Nr 37

14.09.2014r.


DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
J 3,13–17


Lb 21,4b-9; Flp 2,6-11; J 3,13-17

Patrząc na krzyż, chrześcijanie widzą w nim znak nadziei. Jezus Chrystus, który z wysokości krzyża modlił się za swoich oprawców, wskazał nam drogę ku zbawieniu. Bóg uniżył samego siebie, aby przywrócić nam godność dzieci Bożych. Niebo otwarte jest dla tych, którzy nie boją się wziąć krzyża na swe ramiona. Jego zbawienny ciężar jednoczy nas z samym Zbawicielem.

„Oremus” wrzesień 2008ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II

(...) Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w [stronę] Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. (...) nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.

Zakopane, 06 czerwca 1997r.
SŁÓW KILKA O ŚW. STANISŁAWIE KOSTCE.

Jeden z badaczy dziejów św. Stanisława Kostki zastanawiał się przy jego grobie w Rzymie: „Czy dzisiaj, po kilku wiekach od śmierci, może on być światłem, wskazówką, ostoją w poszukiwaniach, wątpliwościach, zagubieniach czy decyzjach współczesnej młodzieży... Przez tyle lat wydawało mi się, że Stanisław Kostka to przeszłość, to historia Kościoła. Myślałem sobie: Co ma dzisiaj do zaproponowania ten odległy patron młodych, chłopak z XVI stulecia – młodzieży początku XXI wieku, młodzieży nasyconej kulturą absurdu, konsumpcji, seksu i zmysłów; kulturą utraty sensu i wyśmiewanej wiary; kulturą brutalności, przemocy i braku szacunku wobec drugiego człowieka; kulturą niewiary w miłość, w Ojczyznę, w tradycję; kulturą rozpadających się rodzin i przyjaźni; kulturą samotności i rozpaczy, która wyciąga rękę po narkotyk, alkohol lub samobójstwo, i kulturą przerażającej pustki”.
Św. Stanisław Kostka nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom na życie. Miał swoją klasę, styl. Był silną osobowością. Umiał przeciwstawić się naciskom grupy, być sobą, być wolnym. Jest to szalenie trudne, zwłaszcza w młodzieńczym wieku. Żył z pasją. To siła zakochania. To nie był młodzieniaszek, który nie wie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dający nic z siebie. Swą porywającą miłość młodzieńczą skierował do Boga. Nie miał czasu na eksperymenty w poszukiwaniu szczęścia. On wiedział, że ten świat nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzej czy później poczułby się oszukany lub zawiedziony. Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Miał pewnie świadomość, że charakter – to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale to również praca nad jego kształtowaniem. Stawać się dojrzałym człowiekiem – to podjąć trud rozwoju. Nie był mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki, historię... Był czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce. Młodość dla niego to była świadomość możliwości cudownego wzrostu, to rozpoznanie rzeźby, która ma się wyłonić ze wspaniałej bryły marmuru, to decyzja na to, komu zaufam i kto będzie moim Mistrzem. A jeśli zajdzie potrzeba, to post i modlitwa.
Św. Jan Paweł II wołał: „niech św. Stanisław Kostka będzie patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”.

ŚW. STANISŁAWIE KOSTKO – MÓDL SIĘ ZA NAMI!


INTENCJE MSZALNE

 • PONIEDZIAŁEK – 15 września 2014 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej


 • 7.00

 • 1. + Piotra, Marię, Edwarda, Janinę – Józef Stefaniuk

 • 2. + Wacława i Mirosława – greg.

 • 18.00

 • 1. + Andrzeja Tymoszuka (2r)

 • 2. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • WTOREK – 16 września 2014 Wspomnienie św. Męczenników Korneliusza, Papieża i Cypriana, Biskupa


 • 7.00

 • 1. + Wacława i Mirosława – greg.

 • 2. – O opiekę Bożą i szczęśliwy przebieg operacji dla Weroniki

 • 18.00

 • 1. + Cecylię Plażuk (4r), Jerzego Plażuka (r), zm. zr. Plażuków

 • 2. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • ŚRODA – 17 września 2014


 • 7.00

 • 1. +Wacława i Mirosława – greg.

