Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez
W KOŚCIELE PARAFIALNYM TRÓJCY ŚWIĘTEJ W JANOWIE PODLASKIM W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZ. 18.00 SĄ SPRAWOWANE MSZE ŚWIĘTE Z LITURGIĄ NIEDZIELNĄ DLA OSÓB, KTÓRE OBIEKTYWNIE NIE MOGĄ SPEŁNIĆ NIEDZIELNEGO OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ. TAKA MSZA ŚWIĘTA W SOBOTĘ WIECZOREM
WYPEŁNIA TEN OBOWIĄZEK.

26.06.2016r.


TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.
Łk 9,21-43


Z NAUCZANIA BENEDYKTA XVI

«Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój» (Mt 16, 18). Co naprawdę Pan mówi Piotrowi tymi słowami? Co mu obiecuje i jakie powierza mu zadanie? I co mówi nam — Biskupowi Rzymu, który zasiada na katedrze Piotra, i dzisiejszemu Kościołowi? Jeśli chcemy zrozumieć znaczenie słów Jezusa, warto pamiętać, że Ewangelie opisują trzy różne sytuacje, w których Pan, za każdym razem w inny sposób, przekazuje Piotrowi specyficzne zadanie. Zadanie jest zawsze to samo, ale różnorodność sytuacji i zastosowanych obrazów ukazuje nam jasno, co w nich interesowało i nadal interesuje Pana. W odczytanej przed chwilą Ewangelii św. Mateusza Piotr wyznaje Jezusowi, że uznaje Go za Mesjasza i Syna Bożego. Na tej podstawie Jezus zleca mu szczególne zadanie, przedstawiając je za pomocą trzech obrazów: skały, która staje się kamieniem węgielnym, kluczy oraz wiązania i rozwiązywania.


INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 27 czerwca 2016


7.00

1. + Helenę (r), Sławomira, Annę, Józefa, zm. zr. Szewczuków, Korolczuków, Szarapów – Mąż

2. + Irenę Korniluk – greg.

3. + Tadeusza Ignaciuka (30dz)

18.00

1. + Franciszka Bartoszuka (23r) – Syn Jerzy z rodziną

2. + Jana Miszczuka (5r), rodziców z obu stron, Aleksandrę, Władysława, Kazimierza, Mariannę – Kazimiera Miszczak

WTOREK – 28 czerwca 2016


7.00

1. + Antoniego, Lucynę, Franciszka, zm. zr. Wawryniuków, Wolińskich

2. + Irenę Korniluk – greg.

18.00

1. + Franciszka, Bolesławę – Jan Fedoruk

2. + Irenę Kosińską (r), Stanisława, Mariana, zm. zr. Hanaszewskich – Jadwiga Kosińska

ŚRODA – 29 czerwca 2016 Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła


8.00

1. – Dz – błag. w 50 rocznicę urodzin Marka Kociubińskiego z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

2. + Irenę Korniluk – greg.

9.30

1. + Jana(r), Janinę, Annę, Henryka, zm. zr. Cieniuchów, Barbarewiczów, Franczuków, dusze w czyśćcu cierpiące – Dzieci

2. + Pawła Tychmanowicza – Rodzina

3. + Za zmarłych polecanych w rocznych wypominkach

18.00

1. + Piotra Makarewicza – Rodzina

2. + Piotra Laszuka – Rodzina

CZWARTEK – 30 czerwca 2016


7.00

1. – Dz – błag. w 86 rocznicę urodzin Marii Kotlarczuk i w 55 rocznicę urodzin Jacka Kotlarczuka z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

2. + Irenę Korniluk – greg.

18.00

1. – Dz – błag. w intencji Pana organisty Augustyna z prośbą o Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

2. + Adolfa, Albinę, Jana, Marię, Annę, zm. zr. Iwaniuków – Zofia Semeniuk

3. – Dz – błag. w 18 rocznicę ślubu Ewy i Grzegorza oraz w kolejną rocznice urodzin Ewy z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

PIĄTEK – 1 lipca 2016; I-szy piątek miesiąca


7.00

1. + Stanisława, Jerzego, Ewę, Romana, Leona, Michalinę, Janinę, Oskara, Piotra, zm. zr. Breczków, Szeszków

2. + Irenę Korniluk – greg.

