18.10.2020 r.

29 Niedziela zwykła

Ewangelia wg św. Mateusza 22,15-21.

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką.
Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy?
Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?»
Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga».


INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 19 października


7.00

1. +Antoniego Barskiego w (r.) – of. Waldemar Andruszkiewicz

2. +Zofię Kominko-Żmudzińską w 30 dz

17.00

1. +Aleksandra, Bronisławę, Kazimierza, Janusza Sieczkowskich, Kazimierę, Florentynę, Stanisława, Janusza Królika, Feliksa Micheja, zm z rodz Michejów i Badurów

2. +Franciszkę Daniluk w 9 dz

WTOREK – 20 października


7.00

+Marię w (r.), zm z rodz Andruszkiewiczów

17.00

+Jacka w (r.), zm z rodz Pacyńskich – of. córka

ŚRODA – 21 października


7.00

+Stefana w (r.), Paulinę, Zygmunta, Zbigniewa, zm z rodz Omelaniuków i Michaluków – of. Jadwiga Omelaniuk

17.00

1. W intencji uczestników nowenny do MBNP

2. +Janinę w 10 r., Józefa, Waldemara, Antoniego, Sabinę, zm z rodz Grabowieckich i Kuryłowiczów

CZWARTEK – 22 października


7.00

W intencji kapłanów – of. Margaretki

17.00

1. +Stanisławę Offman w 15 r. – of. rodzina

2. +Henryka w (r.), Marię, Krystynę, zm z rodz Cyplów i Litwińczuków

PIĄTEK – 23 października


7.00

+Weronikę, Feliksa, Mieczysława, zm z rodz Hurów, Chwedoruków – of. rodzina

17.00

1. Dz – bł w 10 r. ślubu Katarzyny i Łukasza o Boże bł i potrzebne łaski – of. Rodzice

2. +Wandę Matyjasiak w 30 dz

SOBOTA – 24 października


7.00

Dz – bł w (r.) ślubu Anety i Jarosława – of. małżonkowie

17.00

1. Dz – bł w 20 r. ślubu Joanny i Sebastiana o Boże bł i potrzebne łaski

2. (poza par.) +Stanisławę i Alfonsa Melaniuków – of. syn

NIEDZIELA – 25 października


8.00

+Jakuba, Annę, Szymona, dziadków z obu stron, zm z rodz Bieleckich i Pasternaków

9.30

1. +zm z rodz Myciów i Wasiluków

2. +zmarłe siostry z KRK i zmarłych z ich rodzin zel. Heleny Sudoruk

11.30

1. +Genowefę Spyt w (r.), zm z rodz Spytów, Nieścioruków, Pająków – of. Wnuczek z rodziną

2. +Mariannę w (r.), zmarłych rodziców z obu stron, Zygmunta, zm z rodz Podskoków

17.00

1. +Jerzego Sylwesiuka w 10 r., zm z rodz Sylwesiuków, Grylaków, Majewskich, Maślewskich, Myśliwców, Wawrzaków – of. Żona z dziećmi

2. (poza par.) +Marię, Jana, Helenę, Jana, Janinę, Aleksandra, Eugenię, Jana, Władysława, Eugenię, zm z rodz Bobińskich, Żuków, Wawryniuków, za dusze w czyśćcu cierpiące – of. Katarzyna BobińskaOGŁOSZENIA

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. od dnia 17 października 2020 r. uczestnicy Mszy Świętej i nabożeństw przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni. W kościele obowiązuje zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

2. Mając na uwadze zwiększającą się gwałtownie liczbę zakażeń koronawirusem i wprowadzone przez władze państwowe nowe obostrzenia sanitarne, dotyczące również udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych, w związku z powyższymi ograniczeniami, jak również mając na uwadze dobro duchowe wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego ksiądz biskup udziela – do odwołania – ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej i osobom przebywającym na jej terenie. Jednocześnie zobowiązuje osoby korzystające z dyspensy do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie ze wspólnotą Kościoła poprzez uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej w radio, telewizji lub internecie.

3. Zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wyniosła 1621 zł i 3 gr. Bóg zapłać za złożone ofiary i młodzieży z KSM za przeprowadzenie zbiórki.

4. Dzisiaj o godz. 10.30 w salce parafialnej katecheza dla narzeczonych.

5. Na ołtarzach są już rozłożone kartki wypominkowe, które można brać do wypełnienia.

6. Młodzież z klasy 7 i 8 przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przychodzi w środę na różaniec i Mszę Świętą i następnie zostaje na spotkanie. Uczniowie z klasy 7 przynoszą własnoręcznie napisaną prośbę - kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz przynoszą wypełnione karty informacyjne.

7. Za tydzień w niedzielę o godz. 10.30 w salce parafialnej czwarta katecheza dla rodziców i chrzestnych.

8. Bóg zapłać za ofiary na odrestaurowanie kościoła św. Jana Chrzciciela: bezimienna z Romanowa – 100 zł, Wacław Korolczuk z Werchlisia – 100 zł, bezimienna z Romanowa – 100 zł, Józefa Łukaszuk z ul. Szkolnej – 100 zł

9. Bóg zapłać za ofiary na rewitalizację cmentarza: bezimienna z ul. 1 maja – 100 zł


Pliki do pobrania

Pobierz 42 Nr Gazetki z 18.10.2020 r. (DOCX)


Harmonogram katechez chrzcielnych przy Parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim


KATECHEZY DLA NARZECZONYCH W DEKANACIE JANOWSKIM PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W JANOWIE PODLASKIM III NIEDZIELA MIESIĄCA GODZ. 10.30 (salka przy kościele).


AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010