Przed niedzielą powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil.
Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę
i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia
o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu
i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez
W najbliższy piątek, 24 października, o godzinie 18.00 w parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim odbędzie się SPOTKANIE MODLITEWNE MŁODDZIEŻY o tematyce „CZ@T ZE SŁOWEM”. Spotkanie organizowane jest w związku ze Światowym Dniem Młodzieży w Krakowie
w roku 2016. Najważniejszym naszym zadaniem w tym momencie jest omodlenie tego wydarzenia. Dlatego spotkajmy się na wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem jako młodzież dekanatu janowskiego. Tego dnia
w całej naszej diecezji organizowane są takie spotkania.
Prosimy rodziców o dowiezienie młodzieży do kościoła dekanalnego
i pozostanie na wspólnej modlitwie przed Jezusem Chrystusem.
Zapraszamy do zajrzenia na stronę 2016jerycho.pl oraz na stronę facebookową Młodzieży Parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim facebook.com/janowskamlodziez.
Poświęćmy swój czas dla Jezusa. Módlmy się wspólnie za Światowe Dni Młodzieży.

Ks. Kamil Mazurkiewicz
dekanalny duszpasterz młodzieżyNr 42

19.10.2014r.

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Mt 22,15–21


Iz 45,1.6-7; 1Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21

Bywa, że słowa Chrystusa: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”, przykrawamy na własną miarę i dajemy Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. A przecież Bóg nas powołał i uświęcił krwią Chrystusa – należymy całkowicie do Niego. „Ja jestem Pan i nie ma innego!”- mówi Bóg w Księdze proroka Izajasza. Odpowiadając dziś na Jego zaproszenie, złóżmy na ołtarzu całe nasze życie i wszystkie sprawy, aby razem z ofiarą Jezusa zostały uświęcone. Niech każdy nasz czyn, słowo, myśl oddają chwałę Bogu.

ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II 

Nadal bardzo wielu jest małżonków, którzy w duchu ofiarnej odpowiedzialności umieją przyjąć dzieci będące „najcenniejszym darem małżeństwa”. Nie brak też rodzin, które nie poprzestając na swej codziennej służbie życiu, potrafią otworzyć się na przyjęcie dzieci opuszczonych, młodych ludzi zmagających się z trudnościami, osób niepełnosprawnych, samotnych, starców. Wiele jest ośrodków opieki nad życiem lub tym podobnych instytucji, prowadzonych przez osoby lub grupy, które z podziwu godnym oddaniem i ofiarnością niosą pomoc moralną i materialną matkom znajdującym się w trudnych sytuacjach i narażonym na pokusę aborcji. Powstają też i są coraz liczniejsze grupy wolontariuszy, które starają się otoczyć opieką osoby pozbawione rodziny, ludzi zmagających się ze szczególnymi problemami oraz tych, którzy muszą się znaleźć w odpowiednim środowisku wychowawczym, aby przezwyciężyć zgubne nałogi i odzyskać wiarę w sens życia.

