07.08.2022 r.

Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

1. Jakub Kociubiński, kaw., zam. w Janowie Podlaskim, par. tutejsza, oraz Weronika Chechłowska, panna zam. w Siedlcach, par. Niepokalanego Poczęcia NMP – Zapowiedź 2. 

2. Grzegorz Lesiuk, kaw., zam. w Falatyczach, par. św. Wojciecha w Górkach, oraz Izabela Karpiuk, panna, zam. w Jakówkach, par. tutejsza – Zapowiedź 2. 

3. Grzegorz Pasternak, kaw., zam. w Janowie Podlaskim, par. tutejsza, oraz Klaudia Wiktoria Onyszko, panna zam., w Warce, par. MB Szkaplerznej – Zapowiedź 1.


EWANGELIA
Łk 12, 35-40
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o  której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Oto słowo Pańskie.


INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 08 sierpnia


7.00

1. +Stanisławę Kociubińską – greg.

15.15

1. +Annę, Pawła, Stefana, Ksenię Ziniuków, zm. z rodz. Ryżków.

18.00

1.+Olgę (16r.), Mikołaja, Zofię, Harytona, zm. z rodz. Maryniuków i Witkowskich.

WTOREK – 09 sierpnia


7.00

1.+Władysława, Nadzieję, Henryka Kałużnych.

15.15

1. +Stanisławę Kociubińską – greg.

18.00

1. +Tadeusza Bujalskiego (1r.) – of. rodzina.

Poza 2. Dz.bł. o potrzebne łaski dla Mariusza i Zofii.

ŚRODA – 10 sierpnia


7.00

1. +Mariannę, Jana, Wawryniuków – of. córka.


15.15

1. +Stanisławę Kociubińską – greg.

18.00

1. W intencji uczestników nowenny do MBNP.

2.+Jana Dacewicza (30dz.).

CZWARTEK – 11 sierpnia


7.00

1. +Janinę, Piotra zm. z rodz, Suprunowiczów i Maciejuków – of. rodzina.

15.15

1. +Jerzego Klimkiewicza, zm. z rodz. Klimkiewiczów i Krzyżanowskich.

18.00

1. +Stanisławę Kociubińską – greg.

PIĄTEK – 12 sierpnia


7.00

1. + Stanisławę Kociubińską – greg.

15.15

1. O Boże bł., o opiekę MB dla Karola z racji 15r. urodzin – of. rodzina.

18.00

1.+Stanisławę (8r.), Tadeusza, Zdzisława, Stanisławę, Jana, Jadwigę, Leona, dziadków z obu stron, zm. z rodz. Nieścioruków, Kocząbów, Chmielów, Matwiejuków.

SOBOTA –13 sierpnia


7.00

1.+ Stanisławę Kociubińską – greg.


15.15

1.Dz.bł. w 40 r. urodzin Marty – of. mąż z dziećmi.

18.00

1.+Wiesława Olichwiruka (r.), zm. z rodz. Olichwiruków i Andrzejuków – of. żona.

2. Za dzieci objęte modlitwą rodziców z Róż Różańcowych.

NIEDZIELA – 14 sierpnia


8.00

1. +Edwarda(7r.), Bolesława (7r.), Mariannę (3r.), rodzeństwo i dzieci.

9.30

1. Dz.bł. w 90 r. urodzin Hieronima.

2. +Eugenię(r.), Bolesława, zm. z rodz. Owerków – of. Seweryna Owerko.

3.+Wiesława Adamiuka, rodziców, rodzeństwo, dziadków – of. żona z dziećmi.

11.30

1.+Jadwigę, Pawła, Wacława, Jana, zm. z rodz. Andrzejuków – of. synowa.

2. + Stanisławę Kociubińską – greg.

3.Dz.bł. w 18 r .urodzin Maćka.


15.15

1. +Stanisławę (3r.), zm. z rodz. Melaniuków – of. rodzina.

18.00

1.+Zbigniewa (r.), Józefa – of. Franciszka Hordyjewicz.


OGŁOSZENIA

1.  Bardzo serdecznie witamy wszystkich gości przybyłych z rożnych stron na naszą doroczną uroczystość́ odpustową św. Rocha. Witamy przede wszystkim ks. mgra  Tomasza Koprianiuka – Krajowego Duszpasterza Młodzieży – sumistę i dzisiejszego kaznodzieję, wszystkich księży: ks. Jana Kapłana i ks. Wojciecha Bazana– proboszcza z Komarna, ks. kanonika Józefa Mironiuka, ks. Mirosława Pietrzaka - proboszcza z Kornicy wraz z ks. wikariuszem Adamem Całusem, Ks. Sławomira Groszka - proboszcza z Konstantynowa wraz z ks. wikariuszem Krzysztofem Pełką, ks. Stanisława Tymoszuka- proboszcza z Rokitna, ks. Sławomira Harasimiuka - proboszcza z parafii Szpaki, ks. Adama Zawistowskiego - proboszcza z Klonownicy Dużej, Ks. Kanonika Jacka Guza - kustosza z Pratulina oraz naszych księży wikariuszy – ks. Grzegorz Bochińskiego i ks. Łukasza Kulika. Wszystkich uczestników odpustu św. Rocha zachęcamy do modlitwy nad grobami naszych przodków. Natomiast ofiary składane dzisiaj na tacę, które będą zbierane z chwilą rozpoczęcia Mszy św., w całości są przeznaczone na spłatę dokumentacji na dom parafialny, którego budowę rozpoczniemy w niedługim czasie. 

2. Po zakończonej Mszy św., w czasie procesji, będzie możliwość poświęcenia pomników, bardzo prosimy osoby zainteresowane podejść pod ołtarz po księży. 

3.W sobotę po Mszy św. wieczorowej odbędzie się Procesja Fatimska

4.Msza św. dożynkowa w naszej parafii odbędzie się w  niedzielę  28 sierpnia o g. 11.30. 

5.Bóg zapłać́ Panu Peszukowi i jego firmie oraz Panu Kościelnemu i Organiście, a także rodzicom dzieci, oraz dzieciom, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii św. za prace w przygotowaniu cmentarza do odpustu.

6. Bóg zapłać́ za dary na stół z racji odpustu panu Piotrowi Mincewiczowi z Białej Podlaskiej oraz rodzinie Iwaniuków z Janowa Podlaskiego oraz Panu Leszkowi Chromcowi

7. Bóg zapłać́ za ofiary na konfesjonał do kościoła św. Jana Chrzciciela: Dwa KRK z Ostrowia, zel. Heleny Myć i Barbary Hładoniuk – 200zł., Halina Panasiuk – z ul. Pilarki – 200zł., Bezimiennie z Błonia – 300zł., 

8. Zachęcamy do składania podpisów pod projektem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „w obronie chrześcijan”, dotyczącym zmiany treści przepisów karnych, dającym realną ochronę prawną osobom wierzącym oraz obiektom kultu religijnego, które będą zbierane w naszej parafii przez przedstawicieli rady duszpasterskiej i grup parafialnych, w tym tygodniu. 

9. Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.„Dostawa słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2022/2023”. Termin składania ofert upływa 12 sierpnia o godz. 10:00.”

10. W tym tygodniu odszedł do Pana: Olech Lyshchenko, którego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 16.00.Pliki do pobrania

AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010