Nr 35

31.08.2014r.


DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Mt 16,21–27


Jr20,7-9; Ef 1,17-18; Mt 16,21-27

Tak często się mówi: Wszystko będzie dobrze, trzeba myśleć pozytywnie. Słowa mają „zaklinać” rzeczywistość, aby nic złego nas nie spotkało. Także Piotr, gdy Jezus zapowiedział swoją mękę i śmierć, zareagował podobnie: „Panie, (...) nie przyjdzie to nigdy na Ciebie!”. Jezus mówi nam prawdę: nie zawsze i nie wszystko będzie w naszym rozumieniu dobrze. Ważne jednak, aby w cierpieniach i trudach, które na pewno przyjdą, nie tracić z oczu „nadziei naszego powołania” i całym sercem przylgnąć do Chrystusa. Idąc wraz z Nim przez w cierpienie i krzyż, dojdziemy do chwały zmartwychwstania, gdzie nas oczekuje.
„Oremus” sierpień 2008


ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II
Chrystus nie ukrywa przed nikim, że z odpowiedzią, której wymaga na swoje wezwanie, wiąże się ofiara, czasem ofiara najwyższa. Mówi bowiem do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 16,24-25). Marek podkreśla, że razem z uczniami Jezus przywołał do siebie tłum i do wszystkich mówił, że kto chce pójść za Nim, musi się zaprzeć samego siebie, wziąć krzyż swój i być gotów na utratę życia „z powodu Mnie i Ewangelii.” Mówi to bezpośrednio po zapowiedzi bliskiej męki i śmierci. Równocześnie ci właśnie, którzy cierpią prześladowanie „z powodu Syna Człowieczego” (Łk 6,22), są w szczególny sposób błogosławieni: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5,12). Raz jeszcze postawmy sobie pytanie: kim jest Ten, który autorytatywnie wzywa do pójścia za sobą, który przepowiada nienawiść, drwiny i prześladowania (por. Łk 6,22), a obiecuje „nagrodę w niebie” (por. Łk 6,23). Tak mówić może tylko Syn Człowieczy, świadomy, że jest Synem Bożym. W ten sposób rozumieli to Apostołowie i uczniowie, którzy przekazali nam Jego objawienie i Jego orędzie. I my pragniemy rozumieć to w ten sposób, powtarzając za Tomaszem apostołem: „Pan mój i Bóg mój!”.

31 lipca 2014 r.

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (cz.4)

Niesprawiedliwe prawa stawiają ludzi moralnie prawych w obliczu dramatycznych problemów sumienia: gdy wymaga się od nich współpracy [kolaboracji] w działaniach moralnie złych, mają oni obowiązek odmówić uczestnictwa w tych działaniach (Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 73). Odmowa ta jest nie tylko obowiązkiem moralnym, lecz także podstawowym prawem człowieka, które właśnie dlatego, że jest prawem człowieka, powinno być uznawane i chronione przez prawo cywilne: „Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe” (KNSK, 399; Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 74).
Stanowczym nakazem sumienia jest nie podejmowanie formalnego współudziału [kolaboracji formalnej] w tych praktykach, które co prawda zostały dopuszczone przez prawodawstwo cywilne, ale są sprzeczne z prawem Bożym. Takiego współdziałania nie wolno nigdy usprawiedliwiać, ani powołując się na poszanowanie wolności innych ludzi, ani też opierając się na fakcie, że prawo cywilne je przewiduje i nakazuje. Nikt nie może się uchylić od odpowiedzialności moralnej za popełnione przez siebie czyny (por. Rz 2,6; 14,12)”.
Gdyby więc ministerstwo zmierzało w tym kierunku, by pod pozorem bezstronności szkoły wprowadzać do niej skrajnie ideologiczne programy nauczania, stojące w sprzeczności z godnością człowieka, z Konstytucją (art. 48 i 53), zdrowym rozsądkiem i przekonaniami rodziców oraz ignorując to, że ani społeczeństwo, ani państwo nie powinny zmuszać nikogo do działania wbrew jego sumieniu ani zabraniać zgodnego z nim działania, to istotnie samo przyczynia się do tworzenia realnych przesłanek do niepokojów w szkole. Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 1 września 2014 Wspomnienie bł. Bronisławy, Dziewicy


7.00

1. + Ryszarda (7r), Teofilę, Franciszka, Olgę, Edmunda, Józefa, Aleksandrę, Czesława, Wiktorię
i dusze w czyśćcu cierpiące -
Rodzina

2. + Wacława i Mirosława – rozpoczęcie gregorianki

8.00

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

2. – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Emilii Łepeckiej rozpoczynającej naukę w I klasie szkoły podstawowej – Babcia Elżbieta

18.00

1. + Dominika (r), Janinę, Franciszka, Tadeusza, zm. zr. Jaroszuków, Kondraciuków
i Horbowców –
Córka

2. +Bronisławę Kapłan w dniu patronki - Dzieci z rodzinami

WTOREK – 2 września 2014


7.00

1. + Wacława i Mirosława – greg.

