Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez


25.01.2015r.

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA


Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. J 1, 35–42

Jon 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Co to znaczy zostawić wszystko i pójść za Jezusem? To znaczy uwierzyć, że mówi prawdę. Bardziej zaufać Jemu niż sobie. To pozwolić, by nas odrywał od tego, na czym jesteśmy skupieni i czym jesteśmy pochłonięci. To nabrać dystansu do własnych dążeń. Choć zewnętrzne warunki pozostają jednakowe, wewnątrz zmienia się mnóstwo: w każdej sprawie pytamy Jezusa o Jego wolę, wszystko jej podporządkowujemy, pozwalając, aby to On faktycznie kierował naszym życiem.


ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II 

Męczennicy z Pratulina bronili Kościoła, który jest winnicą Pana. Oni tej winnicy pozostali wierni aż do końca i nie ulegli naciskom ówczesnego świata, który ich za to znienawidził. W ich życiu i śmierci wypełniła się prośba Chrystusa z modlitwy arcykapłańskiej: «Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził (...). Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. (...) Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie» (J 17, 14-15. 17-19). Dali świadectwo swej wierności Chrystusowi w Jego świętym Kościele. W świecie, w którym żyli, z odwagą starali się prawdą i dobrem zwyciężać szerzące się zło, a miłością chcieli pokonywać szalejącą nienawiść. Tak jak Chrystus, który za nich w ofierze [oddał samego siebie], by byli uświęceni w prawdzie — tak też oni za wierność prawdzie Chrystusowej i w obronie jedności Kościoła złożyli swoje życie. Ci prości ludzie, ojcowie rodzin, w krytycznym momencie woleli ponieść śmierć, aniżeli ulec naciskom niezgodnym z ich sumieniem. «Jak słodko jest umierać za wiarę» — były to ostatnie ich słowa.


INTENCJE MSZALNE 

 • PONIEDZIAŁEK – 26 stycznia 2015 Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa


 • 7.00

 • 1. + Wacława Malinowskiego (3r) – Dzieci i żona

 • 2. + Antoninę Chilkiewicz (25r), Henryka, zm. zr. Chilkiewiczów, Wojcieszuków, Seluków – Córka

 • 3. + Olgę i Teodora, zm. zr. Płuszków i Szumerów - Syn

 • 17.00

 • 1. + Genowefę Rzychowicz (9dz)

 • WTOREK – 27 stycznia 2015 Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa


 • 7.00

 • 1. + Adama Żmudzińskiego, Stanisława, Janusza, Ewę, zm. zr. Żmudzińskich

 • 17.00

 • 1. + Sławomira Hładoniuka – Zespół Szkół w Janowie Podlaskim

 • ŚRODA – 28 stycznia 2015 Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, Prezbitera
  i Doktora Kościoła


 • 7.00

 • 1. – O Boże błogosławieństwo dla dobrodziejów naszej parafii

 • 17.00

 • 1. + Juliannę(r), Edwarda, Józefa, Czesława Bechta, Agnieszkę, Tadeusza Szulewskich – Józef Bechta

 • CZWARTEK – 29 stycznia 2015


 • 7.00

 • 1. + Za zmarłych dobrodziejów naszej parafii

 • 17.00

 • 1. Tadeusza(r), Mariannę, Witalisa, Wiktora, Feliksę – Stanisława Ludwiczuk

 • PIĄTEK – 30 stycznia 2015


 • 7.00

 • 1. + Mariannę Korolczuk(30dz)

 • 2. + Sławomira (2r), Helenę, Annę, Józefa, zm. zr. Szewczuków, Korolczuków i Kipów - Ojciec

 • 17.00

 • 1. + Stanisława Kociubińskiego - Chrześniak

 • SOBOTA – 31 stycznia 2015 Wspomnienie św. Jana Bosko, Prezbiter


 • 7.00

 • 1. + Celinę Wawryniuk (14r), Andrzeja, Mariannę – Syn z rodziną

 • 2. + Stanisławę, Władysława(r) - Córka

 • 17.00

 • 1. + Stanisława (6r), Annę (4r), zm. zr. Daniluków, Szewczuków, Kałczor, Jurko, Huruków – Syn

