Przed niedzielą powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.

Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez16.11.2014 r.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA


Jezus powiedział do swoich uczniów:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
Mt 25,31-46

ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II


Dziś obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To święto zostało wyznaczone na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby uwydatnić prawdę, że Jezus Chrystus jest Panem czasu i w Nim wypełnia się cały plan stworzenia i odkupienia. Postać Króla Mesjasza konkretyzuje się w świadomości ludu Izraela poprzez Stare Przymierze. Sam Bóg, zwłaszcza za pośrednictwem proroków, objawia Izraelitom swoją wolę zgromadzenia ich niczym pasterz swoje stado, aby mogli żyć w wolności i pokoju w ziemi obiecanej. W tym celu pośle swego Pomazańca — po grecku Chrystusa — aby uwolnił lud od grzechu i wprowadził go do Królestwa. Jezus z Nazaretu wypełnia tę misję w tajemnicy paschalnej. Nie przychodzi królować jak władcy tego świata, lecz by napełnić, jeśli tak można powiedzieć, serce człowieka, historię i kosmos Bożą mocą miłości.


INTENCJE MSZALNE

 • PONIEDZIAŁEK – 24 listopada 2014 Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Dung – Lac, Prezbiter, i Towarzyszy


 • 7.00

 • 1. + Halinę Melaniuk – greg.

 • 2. + Janinę Chalimoniuk

 • 3. + Martę Andrzejuk (9dz)

 • 17.00

 • 1. + Szczepana Dzudziuka – Koleżanki i koledzy z Komendy Miejskiej Policji Biała Podl.

 • 2. + Franciszka Kotlarczuka (30dz)

 • 3. + Ryszarda Andrzejuka (3r), zm. zr. Andrzejuków i Dacewiczów – Rodzina

 • WTOREK – 25 listopada 2014


 • 7.00

 • 1. + Halinę Melaniuk – greg.

 • 2. + Jerzego (30dz) - Chrześni

 • 3. + Tomasza Skubisza (9dz)

 • 17.00

 • 1. + Za zmarłe siostry z KRK zel. Zofii Semeniuk z Janowa Podlskiego i za zmałych z ich rodzin

 • 2. + Janinę, Jana, Anastazję, Michała zr. Wareckich, Teklę, Andrzeja, Antoniego zr. Mosiów, Aleksandrę, Jana Gołowczyków, Reginę, Wacława, Zbigniewa zr. Wajszczuków, Teklę Czarnecką

 • ŚRODA – 26 listopada 2014


 • 7.00

 • 1. + Halinę Melaniuk – greg.

 • 2. + Stanisławę Rudzką (30dz)

 • 17.00

 • 1. + Tadeusza Bilicza (4r) – Jadwiga Bilicz

 • 2. + Julina, Mariana, Józefa, Stefanię, rodziców Żmudzińskich i Łyczewskich – Seweryna Żmudzińska

 • CZWARTEK – 27 listopada 2014


 • 7.00

 • 1. + Halinę Melaniuk – greg.

 • 17.00

 • 1. + Janusza, Zdzisława, Mariannę, Zbigniewa Zdanowskich

 • 2. + Elżbietę (r), Stanisława zm. zr. Juchimiuków, Kotlarczuków i Omelaniuków – Janina Omelaniuk

 • PIĄTEK – 28 listopada 2014


 • 7.00

 • 1. + Halinę Melaniuk – greg.

 • 2. + Franciszka, Jana, Edmunda, Eugeniusza Sacharuków

 • 3. + Balbinę Misiejuk (9dz)

 • 17.00

 • KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (na zakończenie Mszy św.)

 • 1. + Janinę Chalimoniuk – KRK z Janowa Podlskiego zel. Janiny Nowickiej

 • 2. + Szczepana Dzudziuka – Koleżanki i koledzy z Komendy Miejskiej Policji Biała Podl.

 • SOBOTA – 29 listopada 2014


 • 7.00

 • 1. + Halinę Melaniuk – greg.

