 zł.
- Bezimienna - ul. Moniuszki - 100 zł.
- Bezimienna - ul. Brzeska - 300 zł.
- Bezimienna - ul. Staroklasztorna - 100 zł.
- Sterniczuk Elżbieta - ul. Narutowicza - 100 zł.
- Sulikowska Maria - ul. Piłsudskiego - 500 zł.
- Bezimienna z ul. Słowackiego - 50 zł.
- Teresa i Remigiusz Zbuccy ul.Naruszewicza - 100 zł.
- Ewa i Wiesław Misiejuk - ul. Brzeska - 100 zł.
- Bezimienna z ul. 1 Maja - 100 zł.
- Jadwiga i Henryk Okoń - ul. Konopnickiej - 200 zł.

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ


BIEŻACE INFORMACJE:

- We wtorek obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, a Msze św. w tym dniu wg. porządku niedzielnego;
- Zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu spowiedzi w tym tygodniu z racji rozpoczynającego się roku szkolnego.

DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


ZAPOWIEDZI
1. CHRABSKI PIOTR, kawaler, zam. Biała Podl. ul. Wolska, parafia św. Anny w Białej Podl. i CARUK DOMINIKA KATARZYNA, panny, zam. Klonownica Mała, parafia tutejsza - ZAPOWIEDŹ 2
2. BRECZKO KAMIL, kawaler, zam. Janów Podl. ul. Bakaliowa, parafia tutejsza i TROJAK JOANNA, panna, zam. Ortel Książęcy II, parafia Narodzenia NMP w Ortelu Książęcym - ZAPOWIEDŹ 2
3. WĘGLICKI ROBERT i WĘGLICKA EWELINA, związek cywilny, zam. Warszawa ul. Magnacka, parafia MB Fatimskiej w Warszawie - ZAPOWIEDŹ 2
4. WARMIŃSKI GRZEGORZ, kawaler, zam. Biała Podl. ul. Okopowa, parafia wojskowa św. Kazimierza Królewicza w Białej Podl. i MICHALUK WIOLETTA, panna, zam. Janów Podl. ul. Bialska, parafia tutejsza - ZAPOWIEDŹ 1
5. SEMENIUK KONRAD JAN, kawaler, zam. Biała Podl. ul. Żurawia, parafia św. Anny w Białej Podl., i BECHTA DOMINIKA, panna, zam. Kajetanka, parafia tutejsza

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzyPobierz 34 Nr Gazetki z 24.08.2014 r. (PDF)


AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010