 • 2. + Zdzisława Jakoniuka(r) - Rodzina

 • NIEDZIELA – 1 lutego 2015 Czwarta Niedziela Zwykła


 • 8.00

 • 1. + Zbigniewa(r), Zygmunta – Jadwiga Melaniuk

 • 2. + Annę, Henryka, Piotra – Romuald Benedyczuk

 • 9.30

 • 1. – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków – Helena Myć

 • 2./poza/ + Sławka Hładoniuka o miłosierdzie Boże

 • 11.30

 • ZA PARAFIAN

 • 1. + Stanisława(r), Kazimierę, Mariannę, Piotra, Antoniego, Mariannę, Sabinę, Marię, Geneowefę, zm. zr. Bartoszuków, Korolczuków i Pietruczuków - Córka

 • 17.00

 • 1. + Janinę, Franciszka Chalimoniuka


Czym jest prawdziwa Jedność?

Jedność może być zbudowana tylko w oparciu o prawdę. Nie zbudujemy udanej, prawdziwej relacji z osobą, która byłaby wobec nas nieszczera, fałszywie nas oskarżała o różne rzeczy, czy przypisywałaby sobie nasze zasługi. Nie zbudujemy dobrej relacji także jeśli samemu nie będziemy umieli stanąć w prawdzie i dostrzec swoich wad. Tak samo i w społeczeństwie — nie da się zakopać podziałów, jeśli np. będziemy kogoś oskarżać o obrażanie ludzi, samemu mówiąc o danej osobie w sposób obraźliwy. W przypadku wielu osób poczucie krzywdy i niesprawiedliwości jest tak silne, że sama zmiana postępowania wobec nich może nie wystarczyć. Choć z pewnością będzie to ciężkie, warto przyznać się do swoich błędów, przeprosić i starać się zadośćuczynić, gdy jest taka możliwość. Z pewnością odbudowanie jedności w skali całego kraju może być trudne, także dlatego, że bardzo ważną rolę odgrywają tu politycy i media, którym niekoniecznie jest to na rękę. Podgrzewanie konfliktów pozwala mobilizować elektorat niechętny konkurentowi czy też zwiększać sprzedaż gazet. Niemniej, nie możemy się tym przejmować. Każdy z nas może zastosować zasady o których napisałem w odniesieniu do siebie i w ten sposób przełamywać podziały przynajmniej w swoim otoczeniu.BIEŻACE INFORMACJE:

- W czwartek po Mszy św. wieczorowej spisanie aktów do chrztu św., które odbędą się w niedziele 1 lutego o g. 11.30.
- W przyszła niedzielę ofiary na tacę przeznaczone są na inwestycje parafialne.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


OFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:

- Gabriela Marciniuk – Błonie – 200zł
- Renata i Artur Kaczmarek – ul Polna – 200zł
- Janina i Józef Romaniuk – Błonie – 150zł
- Bezimienna – Werchliś – 200zł
- Krystyna Jagodzińska - ul 1 Maja – 100zł
- Bezimienna – ul 1 Maja – 300zł
- Bezimienna – ul 1 Maja – 100zł
- Tomasz i Irena Andruszkiewicz – ul 1 Maja – 100zł
- Bezimienna – ul Bakaliowa – 100zł
- Bezimienna – ul Łosowicza – 100zł
- Bezimienna – ul Łosowicza – 100zł
- Bezimienna – ul Łosowicza – 50zł
- Bezimienna – ul Cicha – 200zł
- Bezimienna – ul Cicha – 150zł
- Bezimienna – ul Cicha – 100zł
- Bezimienna – ul Tańskiego – 100zł
- Bezimienna – ul Tańskiego – 100zł
- Bezimienna – ul Krótka – 50zł
- Bezimienna – ul Krótka – 70zł
- Bezimienna – ul Krótka – 400zł
- Bezimienna – ul Łąkowa – 50zł
- Bezimienna – ul Pilarki – 100zł
- Bezimienna – ul Kościuszki – 100zł
- Bezimienna – ul Kościuszki – 100zł
- Bezimienna – ul Kościuszki – 100zł
- Bezimienna – ul Kościuszki – 200zł
- Helena Naumiuk – ul Kościuszki – 200zł
- Leon Semeryło – ul Tańskiego – 100zł
- Jan Laszuk – ul Naruszewicza – 100zł
- Piotr Górski – ul Naruszewicza – 200zł

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ
Pobierz 4 Nr Gazetki z 25.01.2015 r. (PDF)AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010