18.00

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

1. + Annę, Jana, Julię, Halinę – Jan Żuk

2. + Feliksa, Martę, zm. zr. Urbańczuków, Siliwonów – Leokadia Siliwon

SOBOTA – 2 lipca 2015 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności, Diecezjalny Dzień Chorego; I-sza sobota miesiąca


7.00

1. – Dz – błag. w 5 rocznicę ślubu Żanety i Przemysława z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej - Rodzina

2. + Irenę Korniluk – greg.

10.00

1. – W intencji chorych

18.00

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

1. + Mieczysława Laszuka, Jacka, Henryka, Helenę, zm. zr. Laszuków i Siodławskich – Elżbieta Laszuk z dziećmi

2.+ Zofię(r), Franciszka, Bronisławę, Aleksandra, Helenę – Córka z wnuczką

NIEDZIELA – 3 lipca 2016 Czternasta Niedziela Zwykła; I-sza niedziela miesiąca


8.00

1. + Aleksandra, Mariannę, Kazimierę, Aleksandra, Stefanię, Martę, Grzegorza, Józefa, Leszka – Rodzina

2. – Dz – błag. w 57 rocznicę ślubu Władysławy i Adama Lenart z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

9.30

1. + Ryszarda Klimkiewicza (10r), za rodziców Stanisławę i Piotra - Synowa

2. + Irenę Korniluk – greg.

11.30

ZA PARAFIAN

1. + Rozalię, Józefa, Piotra, Mariannę, Jana, Annę, Franciszkę, Wacława, Julię, Mariannę,Waleriana, zm. zr. Sidoruków i Litwiniuków – Helena Sidoruk

18.00

1. + Józefę(r), Kazimierza, zm. zr. Semeryłów i Nowosielskich – RodzinaBÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY NA NAGŁOŚNIENIE

- KRK z błonia zel. Eugenii Bechty – 150 zł
- Anna i Krzysztof Laszewscy – ul. Dolna – 100 zł
- Bezimienna – ul. Garbarska – 100 zł
- Marianna Jaroszewicz – ul.Chrobrego – 100 zł
- Aneta Tychmanowicz – Stary Pawłów – 200 zł
- Bezimienna – Kajetanka – 100 zł


BIEŻACE INFORMACJE:
- W środę Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Porządek Mszy św.: 8.00, 9.30, 18.00.
- W piątek z racji Diecezjalnego Dnia Chorego udamy się do chorych od g, 9.00.
- W sobotę Wspomnienie NMP Kodeńskiej - Diecezjalnego Dnia Chorego sprawowana będzie Msza św. w intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia o g. 10.00
- W następną niedzielę chrzty św. Spisanie aktów w środę po Mszy św. wieczorowej.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


ZAPOWIEDZI
1. ŁUKASZ MARCIN STEPIUK , kawaler, zam. Cieleśnica, i AGNIESZKA BAGŁAJ, panna, zam. Janów Podl., oboje parafia tutejsza – ZAPOWIEDŹ 1
2. ADRIAN ŁUKASZ DREJ, kawaler, zam. Brus, parafia Wniebowzięcia NMP w Morsku Dolnym i MONIKA HODUN, panna, zam. Stare Buczyce, parafia tutejsza – ZAPOWIEDŹ 1
3. GRZEGORZ MICHALUK, kawaler, zam. Nowy Pawłów, parafia tutejsza i JUSTYNA GÓRSKA, panna, zam. Wisznice, parafia Przemienienia Pańskiego w Wisznicach – ZAPOWIEDŹ 1
4. MARCIN URBAŃCZUK, kawaler, zam. Janów Podlaski, parafia tutejsza i MAGDALENA MARIA AMAROWICZ, panna, zam. Trzebownisko, parafia św. Wojciecha w Trzebownisku – ZAPOWIEDŹ 1

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzy


AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010