Nr 16

20.04.2014r.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


"Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych."

Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9

Dzisiejszy Stół Słowa Bożego w pytaniach:
1. Który z Apostołów w I czytaniu daje świadectwo o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa?
2. Gdzie św. Paweł poleca nam szukać szczęścia wiecznego?
3. Która z kobiet jako pierwsza zobaczyła kamień odsunięty od grobu?
4. Którzy Apostołowie jako pierwsi weszli do pustego grobu?
5. Który z Apostołów uwierzył dopiero, gdy wszedł do grobu?

Do grobu idą kobiety ze swoją miłością, z ostatnimi gestami wobec ciała Zmarłego. Ale grób jest pusty. Przerażone, już nie idą, ale biegną do uczniów, opowiedzieć o tym, co zobaczyły. Potem biegną uczniowie i też stają wobec tajemnicy pustego grobu. Ktoś słusznie zauważył, że od momentu Zmartwychwstania Kościół nabiera nowej prędkości. A wydarzenie paschalne całkowicie nas zmienia.W OCZEKIWANIU NA KANONIZACJĘ BŁ.JANA PAWŁA II

Pascha Chrystusa zawiera w sobie oprócz męki i śmierci także Jego zmartwychwstanie. Przypomina o tym aklamacja ludu po przeistoczeniu: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Rzeczywiście, Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie. Jako żywy i zmartwychwstały, Chrystus może uczynić siebie w Eucharystii « chlebem życia » (J 6, 35.48), « chlebem żywym » (J 6, 51). Św. Ambroży przypominał o tym neofitom, odnosząc wydarzenie zmartwychwstania do ich życia: « Jeśli dzisiaj Chrystus jest twój, zmartwychwstaje dla ciebie każdego dnia ». Św. Cyryl Aleksandryjski podkreślał natomiast, że uczestnictwo w świętych Tajemnicach « jest prawdziwym wyznaniem i pamiątką śmierci Pana i Jego powrotu do życia dla nas i dla naszego pożytku ».

(Ecclesia de Eucharistia, 14)Wskrzeszając Jezusa z martwych, Bóg zwyciężył śmierć i w Nim zapoczątkował ostatecznie swoje Królestwo. W czasie życia ziemskiego Jezus jest prorokiem Królestwa, a po swej męce, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu uczestniczy we władzy Boga i w Jego panowaniu nad światem (por. Mt 28, 18; Dz 2, 36; Ef 1, 18-21). Zmartwychwstanie nadaje zasięg uniwersalny orędziu Chrystusa, Jego działalności i całemu Jego posłannictwu. Uczniowie zdają sobie sprawę, że Królestwo jest już obecne w osobie Jezusa i budowane jest stopniowo w człowieku i świecie poprzez tajemniczą więź z Jego osobą.

(Redemptoris missio, 16)


Nowy Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda jest doktorem teologii i nauk patrystycznych.


Urodził się 20 sierpnia 1953 roku w Książnicach Wielkich. Pochodzi z rodziny, która dała wcześniej Kościołowi dwóch kapłanów: zmarłego w 1993 roku kieleckiego biskupa pomocniczego Jana Gurdę oraz ks. infułata Józefa Gurdę. Po ukończeniu w 1972 roku Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1978 roku z rąk biskupa Jana Jaroszewicza. Był wikariuszem w Pińczowie i Bielinach, następnie kontynuował studia w Instytucie Patrystycznym Augustinianum przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1985 roku uzyskał stopień licencjata, a w 1988 roku doktora. Od 1989 roku rozpoczął wykłady z patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, jednocześnie będąc ojcem duchownym alumnów I i II roku. W 1996 roku został proboszczem parafii św. Józefa w Zagnańsku. W czerwcu 1998 roku został rektorem kieleckiego seminarium. Otrzymał honorowy tytuł kapelana Jego Świątobliwości. W grudniu 2004 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 roku w Bazylice Katedralnej w Kielcach z rąk biskupów: Kazimierza Ryczana, Edwarda Materskiego i Mariana Florczyka. Funkcje w Konferencji Episkopatu Polski - przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, członek Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Święto Patrona - 4 marca Dewiza biskupia: Iesu in Te confido (Jezu ufam Tobie)


wiece kanonizacyjne - "Iskra Miłosierdzia"

Przez całe Triduum Paschalne oraz w drugi dzień świąt będziemy mogli w cenie 15 złotych w zakrystii nabyć tzw. "świecę kanonizacyjną" "W dniu kanonizacji tj. 27 kwietnia zachęcamy by w godzinie apelu jasnogórskiego wierni umieścili je w oknach swoich domów na pamiątkę faktu, że przez ponad 20 lat aż do swojej śmierci Jan Paweł II stawiał światło w oknie pałacu apostolskiego w rocznicę wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Dochód ze świec jest przeznaczony na Caritas.


«Prawica Pana wzniesiona wysoko prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosił dzieła Pana.» Ps.118,15-16


Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które szczególnie doświadczamy podczas Triduum Paschalnego, jest dla nas wzorem i programem, który pragniemy wypełniać w naszym życiu. To przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światła. Niech światłość zmartwychwstania rozjaśnia nasze ciemności, wskazuje drogę i prowadzi bezpiecznie za Dobrym Pasterzem. Niech otwartość i współpraca z łaską Zmartwychwstałego przenika naszą codzienność i pomaga w realizowaniu naszego życiowego powołania. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Parafianom i gościom życzenia składają księża posługujący w parafii Trójcy św. w Janowie Podlaskim


PONIEDZIAŁEK - 21 kwietnia 2014 - Drugi Dzień Świąt Zmartwychwstania


8.00 -

1. -Dz-błag. w 30 rocz. ślubu Józefa i Danuty Danilewicz z prośbą o Boże błog, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej - Dzieci; 2. -Dz-błag. w 40 rocz. ślubu Barbary i Ryszarda Wakuluków z prośbą o Boże błog, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

