Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez


22.02.2015r.

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Mk 1,12-15 Rdz 9,8-15; 1P 3,18-22; Mk 1,12-15
Przymierze z Bogiem to wejście z Nim w niezwykle obiecującą relację! Trwając w niej, będziemy doświadczać postępu w rozumieniu tajemnicy Chrystusa. W Nim bowiem owa relacja znajduje swoje wypełnienie. W Nim bliskość Boga dana jest najintensywniej, jak to tylko możliwe. To dzięki Jego zmartwychwstaniu znajdziemy się po prawicy Ojca, gdzie Chrystus odwiecznie zasiada.

ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II

Sam Pan Jezus, Syn Boży, „doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu”, chciał być kuszony przez diabła, aby pokazać, że również Jego uczniowie tak jak On będą wystawieni na pokuszenie oraz aby wskazać, jak się trzeba zachować w momencie pokusy. Dla tego, kto błaga Ojca, by nie był kuszony nad siły i aby nie uległ pokusie, dla tego, kto nie szuka okazji do grzechu, kuszenie nie oznacza popełnienia grzechu, lecz jest raczej okazją do wzrostu, poprzez pokorę i czujność, w wierności i zgodności życia z wiarą;

Reconciliatio et paenitentia


INTENCJE MSZALNE
 • PONIEDZIAŁEK – 23 luty 2015


 • 7.00

 • 1. + Marię i Aleksandra Murawskich – greg.

 • 2. – O zdrowie syna i opiekę Matki Bożej – Rodzice

 • 17.00

 • 1. + Mariannę Omelaniuk (r), zm. zr. Omelaniuków i Kosińskich - Rodzina

 • 2. + Mieczysława Kaliszuka (8r), Kazimierza, Wacława, Stanisława, Agnieszkę – Cecylia Kaliszuk

 • Nowenna do Bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie g. 18.30

 • WTOREK – 24 luty 2015


 • 7.00

 • 1. + Marię i Aleksandra Murawskich – greg.

 • 2. + Annę Szewczuk

 • 17.00

 • 1. + Janinę, Stanisława, zm. zr. Kredensów, Eugeniusza Melaniuka (r) – Rodzina

 • 2. + Eugeniusza Rogalskiego (9r), zm. zr. Rogalskich, Wacława, Nadzieję Kruk – Czesława Rogalska

 • ŚRODA – 25 luty 2015


 • 7.00

 • 1. + Marię i Aleksandra Murawskich – greg.

 • 2. – Dz – błag. w 18r urodzin Jakuba Karwackiego z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

 • 3. + Janusza Bartoszuka (9dz)

 • 17.00

 • 1. + Filomenę, zm. zr. Czokałów, Grabowieckich, za rodziców i dziadków

 • 2. – O błogosławieństwo Boże dla Agnieszki

 • CZWARTEK – 26 luty 2015


 • 7.00

 • 1. + Marię i Aleksandra Murawskich – greg.

 • 2. + Sławomira Hładoniuka – Rodzice i siostra

 • 17.00

 • 1. + Władysławę Juszczuk (30dz)

 • 2. + Jerzego Kwiatkowskiego - Rodzina

 • PIĄTEK – 27 luty 2015


 • 7.00

 • 1. + Bożenę (27r), Grzegorza, Jadwigę, Krzysztofa

 • 2. + Marię i Aleksandra Murawskich – greg.

 • 17.00

 • Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa g.16.00

 • 1. + Helenę i Hipolita Klimkiewiczów oraz synów i wnuka – Irena Klimkiewicz

 • 2. + Genowefę Rzychowicz – KRK z Kol. Hołodnica

 • Droga Krzyżowa g. 18.30

 • SOBOTA – 28 luty 2015


 • 7.00

 • 1. + Anielę w dniu imienin - Siostra

 • 2. + Marię i Aleksandra Murawskich – greg.

 • 3. – Dz – błag. w 18r urodzin Aleksandry z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

 • 17.00

 • 1. + Franciszkę (5r), Zygmunta, zm. zr. Biliczów – Rodzina

 • 2.+ Wacława Rogulskiego, zm. zr. Rogulskich - Żona

 • NIEDZIELA – 1 marca 2015 Druga Niedziela Wielkiego Postu


 • 8.00

 • 1. + Za rodziców z obu stron, Kazimierza, Czesława, Wacława, Piotra, Adama, Franciszka

 • 2. + Marię i Aleksandra Murawskich – greg.

