Przed niedzielą powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.

Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez


14.12.2014 r.

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU



Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. J 1, 6-8. 19–28

Iz 61,1-2a.10-11; 1Tes 5,16-24; J 1,6-8. 19-28


ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II

Wszystko, co o Janie Chrzcicielu jest napisane w Nowym Testamencie, bezpośrednio odnosi się do Jezusa Chrystusa. Jan nie tylko zapowiada Jego przyjście, ale wskazuje na Jego Osobę jako Mesjasza i Syna Bożego. Dzięki temu pozostaje wzorem dla każdego chrześcijanina, który dziś przyznając się do Chrystusa, pragnie Go głosić i dawać o Nim świadectwo. Od Jana Chrzciciela możemy uczyć się bycia małymi i pokornymi poprzednikami Chrystusa Pana. To On posyła nas wszędzie tam, gdzie przez nas chce być obecnym. Jeśli na wzór Jana chcemy być Jego głosem, musimy budzić świadomość grzechu i potrzebę nawrócenia. Dziś jest to szczególny znak czasu, w którym żyjemy. Widzimy bowiem, jak skutecznie usypia się ludzi, głosząc relatywizm moralny, zamazując granice między dobrem a złem, propagując niczym nieskrępowaną wolność. Potrzeba więc proroków, którzy na wzór proroka znad Jordanu, nazywaliby zło po imieniu, ostrzegali przed tym, co niszczy, deprawuje i zabija.

PONIEDZIAŁEK – 15 grudnia 2014


7.00

1. + Władysława(r), Karolinę, Ryszarda, Zofię – Maria Ochnik

2. + Martę Andrzejuk(30dz)

17.00

1. + Eugeniusza Misiejuka(4r), Annę, zm. zr. Murańskich – Rodzina Sijków

WTOREK – 16 grudnia 2014


7.00

1. + Ignacego(r), Krzysztofa, Tadeusza, Helenę, Waldemara – Teresa Protasiuk

2. + Tomasza Skubisza(30dz)

3. + Eugeniusza Żuka(9dz)

17.00

1. + Agnieszkę Ruino, Wacława, Stanisława, Mieczysława – Krystyna Samocka

ŚRODA – 17 grudnia 2014


7.00

1. + Franciszka, Helenę, Annę, Janinę, Józefa, Teklę, Pawła, zm. zr. Tychmanowiczów – Kazimiera Murawska

2. + Marka, Tadeusza, Wiesława, Zdzisława, zm. zr. Karpiuków – Antonina Karpiuk

10.00

1. – W intencji Wojewódzkiego Ochotniczego Hufca Pracy w Lublinie i ich gości pod przewodnictwem Bp Kazimierza Gurdy

17.00

1. + Genowefę Iwaniuk, Pawła, Julię – Jadwiga Iwaniuk

2. + Wandę(41r), Stefana(30r), zm. zr. Krzyrzanowskich – Irena Klinkiewicz

CZWARTEK – 18 grudnia 2014


7.00

1. + Jadwigę, Grzegorza Dunajko, zm. zr. Tereszków, Dunajków, Lenartowiczów – Dzieci

2. + Walentego Stefaniuka(6r), zm. zr. Stefaniuków – Rodzina

3. + Stanisława Misiejuka(30dz)

17.00

1. + Bolesława(r), Tadeusza, Dominika, Honoratę zm. zr. Korolczuków, Szymona, Teofilę zm. zr. Panasiuków – Rodzina

2. + Leonarda Krzewskiego(13r)

PIĄTEK – 19 grudnia 2014 Rekolekcje Adwentowe


7.00

1. + Helenę Gryglas(r), Klemensa Gryglasa – Rodzina

2. – W intencji Bogu wiadomej

9.30

1. + Kazimierza(12r), Annę, Edwarda, Bronisławę, Piotra, Marka, Leokadię – Alicja Barabasz

2. + Zbigniewa(r), Aleksandra, Annę, Kazimierę, Stanisława – Krystyna Bielińska

11.30

1. + Marię, Franciszka, Stanisława, Aleksandrę

2. +Czesławę(1r), zm. zr. Jakubskich, Wachowiaków, Wawryniuków, Filipiuków


17.00

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (g. 16.50)

1. + Stanisławę, Stanisława, zm. zr. Semeniuków – Córka

SOBOTA – 20 grudnia 2014 Rekolekcje Adwentowe


7.00

1. + Balbinę Misiejuk(30dz)

9.30

1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

11.30

1. + Władysława Noweszewskiego i za jego rodziców – Siostra

17.00

1. + Barbarę(1r), zm zr. Syrokosz, Andrzejuk, Szyszka, Matuszuk, Trochimiuk – Rodzina

