Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez
W KOŚCIELE PARAFIALNYM TRÓJCY ŚWIĘTEJ W JANOWIE PODLASKIM W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZ. 18.00 SĄ SPRAWOWANE MSZE ŚWIĘTE Z LITURGIĄ NIEDZIELNĄ DLA OSÓB, KTÓRE OBIEKTYWNIE NIE MOGĄ SPEŁNIĆ NIEDZIELNEGO OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ. TAKA MSZA ŚWIĘTA W SOBOTĘ WIECZOREM
WYPEŁNIA TEN OBOWIĄZEK.

24.07.2016r.

XVII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU


Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
Łk 11, 1-13

Z NAUCZANIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

Samo Ojcze nasz jest modlitwą w liczbie mnogiej; tylko w łączności z „my" dzieci Bożych możemy w ogóle przekraczać granicę tego świata i wznosić się do Boga. Dla interpretacji Ojcze nasz ma to podwójne znaczenie. Po pierwsze, istotną rzeczą jest wsłuchiwanie się w słowa Jezusa; pozwoli nam ono zrozumieć je dokładnie tak, jak zostały przekazane w Piśmie Świętym. Musimy, na ile tylko możemy, poznać myśl Jezusa, którą nam chciał przekazać w tych słowach. Musimy jednak też pamiętać, że Ojcze nasz wypływa z Jego własnej modlitwy, z rozmowy Syna z Ojcem. Znaczy to, że sięga ona w głębiny znajdujące się daleko poza samymi słowami. Obejmuje całą szerokość człowieczeństwa wszech czasów, dlatego w wykładzie czysto historycznym, mimo całej jego doniosłości, nie da się wysondować jej głębi.

INTENCJE MSZALNE


PONIEDZIAŁEK – 25 lipiec 2016 Święto św. Jakuba Apostoła

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W DIECEZJI SIEDLECKIEJ


7.00

1. Dz.-Bł. w r. ur. Dariusza - Rodzice

18.00

1. Dz.-Bł. w 5 r. ur. Martyny - Rodzice

2. Dz.-Bł. w 10 r. ur. Marty i Tomasza , o błog. dla dzieci - Małżonkowie

WTOREK – 26 lipiec 2016 Wspomnienie św. Joachima i Anny, Rodziców NMP, ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE


7.00

1. Dz.-Bł. o Boże błog., opiekę MB, potrzebne łaski dla wszystkich dzieci i wnuków z całej rodziny – Rodzice

2. + Annę Kleszcz – Kazimiera Murawska

18.00

1. O Boże błog. dla dzieci, wnuków i prawnuków z prośbą o zdrowie i szczęśliwą pracę - Nina Wojczuk

ŚRODA – 27 lipiec 2016 ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE


7.00

1. + Janinę Hordejuk – Córka Lucyna

2. + Mariana Rogoziewicza , Annę , Franciszka, JJózefę, Stanisławę, zr. Tychmanowiczów – Krystyna Rogoziewicz

18.00

1. + Stanisława, Elżbietę Kociubińskich (r), zr. Zawadzkich, Kociubińskich - Rodzina

2. + Agnieszkę (r) i Tadeusza Szulewskich, Stanisławę i Stanisława Bechtów, Reginę i Waldemara Omelaniuków – Łukasz Bechta

CZWARTEK – 28 lipca 2016 ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE


7.00

1. + Helenę (r), Tadeusza, Krzysztofa, Ignacego, Waldemara, dziadków - Teresa Protasiuk

18.00

1. + Zygmunta Hordejuka (r) – Żona

2. Dz.-Bł. w 13 r. śl. Anety i Krzysztofa Rutko i w dniu imienin Krzysztofa, o Boże błog. dla rodziny i dzieci - Córka

PIĄTEK – 29 lipiec 2016 Wspomnienie św. Marty

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE


7.00

1. + Krzysztofa, Jadwigę, Ryszarda, Bogdana

18.00

1. Dz.-Bł. w 18 r. ur. Dominiki - Rodzina

2. + Jadwigę, Franciszka, Józefa, Andrzeja, Mariana - Rodzina


SOBOTA – 30 lipiec 2016 ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE


7.00

1. + Helenę, Franciszka, Irenę, Wiktora, Ewę, zr. Mikołajuków , Podczaskich

2. + KRM zel. Bogdana Żuka z Ostrowa i zm. z ich ich rodzin

18.00

1. + Sabinę, Stanisława, Mirosława, Stanisławę, Katarzynę, Bolesława - Zofia Nitychoruk

NIEDZIELA – 31 lipiec 2016 XVIII Niedziela w ciągu roku

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE


8.00

1. + Stanisława (r), Anielę, zr. Sadowskich, Kociubińskich, Sobczuków, Borysiaków - Anna Sobczuk

9.30

1. + Radosława (14r), Zdzisława, Kazimierę, Tadeusza, Stanisława – Krystyna Czernecka

11.30

ZA PARAFIAN

1. Dz.-Bł. w 30 r. śl. Bogumiły i Wiesława Nikoniuk - Córka z rodziną

2. + Wiesława Olichwieruka (11r), zr. Olichwieruków, Andrzejuków - Żona

18.00

1. + Henryka Kociubińskiego (10r) - Żona z rodziną


ZAPOWIEDZI
- ŻUKOWSKI KAROL, kawaler, zam. Stasiówka, par. Huszcza i KAMIŃSKA EMILIA, panna, zam. Nowy Pawłów, par. tutejszej – ZAPOWIEDŹ 1.

- CARUK KAROL, kawaler, zam. Klonownica Mała, par. tutejszej i WEREMCZUK AGNIESZKA, panna, zam. Biała Podlaska, par. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej – ZAPOWIEDŹ 1.

- CARUK WOJCIECH, kawaler, zam. Klonownica Mała, par. tutejszej i ZIELIŃSKA JUSTYNA, panna, zam. Żuromin, par. św. Antoniego w Żurominie – ZAPOWIEDŹ 1.

- TUR MICHAŁ, kawaler, zam. Janów Podlaski, par. tutejszej i ŻUK MONIKA BARBARA, panna, zam. Klonownica Duża, par. św. Jana Ap i Ew w Klonownicy Dużej – ZAPOWIEDŹ 1.


BIEŻACE INFORMACJE:
- Za tydzień po Mszach św. akcja CHLEBKI MIŁOSIERDZIA organizowana przez Parafialny Zespół Caritas.
- Za tydzień w salce od g. 7.45 do 11.30 Parafialny Zespół Caritas będzie prowadził dyżur. Osoby, które wzięły udział w akcji TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW, będą mogły przynieść wypełniony tornister. Drugi termin odbędzie się 14 sierpnia.
- Na stolikach koło gazetek znajdują się kartki duchowego pielgrzyma. Wypełnione kartki przynosimy do zakrystii. Te intencje zostaną przekazane do grupy pielgrzymkowej 10 A.
- We środę 27 lipca o godz. 19.00 w kościele parafialnym w Janowie odbędzie się ostatnie, organizacyjne spotkanie UCZESTNIKÓW i ICH RODZICÓW biorących udział w wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa w dniach 30-31 lipca. Prosimy o obecność.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY NA NAGŁOŚNIENIE

Jadwiga Butkiewicz – Wygoda – 100 zł


AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010