25.07.2021 r.


ZAPOWIEDZI

Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

1. Roman Michał Książek, kawaler zam. Piastów, par. Katedra Wojaka Polskiego i Monika Kociubińska panna, zam. Piastów, par Katedra Wojska Polskiego. ZAPOWIEDŹ 2.

2. Maciej Kaliniuk kawaler zam. Ostrowie, par. Janów Podlaski oraz Ewelina Elżbieta Kapłan, panna zam. w Komarnie par. św. Stanisława BM – ZAPOWIEDŹ 2.

3. Marcin Bazylewicz, cywilnie związany z par. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu oraz Marzena Bazylewicz z d. Hładoniuk, cywilnie związana z par. tutejszej – ZAPOWIOEDŹ 2.17 Niedziela Zwykła

EWANGELIA J 6, 1-15 Rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.

A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: "Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?" A mówił to, wystawiając go na próbę.

Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: "Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać".

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?" Jezus zaś rzekł: "Każcie ludziom usiąść".

A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.

A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: "Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło". Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: "Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat". Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Oto słowo Pańskie Intencje Mszy Św. od 26 lipca do 01 sierpnia 2021 r.


PONIEDZIAŁEK – 26 lipiec


7.00

1. + Tadeusza Harko (30dz.)

18.00

1. + Zbigniewa Góreckiego (7 r.), Walentego Semeniuka,

zm. Rodziców i Dziadków – of. Rodzina

WTOREK – 27 lipiec


7.00

1. + Zygmunta, Mariannę, Jana, Stanisławę

Korzeniewskich i zm. z Rodziny Aleksandrowiczów

18.00

1.+ Mariana (z racji imienin) – of. Rodzina

ŚRODA – 28 lipiec


7.00

1. + Romana Makarewicza – of. Sąsiedzi

18.00

1. W intencji uczestników nowenny do MBNP

2. + Grzegorza Pisaruka – of. Sąsiedzi


CZWARTEK – 29 lipiec


7.00

1. + Romana Makarewicza

of. Rodzina Caruków z Kąkolewnicy

18.00

1. + Kazimierza (7 r.)

PIĄTEK – 30 lipiec


7.00

1. + Helenę, Franciszka, Ewę, Irenę i Wiktora – of. Rodzina

18.00

1. Dz.bł. za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej. O Boże

błogosławieństwo i dary Ducha Świętego – of. Rodzina

SOBOTA – 31 lipiec


7.00

1. + Juliana i Juliannę

18.00

1. + Radosława (19 r.), Zdzisława, Kazimierę, Tadeusza

i Stanisława – of. Krystyna Czarnecka

2. + Stanisława, Mariannę Nikoniuk, zm. z Rodziny

Kotlarczuków i Nikoniuków

3. + Dorotę Huruk – of. Mąż

NIEDZIELA – 01 sierpień

Uroczystość Odpustowa Św. Rocha


8.00

1. + Henryka (4 r. ), zm. z Rodziny Ochników

i Nitychoruków – of. Maria Ochnik

9.30

1. Dz.bł. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego

dla p. Wiktora Melaniuka z racji 60 r. urodzin

of. Dzieci

2. Poza par. + Elżbietę Karpiukof. Rodzina Błażejewskich

3. Poza par. + Mariana (26 r.), Jana Korneszczuków,

Edwarda i zm. z Rodziny – of. Dzieci

12.00

1. Msza Św. w int. Parafian

2. + Walentynę, Kazimierza, Franciszka Czerewków

i Andrzeja Semeniuka – of. Regina WasiakOGŁOSZENIA

1) Z racji św. Krzysztofa - patrona kierowców dzisiaj po wszystkich Mszach św. będzie poświęcenie pojazdów. Kapłan ustawiony przy bramie wjazdowej na plac kościelny będzie święcił nadjeżdżający samochód. W czasie pokropienia wodą święconą kierowcy uruchomią klakson. Kierowcy będą mieli okazję podziękować Panu Bogu za każdy szczęśliwie przejechany kilometr składając ofiarę – umownie 1 grosz za każdy przejechany kilometr, do specjalnej puszki z przeznaczeniem na środki transportu dla misjonarzy w Afryce i Azji.