Evangelium vitae Nr 42Pomóc Tym, którzy odeszli - Wypominki

Zbliża się listopad – miesiąc naszej szczególnej więzi duchowej ze zmarłymi oraz modlitwy w ich intencji. Kościół od zarania swych dziejów szczególną troską modlitewną otacza dusze zmarłych, przebywających w czyśćcu i, aby osiągnąć niebo, potrzebują modlitewnej pomocy. 1 i 2 listopada wierni zapalają też znicze na grobach swoich bliskich. W kościołach składa się natomiast ofiary pieniężne na tzw. wypominki, czyli kartki, na których wymienione są imiona i nazwiska zmarłych. W trakcie nabożeństw są one odczytywane przez kapłana, a ich dusze są polecane Bogu, by okazał im swoje miłosierdzie i przyjął do wiecznej chwały. Ta troska o zmarłych w naszej tradycji występuje w dwojakiej odmianie: różaniec wspominkowy w listopadzie – gdy imię zmarłego wyczytuje się podczas listopadowego nabożeństwa za zmarłych oraz w co miesięcznej Mszy św. w intencji zmarłych polecanych na kartkach wypominkowych. Skąd się wzięły wypominki? Jaki sens ma to wyczytywanie nazwisk zmarłych, skoro Bóg i tak ich wszystkich zna? W jakim celu to się robi? Czy to im pomaga? Trzeba zacząć od modlitwy za zmarłych. Już w 2 Księdze Machabejskiej opisana jest wartość modlitwy za zmarłych «ze względu na zmartwychwstanie». Jaka jest historia i źródło wypominek? Poszukując głębszego sensu wypominek, warto cofnąć się kilkanaście wieków do liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele. Podczas przygotowania darów ofiarnych, lub nawet w czasie modlitwy eucharystycznej odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno. Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano przede wszystkim więź wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego (żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną, a skreślenie - o wyłączeniu z niej (ekskomunika). Dzisiejsze wypominki są kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie odczytując je, wyrażamy nadzieję, że zostały one wpisane do Bożej księgi życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, związane są z Eucharystią. W intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana jest co miesiąc Msza św. Bóg zna wszystkich swoich zmarłych. Ale dla nas, pielgrzymujących na ziemi ważna jest pamięć związana z odczytywaniem imion i nazwisk zmarłych. Jest to potrzebne żyjącym, którzy uczestniczą w nabożeństwach wspominkowych. Nie jest to wyłącznie tradycja. Tradycją jest sposób odprawiania nabożeństwa. Istotna jest modlitwa za zmarłych, aby zostali oni uwolnieni od grzechów i kar za grzechy. Oznacza to uwolnienie z czyśćca i wejście do nieba, czyli tego stanu życia, do którego zdążają wszyscy wierzący. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że, zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach i potem głośno je odczytując, wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej księdze życia, a usłyszenie ich w kościele przypomina nam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my. Kościół więc nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, którzy należeli za życia do danej wspólnoty, a także tych, których wiarę znał jedynie sam Bóg: "Pamiętaj o tych, którzy odeszli z tego świata (…) oraz o wszystkich, których wiarę jedynie Ty znałeś" (I Modlitwa Eucharystyczna). I to tutaj właśnie po raz kolejny objawia się wyznanie wiary Kościoła w miłosierdzie Boże względem zmarłych.

INTENCJE MSZALNE
 • PONIEDZIAŁEK – 20 października 2014 Wspomnienie św. Jana Kantego, Prezbitera


 • 7.00

 • 1. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomej

 • 2. – Dz – błag w 10r ślubu Barbary i Marcina z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Rodzice

 • 17.00

 • 1. + Helenę Rusinek (30dz) - Rodzina

 • 2. + Marię, zm. zr. Andruszkiewiczów, Morawskich, Sąsiadów

 • WTOREK – 21 października 2014 Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa


 • 7.00

 • 1. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomej

 • 2. + Stefana, Paulinę, Zygmunta, Zbigniewa, zm. zr. Omelaniuków i Michaluków – Jadwiga Omelaniuk

 • 17.00

 • 1. + Urszulę z racji imienin zm. zr. Andrzejuków i Borkowskich – Antonina Andrzejuk

 • 2. + Janinę Grabowiecką (4r)

 • 3. + Mieczysława, Jana zm. zr. Kapłanów – Siostra

 • ŚRODA – 22 października 2014 Wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża


 • 7.00

 • 1. + Henrykę(r), Józefa(r), Bednarczyków – Córka

 • 2. + Aleksandrę Dacewicz (30dz)

 • 17.00

 • 1. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomej

 • 2. + Stanisławę Offman (9r), zm. zr. Offmanów – Rodzina

 • 3. + Henryka, Marię, Krystynę, zm. zr. Cyplów i Litwińczuków – Rodzina

 • CZWARTEK – 23 października 2014


 • 7.00

 • 1. + Leokadię (1r), Edwarda, Marka, Annę, Kazimierza, zm. zr. Sylwesiuków i Barabaszów – Alicja Barabasz