2. + Stefanię

17.40

NOWENNA DO ŚW. WIKTORA

18.00

1. – Za Jerzego z prośbą o Boże błogosławieństwo umocnienie wiary i za sąsiadów – Maria Bieńkowska

2. + Henrykę Celińską (2r), zm. zr. Celińskich, Wójcickich, Andrzejewiczów - Dzieci

ŚRODA – 3 września 2014 Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła


7.00

1. + Wacława i Mirosława – greg.

2. + Marka Filipiuka – Chrzestna z rodziną

18.00

1. + Teresę Romaniuk (9dz)

2. + Jadwigę Całka (6r), Mariannę, Teofilę, Andrzeja – Alicja Starużyk

CZWARTEK – 4 września 2014


7.00

1. + Wacława i Mirosława – greg.

2. – Dz – błag. z racji urodzin Izabeli, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Rodzice

18.00

1. – Dz – błag w 4r ślubu Karoliny i Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Rodzice

2. – Dz – blag w 21r ślubu Ewy i Marka Kociubińskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

PIĄTEK – 5 września 2014


7.00

1. + Zygmunta (r), Józefę, zm. zr. Bieleckich i Minków – Syn z rodziną

2. + Wacława i Mirosława – greg.

18.00

1. + Stefanię (r), Eustachiusza, zm. zr. Ziniewiczów, Andrzejuków i Kuców – Stanisława Andrzejuk

2. – Dz – błag z racji urodzin Krystyny z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opieke Matki Bożej – Córka z rodziną

SOBOTA – 6 września 2014


7.00

1. + Wacława i Mirosława – greg.

2. + Aleksandrę, Franciszka, zm. zr. Chwedoruków, Michałowskich, Jakubskich – Marianna Kołodziuk

18.00

1. + Mariana Kublika (30dz)

2. + Józefa, Marię, Franciszkę, Józefa, Stefanię – Regina Berger

NIEDZIELA – 7 września 2014 XXIII Niedziela zwykła


8.00

1. – Dz – błag w rocznicę urodzin Doroty z prośbą o Boże łaski na każdy dzień życia – Brat Antoni z rodziną

2. + Antoniego (r), Józefa, Annę, Wiesława, Izabelę, zm. zr. Bechtów i Korolczuków – Eugenia Bechta

9.30

1. + Za zmarłe siostry kółek różańcowych kobiet i ich rodzin zelatorek Heleny Myć, Teresy Gładoniuk, Haliny Szewczuk

2. – Dz – błag w 50r ślubu Jana i Geneowefy Troć z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Rodzina

3. /poza/ + Wacława i Mirosława – greg.

11.30

ZA PARAFIAN

1. – Dz – błag w 18r urodzin Anny Siekluckiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Rodzina

2. + Zygmunta (r), Zbigniewa, zm. zr. Omelaniuków i Michaluków – Jadwiga Omelaniuk

3. /poza/ + Feliksę Dziem (3r), zm. zr. Dziemów i Borsuków

18.00

1. + Wiktora i Annę Jańczuk – rozpoczęcie gregorianki



OFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:

- Bezimienna – ul Narutowicza – 100 zł.
- Bezimienna - Stary Pawłów - 100 zł.
- Juszczuk Władysława - Ostrów - 100 zł.
- Dawidziuk Grzegorz - Werechliś - 100 zł.
- Nowożeńcy Kwaśny Dariusz i Semeryło Monika - 100 zł.
- Rogalska Czesława i Wiesław - ul. Brzeska - 200 zł.
- KRK z Cieleśnicy zel. Michaliny Mazulis - 200 zł.
- Bezimienna - Cieleśnica - 150 zł.
- Andrzej Rogulski - ul. Bialska - 200 zł.
- Pisaruk Tadeusz - Błonie - 200 zł. OFIARY NA PORTRETY BISKUPÓW:
- Bezimienna – 50 zł.
- Bezimienna – Stary Pawłów – 50 zł.

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ




BIEŻACE INFORMACJE:
- W poniedziałek o godz. 8.00 Msza św. z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy nauczycieli, uczniów i rodziców;
- We wtorek nowenna do św. Wiktora o godz. 17.40; .W tym tygodniu I czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca.; .W piątek po Mszy wieczorowej spotkanie z chłopcami którzy pragną pełnić służbę w kościele jako ministranci zapisy u ks. Michała przez cały tydzień po Mszach św. w zakrystii.

DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH



ZAPOWIEDZI
1. WARMIŃSKI GRZEGORZ, kawaler, zam. Biała Podl. ul. Okopowa, parafia wojskowa św. Kazimierza Królewicza w Białej Podl. i MICHALUK WIOLETTA, panna, zam. Janów Podl. ul. Bialska, parafia tutejsza – ZAPOWIEDŹ 2
2. SEMENIUK KONRAD JAN, kawaler, zam. Biała Podl. ul. Żurawia, parafia św. Anny w Białej Podl., i BECHTA DOMINIKA, panna, zam. Kajetanka, parafia tutejsza – ZAPOWIEDŹ 2


Pobierz 35 Nr Gazetki z 31.08.2014 r. (PDF)
























AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (083)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010