 • 2. + Sabinę, Wacława, Jana, zm. zr. Wasilewskich i Struków – Córka

 • 3. Michalinę i Bolesława Kondratiuków – Wnuk

 • 17.00

 • 1. + Piotra Misiejuka (18r), Janinę, Mieczysława zr. Barańskich, Franciszkę, Jana zr. Misiejuków – Krystyna Misiejuk

 • 2. + Marię, Jana Kwietniów, Jana, Eugenię Chalimoniuków

 • NIEDZIELA – 30 listopada 2014 Pierwsza Niedziela Adwentu


 • 8.00

 • 1. + Mariannę Kosińską – KRK z Ostrowa zel. Haliny Szewczuk

 • 2. + Halinę Melaniuk – greg.

 • 9.30

 • 1. + Za zmarłe siostry z KRK ze Starego Pawłowa zel. Haliny Adamiuk i za zmałych z ich rodzin

 • 2. + Ks. Mieczysława Skrodziuka – Halina Szewczuk

 • 3./poza/ + Izabelę (1r), Wiesława, Stanisławę, Wiktora, Antoniego – Babcia

 • 11.30

 • ZA PARAFIAN

 • 1. + Satanisława (r), Stefanię, Henryka, Józefę, Stanisława, Stanisławę, zm. zr. Sokoluków
  i Kosińskich -
  Rodzina

 • 2. + Za zmarłe siostry z KRK z Błonia zel. Janiny Romaniuk i za zmałych z ich rodzin

 • 17.00

 • 1. + Adama Pióro – Szwagierka z rodziną


RÓŻANIEC WYPOMINKOWY ZA ZMARŁYCH
 • W kościele, godz. 16.20


 • Poniedziałek (24.11)

 • Janów Podlaski: ul. Piłsudskiego, Chrobrego, Cicha

 • Werchliś

 • Wtorek (25.11)

 • Janów Podlaski: ul. Sienkiewicza, Skalskiego, Słowackiego

 • Łukowiska, Bubel Granna

 • Środa (26.11)

 • Janów Podlaski: ul. Siedlecka, Łosowicza, Dolna, Garbarska

 • Klonownica Mała, Peredyło, Kajetanka

 • Czwartek (27.11)

 • Janów Podlaski: ul. Bialska, Brzeska

 • Jakówki

 • Piątek (28.11)

 • Janów Podlaski: ul. Jagiellończyka, Nowa

 • Nowy Pawłów

 • Sobota (29.11)

 • Janów Podlaski: ul. Kąpielowa, Tańskiego, Dominikańska

 • Stary Pawłów, Błonie

 • Niedziela (30.11)

 • Kartki spoza parafii i bez adresu


 • W tym tygodniu pan organista będzie roznosił opłatek do rodzin niżej podanych miejscowości

 • Poniedziałek (24.11) od g. 8.30

 • Pawłów Stary i Peredyło

 • Wtorek (25.11) od g. 8.30

 • Łukowiska i Buczyce

 • Środa (26.11) od g. 8.30

 • Granna

 • Czwartek (27.11) od g. 8.30

 • Janów Podlaski: ul. Siedlecka i ul. Garbarska

 • Piątek (28.11) od g. 8.30

 • Janów Podlaski: ul. Brzeska

 • Sobota (29.11) od g. 8.30

 • Janów Podlaski: ul. Skalskiego i Wygoda


BIEŻACE INFORMACJE:


- Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. .
- Od przyszłej niedzieli 30 listopada rozpoczyna się adwent czas radosnego oczekiwania pamiątki Narodzenia Jezusa Chrystusa.
- Za tydzień w naszej parafii odpust św. Barbary. Masza św. odpustowa będzie odprawiana w kościele o g. 11.30.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCHOFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:

- Zofia Kondera – Cieleśnica – 100zł
- Bezimienna – Stary Pawłów – 100zł
- Bezimienna – ul Brzeska – 100zł
- Teresa Protasiuk – ul. 1 Maja – 100zł
- KRK Klonownica Mała zel. Agnieszki Caruk – 50zł
- Andrzej Dunajko – Ostrów – 100zł
- Bezimienna – ul. Sienkiewicza – 100zł 

SERDECZNEBÓG ZAPŁAĆ 


Pobierz 47 Nr Gazetki z 23.11.2014 r. (PDF)
AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010