 • 2. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomej

 • 17.00

 • NOWENNA w Pratulinie g. 19.00

 • 1. – Dz – błag w 10r ślubu Teresy i Marka z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Małżonkowie

 • 2. + Teresę Romaniuk – KRK z Cieleśnicy

 • 3./poza/ - O zdrowie dla Elżbiety – KRK z Granny zel. Wanda Kamińska

 • PIĄTEK – 24 października 2014


 • 7.00

 • 1. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomej

 • 2. + Leszka Nitychoruka (30dz)

 • 17.00

 • KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO g. 16.30

 • 1. + Jakuba Pasternaka(r), Annę, Szymona, Aleksandra, Annę, Bernarda, Józefę, Franciszka, Tadeusza, zm. zr. Pasternaków i Bieleckich - Rodzina

 • 2. + Weronikę Hura(1r), Feliksa, Mieczysława, zm. zr. Hurów, Chwedoruków – Rodzina

 • SOBOTA – 25 października 2014


 • 7.00

 • 1. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomej

 • 2. + Stanisława Mirończuka (9r), zm. zr. Mirończuków – Rodzina

 • 17.00

 • 1. + Jana, Mariannę Sołtys(r) – Córka

 • 2. + Szczepana Dudziuka (9dz)

 • NIEDZIELA – 26 października 2014 XXX Niedziela zwykła


 • 8.00

 • 1. + Jana, Stanisławę Myć, zm. zr. Wasiluków – Rodzina

 • 2. + Celinę , Juliana, Mariannę, Jana, Mariannę, Jerzego, Jadwigę, Wiktora – Jan Tarasiuk

 • 9.30

 • 1. + Za zmarłych braci z KRM z Cieleśnicy zel. Stanisława Mazulisa i za zmarłych z ich rodzin

 • 2. + Za zmarłe siostry z KRK z Klonownicy Małej zel. Marianny Semeryło i za zmarłych z ich rodzin

 • 11.30

 • ZA PARAFIAN

 • 1. + Henryka(r), rodziców z obu stroon, zm. zr. Sokoluków, Pieńkowskich – Żona i dzieci

 • 2. + Stanisławę, Pawła, Mieczysława – Stanisław Hryciuk

 • 3. – O przebłaganie za grzech pokoleniowe i uzdrowienie ich następstw w rodzinie Bogu wiadomej

 • 17.00

 • 1. + Jadwigę Misiejuk (4r), zm. zr. Misiejuków i Guraluków - Rodzina

 • 2. + Jerzego Sylwesiuka (4r), zm. zr. Gryglaków, Maślewskich – Żona i dzieci
BIEŻACE INFORMACJE:

- W środę po Mszy św. wieczorowej katecheza synodalna. .We czwartek dzień świętości życia w Pratulinie o g.19.00.
- W sobotę o g. 11.30 przed kościołem zbiórka elektronarzędzi na pomoc Kościołowi na wschodzie.
- Zapraszamy na facebook/janowskamlodziez.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


ZAPOWIEDZI
1. SZEWCZUK TOMASZ JAKUB, kawaler, zam. Janów Podl. ul. Bandosa 4/2, parafia tut. i MARCZUK MAGDALENA PAULINA, panna, zam. Huszlew 185/7, parfia św. Antoniego Padewskiego w Huszlewie – ZAPOWIEDŹ 2
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzy


OFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:

. Bezimienna z ul. Bandosa – 100zł
- Państwo Chalimoniukowie z Jagiellończyka – 100zł
- Krzesiak Barbara – ul. Siedlecka – 100zł
- Demianiuk Marzena – Jakówki – 200zł
- Bezimienna – Werchliś – 100zł

OFIARY NA PORTRETY BISKUPÓW:

. Bezimienna z ul. Bandosa – 50 zł
- Bożemój Zdzisław – Granna – 50zł
- Korolczuk Janina – Ostrów – 50zł
- Bezimienna z ul. Skalskiego – 50złSERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ


Pobierz 42 Nr Gazetki z 19.10.2014 r. (PDF)
AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (083)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010