27 lipiec 2014 r.

Nr 30

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA


SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: "Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją". "Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?". Odpowiedzieli Mu: "Tak jest". A On rzekł do nich: "Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare". (Mt 13,44-52)1Krl 3,5.7-12;Rz 8,28-30;Mt 13,44-52

Mądrość, o którą prosi Salomon w pierwszym czytaniu, to nie tylko serce pełne rozsądku, co jak mówi tekst hebrajski, "serce słuchające" Boga i człowieka. Młody król wie, że brak mu doświadczenia. Lecz dopełnia to wszystko, ponieważ powierzając misję, obdarowuje również tym co do jej wypełnienia potrzebne. A czyni to w odpowiednim momencie. Młody władca nie musiał się zatem martwić: Bóg nie porzuca swoich wybranych, a towarzysząc im, uzdalnia w odpowiednim momencie do wypełniania woli Bożej.


ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II

Chrystus jest nie tylko głosicielem Ewangelii, Dobrej Nowiny - ale sam jest Ewangelią. Poprzez całokształt swego posłannictwa, przez wszystko, co czyni i czego uczy, na koniec przez swój krzyż i zmartwychwstanie "objawia człowiekowi samego człowieka", odsłania perspektywy tej szczęśliwości, do której Bóg wezwał i przeznaczył człowieka od początku. Orędzie ośmiu błogosławieństw syntetyzuje poniekąd to wezwanie, w którym zawiera się równocześnie cały ewangeliczny etos odkupienia.Tak więc posłannictwo Chrystusa związane z objawieniem Dobrej Nowiny (Ewangelii) jest skierowane do człowieka. Jest na człowieku "ześrodkowane", poniekąd "antropocentryczne". Równocześnie ten zasadniczy zwrot ku człowiekowi jest gruntownie osadzony w objawieniu królestwa Bożego, w zwiastowaniu jego przyjścia i bliskości: "przybliżyło się królestwo Boże […] wierzcie Ewangelii" (por. Mk 1,15).Chrystus głosi Ewangelię tego królestwa, a równocześnie całym swoim posłannictwem urzeczywistnia królestwo Boże, przyczynia się do tego, iż rodzi się ono i rozwija, jak ziarno rzucone w doczesne dzieje człowieka i świata. Staje się takim faktem i rzeczywistością poprzez słowo Ewangelii, a nade wszystko przez całe ziemskie życie Syna Człowieczego, zwieńczone w tajemnicy paschalnej Jego krzyżem i zmartwychwstaniem. Tym swoim "posłuszeństwem aż do śmierci" (por. Flp 2,8) Chrystus zapoczątkował nową fazę w ekonomii zbawienia, której kres nadejdzie wtedy, gdy Bóg zacznie być "wszystkim we wszystkich"; sprawił, że królestwo Boże prawdziwie zaczęło się urzeczywistniać w dziejach człowieka i świata, co w ziemskim biegu tych dziejów stale napotyka na zasadniczy opór z powodu "nieposłuszeństwa pierwszego Adama" (por. Rz 5,19).

Jan Paweł II 27.4.1988
INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 28 lipca 2014

7.00

1. + Helenę (r), Tadeusza, Ignacego, Krzysztofa, Waldemara – Teresa Protasiuk

2. + Zygmunt Skrodziuk (9dz)

18.00

1. + Józefę, Antoniego, Stanisława Jakoniuków – Córka Władysława

2. + Elżbietę i Stanisława Kociubińskich (11r) – Dzieci i wnuki

WTOREK – 29 lipca 2014 Wspomnienie św. Marty

7.00

1. + Stanisławę i Józefa – Córka

2. + Reginę Pietruczuk (9dz)

18.00

1. + Anastazję i Stefana Demiańczuków – Sąsiadka

ŚRODA – 30 lipca 2014 

7.00

1. + Helenę, Wiktora, Franciszka, Ewę – Janina Koroluk

18.00

1. + Jana Andrusiuka (r) – Żona

2. –Dz-błag. w intencji Henryka Filipiuka z racji 85 r. urodzin – Dzieci

CZWARTEK – 31 lipca 2014 Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera

7.00

1. + Syna Kamila (7r) – Rodzice

18.00

1. + Radosława (12r), Zdzisława, Kazimierę, Tadeusza, Stanisława – Krystyna Czarnecka

2. + Mariannę Kosińską (9dz)

SPISANIE AKTÓW CHRZTU

PIĄTEK – 1 Sierpnia 2014 Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, Biskupa i Doktora Kościoła

7.00

1. + Józefa Fedoruka – Rozpoczęcie greg.

18.00

1. + Mariannę (r), Jana, zm. zr. Korneszczuków – Dzieci

SOBOTA – 2 Sierpnia 2014 Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwarkfurtu, Biskupa i Męczenika

7.00

1. + Reginę (5r) zm. zr. Rypinów i Hładoniuków – Dzieci i wnuki

2. + Juliana, Helenę, Grzegorza, Zbigniewa, Ryszarda, zm. zr. Michaluków i Iwaniuków – Julia Michaluk

3. /na pielgrzymce/ - Dz-błag. w 75 r. ur. Marii o zdrowie i opiekę MB

18.00

1. + Siostrę Zbudzką, brata Bronisława, żonę Stanisławę, brata Mariana i jego żonę Marię, brata Wacława, siostrę Celinę i szwagra Antoniego

2. + Piotra Marewicza (4r) – Rodzina

3. /poza/ + Józefa Fedoruka – greg.