9.30

1. -Dz-błag. w 40 rocz. ślubu Mirosławy i Longina Nikoniuk z prośbą o Boże błog, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej - Małżonkowie; 2. +Aleksandra (r), Bronisławę, Józefa, zr. Owerków i Bechtów - Anna Owerko; 3. +Wacława (73r), Marię - Jadwiga Sawczuk

11.30

1. +Kazimierę, Jana, zr. Kapłanów o Kotlarczuków - Jerzy Kapłan; 2. -Dz-błag. w 50 rocz. ślubu Kazimiery i Tadeusza Mironiuk z prośbą o Boże błog, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej - Rodzina z dziećmi

18.00

1. -Dz-błag. w 18 rocz. urodzin Patryka - Rodzice

WTOREK - 22 kwietnia 2014


7.00

1. +Annę Kleszcz (2r) - Rodzice; 2. +Zmarłe członkinie z KRK z Peredyła i ich rodzin zel. Sabiny Ziomkowskiej

8.00

Nowenna do św. Antoniego - II

18.00

Wolna intencja

ŚRODA - 23 kwietnia 2014


7.00

1. +Antoninę (r), Antoniego, Eugeniusza zr. Skrodziuków - Rodzina; 2. +Jarosława Jakoniuka - Żona i dzieci

18.00

1. +Teresę Majewską (30dz)

CZWARTEK - 24 kwietnia 2014


7.00

1. -Dz-błag. w 10 rocz. ślubu Anny i Andrzeja - Siostra z mężem

18.00

1. -Dz-błag. w 15 rocz. ślubu Beaty i Mirosława oraz o zdrowie dla dzieci - Małżonkowie; 2. +Jana Andrzejuka (2r), rodziców z obu stron - Dzieci

PIĄTEK - 25 kwietnia 2014


7.00

1. +Władysławę Mamruk (r) - Dzieci; 2. +Marka Karpiuka - Mama

18.00

1. +Józefa Fedoruka (30dz)

SOBOTA - 26 kwietnia 2014


7.00

1. +Leontynę, Anatola zm. zr. Chalimoniuków - Rodzina

18.00

1. +Teofilę (r), Jana, Aleksandra, Stanisława, Zofię, Józefa, Wiktorię, Kazimierza, Mariannę, Wojciecha - Wnuczka; 2. +Wacława Litwiniuka (3r) - Rodzina

NIEDZIELA - 27 kwietnia 2014 - Zmiany Godzin Mszy św.!!!!!!

Druga Niedziela Wielkanocy czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego


7.30

1. +Stanisława (r) zr. Błażejczyków i Chalimoniuków; 2. -Dz-błag. w 6 rocz. ślubu Moniki i Jarosława Stańko - Małżonkowie; 3. +Katarzynę Palczewską (r), zr. Palczewskich, Bieleckich, Pasternaków i Klamczyńskich; 4. (poza) +Katarzynę (r), Bolesława, Mirosława, Stanisławę, Sabinę, Stanisława - Zofia Nitychoruk

9.00

1. +Krzysztofa, Bronisławę, Bolesława, Henryka - Jan Hura; 2. +Kazimierę, Aleksandra, Stanisławę, Aleksandra zr. Chodów i Chwaciuków - Edward Choda; 3. (poza) +Jana, rodziców z obu stron, Stanisława - Irena Sulej

12.30

ZA PARAFIAN;

1. -Dz-błag. w 18 rocz. urodzin Agnieszki z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej - Najbliżsi; 2. +Romualda, rodziców z obu stron, Helenę - Elżbieta Wawryniuków; 3. -Dz-błag. z prośbą o Boże błog. i łaski dla czcicieli Bożego Miłosierdzia; 4. (poza) -Dz-błag. w 30 rocz. ślubu Teresy i Remigiusza z prośbą o Boże błog., łaskę zdrowia oraz dary Ducha św. na dalsze lata życia dla jubilatów i całej rodziny - Dzieci

18.00

1. -Dz-błag. w 18 rocz. ślubu Dariusza i Ilony Tarasiuk - Małżonkowie


BIEŻACE INFORMACJE:

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Stefana Cichego z posługi biskupa legnickiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Mianował biskupem legnickim biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, dotychczasowego biskupa siedleckiego.
3. Mianował biskupem siedleckim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Kazimierza Gurdę. Warszawa, 16 kwietnia 2014 roku.

- Jutro ofiary składamy na Katolicki Uniwersytet Lubelski?
- Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego i kanonizacja bł. Jana Pawła II, a zatem zmiana porządku Mszy św.
- Za tydzień ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na Caritas w Siedlcach?

ZAPOWIEDZI


1. PIOTR MOŚ, kawaler, zam. Janów Podl., ul. Narutowicza i DOMINIKA ANNA NIKONIUK, panna, zam. Nowy Pawłów, oboje parafii tutejszej - ZAPOWIEDŹ 2;
2. SZCZEPAN CHALIMONIUK, kawaler, zam. Kijowiec, parafii Malowa Góra i IZABELA ZIENCZUK, panna, zam Cieleśnica parafii tutejszej - ZAPOWIEDŹ 2;
3. TOMASZ ZARZYCKI, kawaler, zam. Mikuszewskie, parafii św. Mikołaja Urzędów i AGATA PODSKOK, panna, zam. Janów Podl., ul. Dominikańska, parafii tutejszej - ZAPOWIEDŹ 2; 

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzy


Pobierz 16 Nr Gazetki z 20.04.2014 r. (PDF)
AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (083)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010