 • 9.30

 • 1. + Kazimierza Sadowskiego - Kolega

 • 2. + Franciszka i Bogdana Hryciuków – Brat Stanisław

 • 11.30

 • ZA PARAFIAN

 • 1. + Jana Wareckiego (9r) – Córka Irena Wajszczuk, syn Krzysztof

 • 2. – Dz – błag. w 1r ślubu Joanny i Jarosława z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

 • 17.00

 • 1. + Janinę i Franciszka Chalimoniuk – rozpoczęcie gregoriankiTROCHĘ Z HISTORII


DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE - DZIEJE NABOŻEŃSTW

Droga Krzyżowa - to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych opisach męki Pańskiej. Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią te święte miejsca w Jerozolimie. Według apokryfu z V wieku "De transitu Mariae" sama Maryja nawiedzała miejsca związane z męką i śmiercią Chrystusa. 

Dopiero w XI - XIII w. w związku z wyprawami krzyżowymi wyodrębniono poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Na Zachodzie kult ten kształtował się od czasów średniowiecza. Celem tego nabożeństwa było okazanie współczucia dla umęczonego Chrystusa i pragnienie uczestnictwa w Jego cierpieniach. Na upowszechnienie Drogi Krzyżowej miały wpływ odpusty nadane przez Stolicę Apostolską dzięki staraniom franciszkanów. W 1931r. Pius XI udzielił chorym i więźniom na odprawienie jej przed krzyżykiem. Według Pawła VI do istoty nabożeństwa należy rozważanie męki Pańskiej przy 14 erygowanych krzyżach, co daje możliwość uzyskania odpustu zupełnego za jej odprawienie. 

Droga Krzyżowa powstała z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa. W samym zaś nabożeństwie chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia. Śmierć na krzyżu, będąca kulminacyjnym punktem Drogi Krzyżowej budzi w chrześcijaninie nadzieję na to, że między ofiarą krzyża a historią ludzkości zachodzi głęboka relacja zbawcza.

Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Rozważając treść kolejnych stacji mają one nas pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty. W czasie trwania nabożeństwa powinna dokonać się ocena stopnia naszej przynależności do Chrystusa, to znaczy czy bierzemy swój krzyż i Go naśladujemy. 

Gorzkie Żale - to nabożeństwo, które wyrosło z polskiej duchowości i pobożności okresu baroku, Polega również na rozważaniu męki Pańskiej. Gorzkie Żale wiążą się z Bractwem św. Rocha z roku 1698 przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Duże zasługi w propagowaniu nabożeństw mają misjonarze św. Wincentego a Paulo dzięki misjom ludowym i kierowaniu znaczną częścią seminariów duchownych (do poł. XIX wieku). Gorzkie Żale niezwykle szybko rozpowszechniły się po całej Polsce i wszędzie tam, gdzie biły polskie serca. 

Składają się one z trzech części, które śpiewa się łącznie, lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Nawiązują w swej formie do dawnej jutrzni brewiarzowej. Rozpoczynają się tzw. Pobudką. Następnie jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje odpowiadające trzem psalmom w jutrzni, które wyrażają ból duszy z powodu męki Zbawiciela i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Antyfona "Któryś za nas cierpiał rany" jest śpiewem kończącym Gorzkie Żale. Gorzkie Żale mogą też służyć jako pomoc w przygotowaniu nabożeństw o charakterze pokutnym. Zazwyczaj jednak w łączności z tym nabożeństwem głosi się kazania o Męce Pańskiej, czyli kazania pasyjne. 

Jest to drugie niezwykle ważne nabożeństwo Wielkiego Postu, które pobudza do refleksji nad istotą cierpienia oraz zadumy nad własnym postępowaniem, gdyż za wielką cenę zostaliśmy odkupieni.BIEŻĄCE INFORMACJE:

- Za tydzień I niedziela miesiąca. Zmianka różańcowa po Mszy św. o g. 11.30. Ofiary składane w tym dniu na tace przeznaczone są na ogrzewanie kościoła.
- Za tydzień odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na świecie.
- Droga Krzyżowa w piątki o g. 16.00 poprzedzona Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie Msza św. A o godz. 18.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych i wszystkich tych, którzy nie mogli być wcześniej. W czasie Nabożeństwa składamy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego
- Gorzkie żale w każdą niedzielę po Mszy św. o g. 11.30.
-Za tydzień po Mszy św. o g. 9.30 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowującymi się do I Komunii św. 

DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCHOFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:

- Bezimienna – Nowy Pawłów – 100zł
- Tadeusz Nowicki – ul. Słowackiego – 100zł
- Sylwia i Marcin Przybylscy – Kol. Janów – 150zł
- Mariusz Czuchan – Ostrów – 100zł
- Zofia Sawczuk – Kol. Janów – 100zł

  SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ
Pobierz 8 Nr Gazetki z 22.02.2015 r. (PDF)AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010