 • 2. – Dz – błag. w 54r ślubu Józefy i Janusza Tereszko z prosba o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej - Małżonkowie

 • 3 + Kazimierę Marciniuk (9dz)

 • 18.00

 • 1. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • 2. + Józefa (40r), Marię, zm. zr. Nitychoruków, Kazimierę i Kazimierza zm. zr. Górskich i Szczesiuków – Rodzina

 • CZWARTEK – 18 września 2014 Święto św. Stanisława Kostki, Zakonnika, Patrona Polski oraz Dzieci i Młodzieży


 • 7.00

 • 1. + Jana (r), Wacława, Anielę, Antoniego, Mariannę zm. zr. Piórów – Żona z dziecimi

 • 2. + Wacława i Mirosława – greg.

 • 18.00

 • 1. – W intencji dzieci i młodzieży w dniu święta ich Patrona

 • 2. + Stanisława Samockiego, Wacława, Agnieszkę, Mieczysława –Krystyna Samocka

 • 3. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • PIĄTEK – 19 września 2014


 • 7.00

 • 1. + Wacława i Mirosława – greg.

 • 2. + Zygmunta Semeniuka (30dz)

 • 18.00

 • 1. + Jana Rulesza, Bronisławę, Romualda, Stanisława – Mirosława Weremiuk

 • 2. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • SOBOTA – 20 września 2014 Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, Prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy


 • 7.00

 • 1. + Mirosłwa Puk, Irenę, Antoniego Paszkiewicz, Danutę Puk, - Rodzina

 • 2. + Wacława i Mirosława – greg.

 • 18.00

 • 1. + Czesławę, Aleksandra, Krzysztofa, rodziców z obu stron

 • 2. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • NIEDZIELA – 21 września 2014 XXV Niedziela zwykła


 • 8.00

 • 1. – Dz – błag. w 4r ślubu Anny i Piotra Rosa z prośbą o Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

 • 2. + Wiktora i Annę Jańczuk – greg.

 • 3. /poza/ + Rodziców i dziadków z obu stron

 • 9.30

 • 1. + Piotra (7r), rodziców z obu stron – Żona

 • 2. + Franciszka Korniluka (r) – Żona

 • 3. /poza/ + Wacława i Mirosława – greg.

 • 11.30

 • ZA PARAFIAN

 • 1. +Franciszka (1r) – Mama

 • 2. + Za zmarłe siostry z KRK z Nowego Pawłowa zel. Zofii Mamruk i za zmarłych z ich rodzin

 • 18.00

 • 1. – Dz – błag. w 1r ślubu Katarzyny i Tomasza Korolczuków z prośba o Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej


BIEŻACE INFORMACJE:

- W tym tygodniu we wtorek rozpoczynamy Triduum do św. Stanisława Kostki

Program nabożeństw w trakcie Triduum do św. Stanisława Kostki:
- We wtorek godz. 18.00 – Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu;
- W środę godz. 18.00 – Droga krzyżowa zakończona Mszą św. ( w trakcie drogi krzyżowej możliwość spowiedzi)
- We czwartek godz. 18.00 – Msza św. w dzień św. Stanisława Kostki w intencji dzieci i młodzieży

-W następną niedzielę o godz. 9.30 poświęcenie tornistrów dla I – klasistów.


DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCHOFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:
- Bezimienna z ul. Słowackiego – 100zł.
- Bezimienna z Nowego Pawłowa – 500zł.
- Bechta Eugenia - Błonie – 100zł.
- Baraniuk Marek - ul. Jagiellończyka – 200zł.
- Kościuczuk Jolanta - Cieleśnica – 200zł.
- Marianna Semeryło - Klonownica Mała – 100zł.
- Bezimienna z ul. Garbarskiej – 100zł.
- Malinowska Aniela - ul. Nowa – 200zł.
- Trochimiuk Teresa - ul. Brzeska – 200zł.
- Jakoniuk Julianna - Klonownica Mała – 500zł.
- Mirończuk Robert - Buczyce – 200zł.
- Andrusiuk Marek - Klonownica Mała – 200zł.
- Naumiuk Czesława - ul. Dominikańska – 100zł.
- Nitychoruk Krystyna - ul. Dominikańska – 100zł.
- KRK - zel. Zofia Semeniuk – 150zł.
- Bezimienna z ul. Chrobrego – 100zł.
- BS Kornica – 1000zł.

OFIARY NA PORTRETY BISKUPÓW:
- Jakub Myć - 50 zł


SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ


Pobierz 37 Nr Gazetki z 14.09.2014 r. (PDF)
AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (083)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010