Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez

19.03.2017 r.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. (…). Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. (…). Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. (…). Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.

J 4, 5-42


O Panie, by nam odsłonić tajemnice Twojej pokory, siedziałeś zmęczony przy studni i prosiłeś Samarytankę o wodę do picia. Ty udzieliłeś jej daru wiary, a raczyłeś pragnąć jej wiary; prosisz ją o wodę, a rozpalasz w niej ogień miłości Bożej. Dlatego prosimy Twoją niezmierzoną łaskawość, abyśmy opuścili głębokie ciemności występku, porzucili wodę szkodliwych namiętności, a nieustannie pragnęli Ciebie, który jesteś źródłem życia i dobroci.
Prefacja ambrozjańska


INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 20 marzec 2017 Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP


7.00

1. Dz.-Bł. w 83 r. ur. Wacława Tychmanowicza z prośbą o potrzebne łaski i opiekę MB – Dzieci z rodzinami

2. + Andrzeja Niedzielskiego (9dz)

17.00

1. + Kazimierza Kolendę – greg.

2. + Tadeusza i Teresę Ignaciuków – Córka

WTOREK – 21 marzec 2017


7.00

1. + Jerzego (3r) i Czesławę Lesiuków – Syn Grzegorz z rodziną

2. + Krystynę Czyżyk (9dz)

3. + Genowefę Niepogoda – KRK Ostrów

17.00

1. + Kazimierza Kolendę – greg.

2. + Mieczysława Sobieszka

ŚRODA – 22 marzec 2017


7.00

1. + Kazimierza Kolendę – greg.

2. + Kazimierę (r), Wiktora, Paulinę, Wiktora, Marię Korach, zr. Karczmarzów i Filipiuków – Rodzina

17.00

1. Dz.-Bł. w 4 r. ur. Kacpra – Dziadkowie

2. + Antoniego Semeryło (r), Mariannę, Antoniego, Kazimierza, Zofię, Zenobię, Bronisławę, Romana, zr. Semeryło, Boś – Marianna Semeryło

CZWARTEK – 23 marzec 2017


7.00

1. + Mariana Kosińskiego (r), Irenę, Stanisława, dusze w czyśćcu cierpiące – Jadwiga Kosińska

2. + Bronisława, Antoninę, Michalinę i ich rodziców, zr. Tyszko i Hryciuk – Syn Franciszek

17.00

1. + Kazimierza Kolendę – greg.

2. + Genowefę (10r), Stefana, dziadków z obu str., zr. Krzewskich, Jarosiewiczów – Córki z rodzinami

PIĄTEK – 24 marzec 2017


7.00

1. + Zofię Wójcicką (r), Romualda, Czesławę, Jana, Kazimierza – Maria Borsuk

2. + Henryka Wawrzyniuka (2r) – Żona

16.00

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI JANOWA PODLASKIEGO

17.00

1. + Kazimierza Kolendę – greg.

2. + Halinę Plażuk (r) – Siostra

SOBOTA – 25 marzec 2017 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego


7.00

1. + Kazimierza Kolendę – greg.

2. + Jadwigę, Stanisława, Zofię, Stefanię, Antoninę, Antoninę, Józefa, Edwarda, zr. Tychmanowiczów, Pucków – Tadeusz Tychmanowicz

3. Dz.-Bł. z racji imienin Marii Brojek

9.30

1. W int. Margaretek

17.00

1. + Jana (r), Jakuba, Helenę, Annę, Stanisława, Aleksandra, Zygmunta, zr. Ostapczuków, Wojczuków – Marianna Ostapczuk

2. + Marię (z okazji imienin) – Halina Chomiuk

NIEDZIELA – 26 marzec 2017 IV Niedziela Wielkiego Postu


8.00

1. + Kazimierza Kolendę – greg.

2. + Mieczysława, rodziców z obu str., oraz siostry i ich mężów

3. + Irenę (r), Ryszarda, Marcelę i Stanisława – Rodzina

9.30

1. + zr. Turów: Weronikę (r), Tomasza, Maksyma, Ludwikę i zr. Ruszkowskich, Turów i Hryciuków – Danuta Hryciuk

2. + Józefa (3r) i Mariannę Fedoruków, zr. Fedoruków, Weremczuków, Jówków – Córka z rodziną

3. + Janinę (r), Feliksa, Franciszka, Matronę, Floriana, zr. Skrzypczaków, Skrodziuków – Teresa Plażuk

4. /poza/ + Mikołaja, Łukasza, Elżbietę, Annę, Zenobię, Annę, Adama, Tatianę, Mariannę – Anna Caruk

11.30

ZA PARAFIAN

1. Dz.-Bł. w 6 r. ur. Weroniki – Rodzice

2. Dz.-Bł. w 80 r. ur. Heleny Brojek – Dzieci z rodzinami

18.00

1. + Kazimierza, zr. Sokołów, Filipiuków, Dymowskich, Chwesiuków – CórkaBÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY NA KOŚCIOŁ

Franciszek Tyszka – Nowy Pawłów – 100 zł
Janina Korolczuk – Ostrów – 100 zł
Bezimienna – Romanów – 200 zł
Ewa i Waldemar Wieremczuk – Błonie – 200 zł
Teresa Protasiuk – ul. 1 Maja – 100 zł

BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY NA KWIATY DO GROBU PAŃSKIEGO

KRK Werchliś zel. Anny Caruk – 80 zł
KRK Nowy Pawłów zel. Ireny Krasuskiej – 100 zł
KRK Jakówki – 110 zł
KRK Janów Podlaski zel. Teresy Protasiuk – 100 zł
KRK Nowy Pawłów zel. Zofii Mamruk – 140 zł


BIEŻĄCE INFORMACJE:

- OD NASTĘPNEJ NIEDZIELI, 26 MARCA, MSZE ŚW. WIECZOROWE O GODZINIE 18:00.
- W niedzielę, 26 marca, po Mszy św. o godz. 9:30, spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.

- Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ul. Janowa Podl. w piątek, 24 marca, o godz. 16:00.

- Rodzicom, którzy mają dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym przypominamy, że w naszej parafii istnieje duszpasterstwo dla młodzieży. Spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w każdy czwartek o godz. 18:00 w salce przy wikariacie.

- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizuje EKSTREMALNĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ z 1 na 2 kwietnia. Trasa: kościół w Janowie => ul. Bakaliowa => Hołodnica => Rokitno => Cieleśnica Wieś => Błonie => kościół w Janowie (ok. 27 km). Rozpoczęcie 1 kwietnia o g. 21:00 w kościele parafialnym. Zapisy w zakrystii oraz u ks. Kamila Mazurkiewicza pod nr tel.: 791-217-372


Pobierz 12 Nr Gazetki z 19.03.2017 r. (PDF)
Pobierz 12 Nr Gazetki z 19.03.2017 r. (DOCX)


AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010