2. – W intencji Bogu wiadomej

NIEDZIELA – 21 grudnia 2014 Czwarta Niedziela Adwentu, Rekolekcje Adwentowe


8.00

1. + Leokadię(3r), Aleksandra(19r), Marię, Franciszkę, Jana, zm. zr. Wasiuków – Czesław Wasiuk

2. + Anatola Murawskiego(9dz)

9.30

1. + Helene Okoń, zm. zr. Okoniów i Cyplów – Synowa

2. + Ryszarda(r), Annę(r), Feliksa, rodziców z obu stron, zm. zr. Dawidziuków i Biliczów – Rodzina

11.30

ZA PARAFIAN

1. – Dz – błag w 50r urodzin Janusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaski i opiekę Matki Bożej – Żona i synowie

2. + Janinę(6r), Aleksandra, Mariannę, Stanisława, Katarzynę, Witolda, Stefanię, Tadeusza, Adelę, Henryka, zm. zr. Korolczuków, Juszczuków, Kwiatkowskich – Wacława Korolczuka

3./poza/ + Kazimierza(r), Franciszka i za zmarłych polecanych w wypominkach - Rodzina

17.00

1. – Dz – błag z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny – Karolina Stefaniuk



Podczas Adwentowych rekolekcji ważna jest spowiedź św. Ale co zrobić, aby się dobrze wyspowiadać? Bardzo często słyszymy o tzw. pięciu warunkach dobrej spowiedzi. Dzisiejsza teologia mówi raczej o pięciu aktach penitenta.

Pierwszy z nich to rachunek sumienia. Wtedy uświadamiamy sobie zło i dobro, które uczyniliśmy od ostatniej spowiedzi. Można bowiem powiedzieć, że sumienie jest sumą tego, co dobre, i tego, co złe. Dlatego też podczas przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania na początku warto podziękować Panu Bogu za dobro, które udało nam się uczynić jako rezultat naszej współpracy z Bożą łaską. Korzystając zaś z pytań do rachunku sumienia z tradycyjnych książeczek do nabożeństwa, na pewno nie możemy się wyłącznie do nich ograniczyć, nawet powinniśmy codziennie podsumowywać swój dzień w świetle Bożych przykazań. 

Drugim aktem penitenta jest żal za grzechy. Rodzi się on w człowieku wtedy, gdy po dobrze przeprowadzonym rachunku sumienia dochodzimy do świadomości naszej grzeszności. Właśnie z tej świadomości wypływa również żal za złe czyny. Bez żalu za grzechy spowiedź nie jest ważna. W teologii mówi się o dwóch rodzajach żalu: doskonałym i niedoskonałym. W pierwszym przypadku jego motywem jest miłość do Boga. Z miłości do Niego człowiek żałuje za to, co zrobił złego. Drugi zaś przypadek dotyczy sytuacji, w której motywem żalu jest lęk przed wiecznym potępieniem, przed piekłem. Jest to wystarczający żal do ważności sakramentu. 

Trzecim aktem penitenta jest mocne postanowienie poprawy. Jest to jakby oczywista konsekwencja spełnienia poprzednich warunków. Ten akt ma być możliwy do spełnienia, proporcjonalny w odniesieniu do winy i bardzo konkretny, np. odnoszący się do jednego grzechu, którego nie chcemy już więcej popełniać. 

Czwarty warunek to wyznanie grzechów. To jest tzw. materia sakramentu pokuty (formą jest kapłańskie rozgrzeszenie). Sakrament pokuty gładzi nasze grzechy i jest najlepszym nadprzyrodzonym sposobem na kształtowanie naszego sumienia. 

Ostatni akt spowiadającego się to zadośćuczynienie. Dotyczy ono zarówno Pana Boga, jak i bliźniego. W praktyce wiąże się to z wypełnieniem pokuty oraz wyrównaniem szkód. Przy szkodzie materialnej zadośćuczynienie wiąże się z obowiązkiem restytucji, czyli oddaniem rzeczy ukradzionej czy zniszczonej. Jeśli ktoś nie jest w stanie oddać danej rzeczy, to ma wyrównać szkodę przez materialny odpowiednik..


BIEŻACE INFORMACJE:
- We czwartek odwiedzimy chorych. Od godziny 9.00 na wioskach, a od 13.00 w Janowie Podlaskim.
- W tym tygodniu w piątek, sobotę i niedziele odbędą się rekolekcje adwentowe.
- Spowiedź w trakcie rekolekcji w piątek i w sobotę na pół godziny przed każdą Mszą św.


OFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:
- Tadeusz Semeniuk – Werchliś – 200zł
- Anna i Zbigniew Karczmarz – Nowy Pawłów – 100zł
- Marian Dimitruk – ul. Brzeska – 100zł
- Mariola Rogulska – ul. 1 Maja – 100zł 

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ


Pobierz 50 Nr Gazetki z 14.12.2014 r. (PDF)
























AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010