Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez


29.03.2015r.

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJGdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem. Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!.

Mk 11, 1–19


Mk 11,1-19, Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14, 1-15, 47W OCZEKIWANIU NA KANONIZACJĘ BŁ. JANA PAWŁA II

«Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie». Niedziela Palmowa, w którą Kościół wspomina triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, jest jakby świątecznie przystrojoną bramą, wprowadzająca nas w Wielki Tydzień. Patrząc na ten dzień w perspektywie duchowości liturgicznej, możemy dostrzec, że jest on poniekąd stale obecny w każdej liturgii eucharystycznej. Tak bowiem jak w swoim czasie stał się progiem wydarzeń tygodnia Chrystusowej Paschy, tak stale stanowi próg tajemnicy eucharystycznej. Więcej: próg samej liturgii. W momencie, w którym przekraczamy ten próg, wchodzimy w samo centrum Mysterium fidei. To misterium «zawsze i na każdym miejscu» sprawuje i spełnia sam Chrystus przez posługę kapłana - szafarza Eucharystii. Chrystus, najwyższy i wieczny Kapłan, przychodzi do Jerozolimy, aby tu spełnić swoją jedyną ofiarę (..)

(Homilia podczas mszy św. Niedzieli Palmowej, Plac św. Piotra)


Widzimy to wyraźnie zwłaszcza w czasie Triduum Sacrum — owych szczególnie świętych dni, w ciągu których uczestniczymy w misterium Chrystusowego powrotu do Ojca przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wiara bowiem daje nam pewność, że to przejście Chrystusa ku Ojcu, czyli Jego Pascha, nie jest wydarzeniem dotyczącym


«Prawica Pana wzniesiona wysoko prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę i głosił dzieła Pana.» Ps.118,15-16

Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które szczególnie doświadczamy podczas Triduum Paschalnego, jest dla nas wzorem i programem, który pragniemy wypełniać w naszym życiu. To przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światła. Niech światłość zmartwychwstania rozjaśnia nasze ciemności, wskazuje drogę i prowadzi bezpiecznie za Dobrym Pasterzem. Niech otwartość i współpraca z łaską Zmartwychwstałego przenika naszą codzienność i pomaga w realizowaniu naszego życiowego powołania. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Parafianom i gościom życzenia składają księża posługujący w parafii Trójcy św. w Janowie Podlaskim.


INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 30 marzec 2015 Wielki Poniedziałek


7.00

1. + Józefa Mamruka(r), zm. z jego rodziny, Mariannę Mysłowską(r), zm. z jej rodziny

2. + Helenę, Stanisława, Wiesława, Jadwigę, Krzysztofa, Urszulę, Mieczysława

3. + Mariana Kosińskiego (9dz) – Siostry żony

18.00

1. + Balbinę Misiejuk

2. + Janinę i Franciszka Chalimoniuków – zakończenie gregorianki

WTOREK – 31 marzec 2015 Wielki Wtorek


7.00

1. + Janinę, Stanisława, zm. zr. Kredensów, Eugeniusza Melaniuka - Rodzina

2. + Janusza Bartoszuka – Uczestnicy różańca

18.00

1. + Krzysztofa Karwackiego (9dz)

2. + Katarzynę (4r), Jana, Krystynę, Edwarda, Władysławę, Annę, Stanisława, Mariannę, zm. zr. Daniluków i Sjergiejów – Rodzina

ŚRODA – 1 kwietnia 2015 Wielka Środa


7.00

1. + Eugeniusza Żuka, zm. zr. Żuków i Kwiatkowskich - Żona

2. + Leokadię Dymińską (30dz)

3. + Zbigniewa Przybylskiego (30dz)

18.00

1. – Dz – błag w 30r urodzin Agaty z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej - Rodzina

2. + Mariannę (15r), Jana, Tomasza, Ludwika zr. Trochimiuków, Janinę, Ludwika zr. Sienkiewiczów – Rodzina

3. + Mariana (23r), zm. rodziców z obu stron, zm. zr. Maślewskich, Matuszuków, Józefa Grzęda

CZWARTEK – 2 kwietnia 2015 Wielki Czwartek


18.00

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

1. + Stanisława Cieśluka (4r) - Żona

2. + Mieczysława Mazurkiewicza – Ks Kamil

3. + Leokadię, Stanisława Paluch – Rodzina

4. – W intencji księży z prośbą o dary Ducha św, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej na każdy dzień posługi kapłańskiej – Apostolat Margaretka

PIĄTEK – 3 kwietnia 2015 Wielki Piątek


18.00

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

SOBOTA – 4 kwietnia 2015 Wielka Sobota


WIGILIA PASCHALNA


20.00

1. + Kazimierza Buczyńskiego (10r), Mariannę, zm. zr. Buczyńskich, Sidoruków – Dzieci

