Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez


30.08.2015r.


DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA


Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.
Mk 7,1-8.14-15.21-23


ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II

Na czym polega wychowanie? Wydaje się, że aby trafnie na to pytanie odpowiedzieć, nie można pominąć dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości; po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Odnosi się to zarówno do tych, którzy wychowują, jak i do tych, którzy są wychowywani. Również i wychowanie jest procesem, w którym wzajemna komunia osób dochodzi do głosu w sposób szczególny. Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu duchowym. Wychowanie w tym ujęciu może być równocześnie uważane za prawdziwe apostolstwo. Jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości, w tym ostatecznym celu, który stanowi powołanie człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.


INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 31 sierpnia 2015


7.00

1. + Ryszarda, Teofilę, Franciszka, Olgę, Edmunda, Józefa, Aleksandrę, Salomeę, zm. zr. Dziemów, Moninów i dusze w czyśćcu cierpiące – Żona

2. + Henryka Hładoniuka – greg.

18.00

1. + Jana i Mariannę Korneszczuków – Dzieci

2. – Dz – błag. w 1r urodzin Dagmary z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Dziadkowie i rodzice

WTOREK – 1 września 2015 Wspomnienie bł. Bronisławy, Dziewicy


7.00

1. – Dz – błag. w intencji właścicieli, pracowników i ich rodzin z okazji 15–lecia działalności przedsiębiorstwa Agrotechnika

2. – Dz – błag. w 73r. urodzin Stanisława Sienkiewicza z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Rodzina

8.00

1. – Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2015/2016

18.00

1. + Henryka Hładoniuka – greg.

2. + Dominika(r), Janinę, Franciszka, Tadeusza, zm. zr. Jaroszuków, Kondraciuków, Horbowców

ŚRODA – 2 września 2015


7.00

1. + Henryka Hładoniuka – greg.

2. + Zofię Bodzak – Koleżanki i koledzy z „Ruchu”

18.00

1. + Zm. zr. Sacharuków, Prokopiuków, Sidoruków, Góreckich – Rodzina

CZWARTEK – 3 września 2015Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła


7.00

1. – W intencji dzieci i wnuków o błogosławieństwo Boże i pracę

2. + Henryka Hładoniuka – greg.

18.00

1. + Jadwigę Całkę (6r) – Alicja Starużyk

PIĄTEK – 4 września 2015


7.00

1. + Feliksę Dziem (4r), Jana, Halinę Jana Kusznerczuk, Jana Bartczaka, zm. zr. Borsuków i Dziemów – Córka z rodziną

2. + Henryka Hładoniuka – greg.

18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego 17.45

1. – Dz – błag. w 5r ślubu Karoliny i Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Rodzice

2. – Dz – błag. w rocznice ślubu Ewy i Marka Kociubińskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

SOBOTA – 5 września 2015


7.00

1. + Helenę Wachowiec (9dz)

2. + Henryka Hładoniuka – greg.

18.00

1. + Marka Mamruka

2.+ Stefanię(r), Eustachiusza, zm. zr. Ziemkiewiczów, Andrzejuków i Kuców – Stanisława Andrzejuk

NIEDZIELA – 6 września 2015 Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła


8.00

1. + Mieczysława(r), Urszulę Fonków, zm. z rodziny – Dzieci

2. – Dz – błag. w 1r ślubu Angeliki i Grzegorza z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Rodzice

9.30

1. + Za zmarłe siostry z KRK z Ostrowa zel. Heleny Myć i zmarłych z ich rodzin

2. + Za zmarłe siostry z KRK z Ostrowa zel. Teresy Gładoniuk i zmarłych z ich rodzin

3. + Za zmarłe siostry z KRK z Ostrowa zel. Haliny Szewczuk i zmarłych z ich rodzin

11.30

ZA PARAFIAN

1. + Za zmarłe siostry z KRK zel. Jadwigi Melaniuk i zmarłych z ich rodzin

2. + Edwarda(r), Henrykę, Bolesława, Leokadię Czyżaków – Anna Czyżak

18.00

1. + Władysława Naumiuka(r), Zygmunta, Franciszkę Bilicz – Rodzina

2. + Henryka Hładoniuka – greg.Słowo Prymasa Polski do rodzin.