NIEDZIELA – 3 Sierpnia 2014 XVII Niedziela zwykła Odpust św. Rocha

8.00

1. + Józefa Fedoruka – greg.

2. + Filomena, Stanisława Sokoluk, Piotra i Kamila Bartoszuk (r) – Bogusława Hołub

9.30

CHRZTY

1. Członków KRM z Ostrowa zel. Bogdan Żuk

11.30

Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach

12.00

ZA PARAFIAN  

Odpust św. Rocha na cmentarzuBardzo często jest tak, że człowiek gromadzi dobra materialne, uważając, iż jedynie od nich zależy jego życie. Szuka swoich "skarbów" i "drogocennych pereł" w wymiarze życia doczesnego. Jednak Chrystus zachęca nas do tego, abyśmy uczynili rachunek sumienia z naszego życia i szukali skarbów naprawdę cennych - w wymiarze życia duchowego. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przekonuje nas do tego, abyśmy potrafili wybrać skarby królestwa niebieskiego. Wymaga to od nas wysiłku duchowego i prowadzi do wybrania Jezusa i Jego Ewangelii nade wszystko. Warto poświęcić nawet swój "interes życia", by zyskać ten największy skarb. Pięknie na ten temat pisze św. Jan Chryzostom, Ojciec Kościoła, działający w IV wieku po narodzeniu Chrystusa. "Należy wiedzieć nie tylko to, że trzeba odciąć się od wszystkiego innego i trzymać się Ewangelii, lecz także i to, że należy to czynić z radością. Wyzbywając się majątku, należy rozumieć, że czyn ten jest zyskiem, a nie stratą. Czy widzisz, że Ewangelia ukryta jest w świecie, a dobre rzeczy w Ewangelii? Nie kupisz jej, jeśli nie sprzedasz wszystkiego; nie znajdziesz jej, jeśli nie będziesz mieć troskliwej i poszukującej duszy. Dwie rzeczy powinny się ze sobą łączyć: oderwanie od spraw doczesnych oraz czujność" - pisze św. Jan Chryzostom w "Homiliach na Ewangelię według św. Mateusza" (PG 58, 481-486). Ten wielki Ojciec Kościoła podkreśla, że Ewangelia jest największym skarbem i bogactwem dla każdego człowieka. "Ci, którzy się jej trzymają, wiedzą o tym, że są bogaci; niewierzący zaś, nie znając tego skarbu, nie wiedzą o naszym bogactwie"- podkreśla św. Jan Chryzostom. Podziwiamy w dzisiejszych czasach wiarę wielu świętych i błogosławionych, którzy Chrystusa i Ewangelię wybrali jako swój jedyny skarb. Czynili tak również Ojcowie Pustyni, którzy w swoich myślach i sentencjach, tzw. apoftegmatach, zostawili nam swoje niezwykłe bogactwo duchowe oraz mądrość życiową. Także autorzy starożytnych reguł zakonnych, m.in. św. Benedykt, zalecali, by "niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa" (Reguła św. Benedykta, rozdz. 4). Zgodnie z treścią Ewangelii, uczą i nas, ludzi XXI wieku, że nie ma większego skarbu od Chrystusa, że On jest największą wartością. Ks. Mariusz Frukacz


OFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:

- Bezimienna z Nowego Pawłowa - 100 zł
- KRK z Jakówek zel. Zofia Mamruk - 160 zł.
- Romaniuk Janina i Józef - Błonie - 200 zł.
- Sidoruk Henryk - Jakówki - 300 zł.
- Pasternak Joanna i Henryk - ul. Kościuszki - 200 zł.
- Bielińska Krystyna - Nowy Pawłów - 100 zł.
- Chwesiuk Edward - Jakówki - 100 zł.
- Pasternak Urszula - ul. Naruszewicza - 100 zł.
- Butkiewicz Jadwiga - Wygoda - 100 zł.
- Caruk Kazimiera - Werchliś - 100 zł.

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ


BIEŻACE INFORMACJE:
- Od 1 sierpnia codziennie o godz. 20.30 w naszym kościele parafialnym zapraszamy do duchowego pielgrzymowania;
- W tym tygodniu I piątek, I sobota i I niedziela, zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach;
- Za tydzień 3 sierpnia uroczystość opustowa św. Rocha, Msza św. Opustowa na cmentarzu o godz. 12.00.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


ZAPOWIEDZI
1. GLIJER GRZEGORZ MICHAŁ, kawaler, zam. ul. Słoneczna, Grzybowa Góra, par. Św. Trójcy Skarżysko Kamienna i WAWRYNIUK KATARZYNA, panna, zam. ul. Naruszewicza Janów Podlaski, parafii tutejszej - ZAPOWIEDŹ 2
2. KWAŚNY DARIUSZ MICHAŁ, kawaler, zam. Kornica-Kolonia, parafia Kornica i SEMERYŁO MONIKA, panna, zam. ul. Kościuszki Janów Podlaski, parafii tutejszej - ZAPOWIEDŹ 2.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzy


ŻARCIK NIEPOŚWIĘCONY
Na pustyni misjonarz spotyka lwa. Przerażony żegna się i mówi:
- Boże spraw, żeby ta istota miała chrześcijańskie uczucia.
Na to lew przyklęka, żegna się i mówi:
- Boże pobłogosław ten dar, który zaraz będę spożywał
Pobierz 30 Nr Gazetki z 27.07.2014 r. (PDF)


Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świetej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (083)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010