2. + Franciszka(r), Feliksę, Tadeusza, zm. zr. Korlagów – Syn Wiesław

3. + Marka Mamruka

4. + Katarzynę, Bolesława, Mirosława, Stanisławę, Sabinę, Stanisława – Zofia Nitychoruk

NIEDZIELA – 5 kwietnia 2015 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego


6.00

REZUREKCJA

1. – Za parafian

9.30

1. + Witolda, Teofilę, Mariana, Józefa, Jana, Helenę, Józefa, Julię, Stanisława, dusze w czyśćcu cierpiące zr. Pieńkowskich i Adamiuków - Córka

2. – O Boże błogosławieństwo w rocznicę urodzin Janka – Rodzice

3. + Stanisława Kociubińskiego – Rodzina

4./poza/ + Marię (4r), Leokadię, Aleksandra, Weronikę, Stanisława, zm. zr. Wasiuków, Iwaniuków – Czesław Wasiuk

11.30

1. + Franciszka Palucha (25r), Janinę, Marię, Tadeusza, zm. zr. Paluchów i Iwaniuków – Rodzina

2. + Henryka Wawryniuka (30dz)

3./poza/ – Dz – błag w 18r urodzin Sylwii Krzyżanowskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
BIEŻACE INFORMACJE: 

- Liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowana o g. 18.00 w czwartek i piątek, a w sobotę o g. 20.00; 

- Tradycyjnie w Wielkim Tygodniu odnawiamy i ozdabiamy krzyże przydrożne; 

- W Wielką Środę po Mszy św. konferencja i spisanie aktów chrzcielnych; 

- Adoracja dzieci i młodzieży w Wielki Piątek i Wielką Sobotę od g. 9.00 do nabożeństwa wieczorowego;

- Straż przy Grobie Pańskim rozpoczyna adorację w sobotę po wieczornej liturgii i wartuje do g. 23.00, a w niedzielę Zmartwychwstania od g. 5.00; 

- W czasie procesji rezurekcyjnej zapraszamy dzieci do sypania kwiatków. Prosimy także, aby w Wielkim Tygodniu przygotować feretrony na procesję; 

DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH  PARAFIALNYCH


 ZAPOWIEDZI 

1. ADAM ŁUKASZ KIECZKA, kawaler, zam. Siedlce, ul. Wyszyńskiego, parafia Ducha Św. w Siedlcach i IWONA STRUK, panna, zam. Janów Podl., ul. Siedlecka, parafia tutejsza – ZAPOWIEDŹ 1; 

2. KRZYSZTOF POGORZELSKI, kawaler, zam. Jednorożec, ul. Mieszka I, parafia Jednorożec i MAŁGORZATA ŁAZEBA, panna, zam. Janów Podl., ul. Łosowicza, parafia tutejsza – ZAPOWIEDŹ 1; 

3. MARIUSZ MICHAŁ SZEWCZUK, kawaler, zam. Janów Podl., ul. Bandosa 4/2, parafia tutejsza i URSZULA PODĘBSKA, panna, zam. Dubica Dolna 67, parafia Wisznice - ZAPOWIEDŹ 1; 

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzy 


OFIARY NA DEKORACJĘ I KWIATY DO GROBU PAŃSKIEGO: 

- Jakówki – 170zł 

- KRK z Janowa Podl. zel. Maria Łyczewska – 130zł 

- Peredyło – 115zł - Jadwiga Kociubińska 

– Błonie – 50zł - KRK z Janowa Podl. zel. Dorota Wieremczuk – 115zł 

- Dwa KRK z Hołodnicy – 170zł 

- KRK z Klonownicy Małej. zel. Marianna Semeryło – 100zł 

- Bezimienna – Stary Pawłów – 50zł 

- Bezimienna – Cieleśnica – 50zł 

- Bezimienna – ul. Brzeska – 50zł 

- KRK z Werchlisia zel. Stanisława Urbańczuk – 80zł 

- KRK z Granny zel. Wanda Kamińska – 100zł 

- KRK z Granny zel. Franciszka Kruk – 120zł 

OFIARY NA KOŚCIÓŁ: 

- Irena Sawczuk – Wygoda – 200zł 

- Stanisław Mamruk – Nowy Pawłów – 100zł 

- Bezimienna – ul. Dominikańska – 100zł 

- Bezimienna – ul. Piłsudskiego – 100zł 

- Kazimierz Czerwko – Nowy Pawłów – 50zł 

- Bezimienna – Werchliś – 100zł 

- Eugenia Jakubiuk – Bubel Łukowiska – 100zł 

- Tadeusz Tychmanowicz – Nowy Pawłów – 100zł 


SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆPobierz 13 Nr Gazetki z 29.03.2015 r. (PDF)AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010