Umiłowani Siostry i Bracia! Ten właśnie obraz, wciąż na nowo otwartych drzwi Wieczernika, przypomina nam, że Kościół narodził się po to, aby iść, że wszyscy, każda i każdy z nas, na mocy naszego chrzcielnego obdarowania i powołania, na mocy łaski chrztu świętego wezwani jesteśmy do ewangelizowania. We wszystkich ochrzczonych – przypomniał nam papież Franciszek w Evangelii Gaudium – od pierwszego do ostatniego, działa uświecająca moc Ducha, pobudzająca do ewangelizowania. To przekonanie – dodawał jeszcze papież – przybiera formę apelu skierowanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji. Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić i nie może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji i długich pouczeń. Jeśli więc ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga w swoim życiu, będzie o tym świadczył wobec innych. W kontekście zbliżającego się Synodu o Rodzinie jakże ważne wydaje się więc przypomnienie, aby dawać takie właśnie świadectwo, czyli ukazywać na przekonujących przykładach prawdę i piękno rodziny opartej na sakramentalnym małżeństwie, pojmowanym jako stały i owocny związek mężczyzny i kobiety, gdzie sam Jezus Chrystus – jak przypomina nam Sobór Watykański II – właśnie przez sakrament małżeństwa wychodzi na spotkanie chrześcijańskim małżonkom i pozostaje z nimi. Tylu małżeństwom i rodzinom brakuje dzisiaj wina autentycznej miłości. Dlatego też koniecznie potrzeba, aby jak najbliżej nich stanęły inne małżeństwa i rodziny, które własnym życiem pokażą, że to Chrystus, Oblubieniec Kościoła, jest mocą i siłą, dzięki której można kochać się nawzajem z nieustanną wiernością. Potrzeba małżeństw i rodzin, których codzienność pomoże uwierzyć, że to w Nim – jak wyjaśnia jeszcze Sobór – znajdą wspomożenie i pokrzepienie we wzniosłym zadaniu bycia ojcem i matką. Czyż nie właśnie to zaproszenie czy wręcz matczyne przynaglenie zawarte jest w słowach, które słyszymy dziś z ust Maryi: zróbcie cokolwiek wam powie? Czyż w tej polskiej Kanie nie jesteśmy wezwani do tego, aby na nowo oprzeć wszystkiego na Chrystusie? Czyż nie mamy zwrócić naszego być może zmęczonego wzroku na Tego, który ma moc przemieniać swą łaską twarde ludzkie serca? Czyż nie mamy podnieść naszych może opadłych dłoni ku Temu, który ma moc nas uzdrawiać i podnosić z każdej ludzkiej słabości? To przecież ostatecznie właśnie spotkanie z Nim i wiara w Niego – uwierzyli w Niego Jego uczniowie – prowadzić nas może do bardziej gorliwego życia i do bardziej odważnego świadectwa. Słowa Maryi – jak poucza nas papież Franciszek – są więc także zachętą dla nas wszystkich, abyśmy oddali się do dyspozycji Jezusowi. Tylko w ten sposób będziemy wiarygodnymi świadkami i głosicielami Ewangelii, a zbliżająca się 1050. rocznica Chrztu Polski i nas napełni radością, której nikt i nic nam nie odbierz.

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski


BIEŻACE INFORMACJE:
- We wtorek o godz. 8.00 Msza św. z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy nauczycieli, uczniów i rodziców;
- We wtorek nowenna do św. Wiktora o godz. 17.45;
- W tym tygodniu I czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca.;
- W piątek po Mszy wieczorowej spotkanie z chłopcami którzy pragną pełnić służbę w kościele jako ministranci zapisy u ks. Michała przez cały tydzień po Mszach św. w zakrystii.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


ZAPOWIEDZI

1. DANIEL WAWRYNIUK, kawaler, zam. Nowy Pawłów, parafia tutejsza i MAGDALENA FEDORCZUK, panna, zam. Komarno, parafia św. Stanisława BM w Komarnie – ZAPOWIEDŹ 2
2. PIOTR SOKOLUK, kawaler, zam. Wrechliś, parafia tutejsza i ANGELIKA KUSZNERUK, panna, zam. Biała Podlaska, parafia Narodzenia NMP w Białej Podl. – ZAPOWIEDŹ 2
3. DARIUSZ ACHRYĆKO, kawaler, zam. Rokitno, parafia Trójcy Św. w Rokitnie i MAŁGORZATA BILICZ, panna, zam. Werchliś, par. tutejsza – ZAPOWIEDŹ 2
4. ŁUKASZ PAWEŁ WAKULUK, kawaler, zam. Janów Podlaski, parafia tutejsza i MAGDALENA LONT, panna, zam. Chełm, par. Narodzenia NMP w Chełmie – ZAPOWIEDŹ 1

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzyBóg zapłać za ofiary na kościół:

Bezimienna – ul. Jagiellończyka – 100zł

Pobierz 35 Nr Gazetki z 30.08.2015 r. (PDF)

AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010