2) Również dzisiaj, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Episkopatu Polski Caritas Parafialny przeprowadza zbiórkę do puszek na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic, jakie nawiedziły Europę.


3) Odpust Św. Rocha na cmentarzu odbędzie się 01 sierpnia o g. 12.00, czyli za tydzień. W dniu odpustu Mszy św. wieczorowej nie będzie. Ofiary składane na tacę w bazylice i na cmentarzu będą przeznaczone na kościół św. Jana Chrzciciela. Zmianka różańcowa po procesji na cmentarzu. W czasie procesji będą święcone pomniki. W dniu odpustu będzie otwarta czwarta brama cmentarna, ta ostatnia od strony łąki i tam na terenie pustego placu cmentarza będzie można parkować pojazdy. Zapraszamy do skorzystania w czasie Mszy św. z zamontowanych przed ołtarzem ławek.


4) Bóg zapłać za ofiary na remont Kościoła św. Jana Chrzciciela:

Bezimienna z ul. Chrobrego – 100; Hodun Artur Buczyce- 200;

Kusznerczuk Marta – Stary Pawłów – 400; Monika i Michał Tur- Tańskiego – 100; Lucyna i Arek Okoń-Zaborek – 200; Agnieszka i Tadeusz Caruk-Klonownica – 200; Wawryniuk Wiktor – Klonownica M. – 50; Mariola i Wiesław Melaniuk- Jagiellończyka – 200; Agnieszka Nieścioruk – Wygoda – 100; Halina Sokoluk – Werchliś – 100; Waldemar Weremczuk – Błonie – 200; Bezimienna z ul. Piłsudskiego – 150; Orzechowski Ireneusz – Błonie – 200 zł.

5) Bóg zapłać́ za ofiary na rewitalizację cmentarza: Jacek Kotlarczuk – Buczyce – 200 zł.


6) W środę o godz. 7.00 zapraszamy Rodziców Dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do pierwszej Komunii Św., aby zajęli się uporządkowaniem terenu wokół ołtarza na cmentarzu i umyciem szklanych ścian ołtarza.


7) 41 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę 2021 r.

Informacje Przewodnika gr. 10 a, ks. Marka Kondeja.

1. Na pątniczy szlak wyruszamy 1 sierpnia (niedziela) po Mszy Św.

o godz. 6.00 z parafii Chrystusa Miłosiernego Białej Podlaskiej.

NIE MA ODPROWADZÂNIA! Nasi bliscy zostają przy kościele.

2. Zapisy na pielgrzymkę: 30 i 31 lipca, godz.: 17 — 18:30

Zapisy przy parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej (ul, Brzeska)

Wpisowe 150 zł. Z wpisowego zwolniona jest trzecia i kolejne osoby

z rodziny oraz osoby aktywnie posługujące w grupie.

3. Śpimy WSZYSCY w namiotach. Nie chodzimy na kwatery.

4. Nie ma także odwiedzin w czasie pielgrzymki. Zabieramy ze sobą

wszystkie potrzebne rzeczy na całą pielgrzymkę!

5. Będzie wynajęty autobus, którym możemy wrócić 15 sierpnia

po Mszy Św. na walach do Białej Podlaskiej.

Koszt przejazdu 75 zł/os.

Pielgrzymi będą modlić się w intencjach parafii naszych dekanatów. Pamiętajmy o modlitwie w intencji Pielgrzymów.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w Pielgrzymce.Pliki do pobrania

Pobierz 30 Nr Gazetki z 25.07.2021 r. (DOCX)


Harmonogram katechez chrzcielnych przy Parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim


KATECHEZY DLA NARZECZONYCH W DEKANACIE JANOWSKIM PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W JANOWIE PODLASKIM III NIEDZIELA MIESIĄCA GODZ. 10.30 (salka przy kościele).


AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010