Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez


28.06.2015r.


TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości! Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko! I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Mk 5,21-43
ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II

Chrystus jest nie tylko głosicielem Ewangelii, Dobrej Nowiny — ale sam jest Ewangelią. Poprzez całokształt swego posłannictwa, przez wszystko, co czyni i czego uczy, na koniec przez swój krzyż i zmartwychwstanie „objawia człowiekowi samego człowieka”, odsłania perspektywy tej szczęśliwości, do której Bóg wezwał i przeznaczył człowieka od początku. Orędzie ośmiu błogosławieństw syntetyzuje poniekąd to wezwanie, w którym zawiera się równocześnie cały ewangeliczny etos odkupienia.Tak więc posłannictwo Chrystusa związane z objawieniem Dobrej Nowiny (Ewangelii) jest skierowane do człowieka. Jest na człowieku „ześrodkowane”, poniekąd „antropocentryczne”. Równocześnie ten zasadniczy zwrot ku człowiekowi jest gruntownie osadzony w objawieniu królestwa Bożego, w zwiastowaniu jego przyjścia i bliskości: „przybliżyło się królestwo Boże […] wierzcie Ewangelii” (por. Mk 1,15).Chrystus głosi Ewangelię tego królestwa, a równocześnie całym swoim posłannictwem urzeczywistnia królestwo Boże, przyczynia się do tego, iż rodzi się ono i rozwija, jak ziarno rzucone w doczesne dzieje człowieka i świata. Staje się takim faktem i rzeczywistością poprzez słowo Ewangelii, a nade wszystko przez całe ziemskie życie Syna Człowieczego, zwieńczone w tajemnicy paschalnej Jego krzyżem i zmartwychwstaniem. Tym swoim „posłuszeństwem aż do śmierci” (por. Flp 2,8)

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 29 czerwca 2015 Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła


8.00

1. – Dz – błag. w 40r urodzin Jarosława z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Żona i dzieci

9.30

1. + Władysławę Juszczuk – KRK z Ostrowia zel. Teresy Gładoniuk

2. – Dz – błag. w 5r ślubu Marty i Andrzeja Łukianiuk z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Żona z córkami

11.30

1. + Za zmarłych polecanych w rocznych wypominkach.

18.00

1. + Piotra Laszuka – Rodzina

2. + Piotra Makarewicza Rodzina

WTOREK – 30 czerwca 2015


7.00

1. – Dz – błag. w 60r urodzin Tadeusza Kapłana z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Żona i dzieci

2. + Mariannę Semeryło (30dz)

18.00

1. – Dz – błag. w 30r ślubu Teresy i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Dzieci

2. – Dz – błag. w 60r urodzin Eugeniusza Łyczewskiego z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Żona z dziećmi

ŚRODA – 1 lipca 2015


7.00

1. + Stanisława, Michalinę, Leona, Ewę, Romana, Oskara, Piotra Szeszko, Janinę – Rodzina

2. + Mariana Kosińskiego – rozpoczęcie gregorianki

18.00

1. + Marcina Czuchana (3r) – Siostra

2. + Annę, Jana, Julię, Halinę – Jan Żuk

3./poza/ – Dz – błag. z racji imienin Haliny z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – Dzieci

CZWARTEK – 2 lipca 2015 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności, Diecezjalny Dzień Chorego


7.00

1. + Ks. Mieczysława Skorodziuka (7r) – Rodzeństwo

2. + Jana Siliwoniuka (9dz)

3./poza/ + Mariana Kosińskiego – greg.

10.00

1. – W intencji chorych.

18.00

1. + Mieczysława Laszuka, Jacka, Henryka, Helenę, zm. zr. Laszuków i Siodłowskich – Elżbieta Laszuk z dziećmi

2. + Zofię(r), Franciszka, Helenę, Aleksandra, Bronisławę – Córka i wnuczka

PIĄTEK – 3 lipca 2015 Święto św. Tomasza, Apostoła


7.00

1. + Aleksandra(r), Mariannę, Aleksandra, Jana, Kazimierę

2. + Mariana Kosińskiego – greg.

18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego 17.45

1. + Jana Miszczuka (4r) i za rodziców Aleksandrę i Włodzimierza – Żona i córki

2. + Kazimierza Hurbańczuka (9r), rodziców i braci z obu stron – Rodzeństwo

SOBOTA – 4 lipca 2015


7.00

1. + Mariana Kosińskiego – greg.

2. + Mariana Kublika - Żona

18.00

1. + Marka Mamruka

2. + Annę(r), Bronisławę, Bronisława, Michała, zm. zr. Doroszuków – Rodzina

NIEDZIELA – 5 lipca 2015 Czternasta Niedziela Zwykła


8.00

1. + Stanisława Sidoruka(r), Stanisławę, Józefa, zm. zr. Sidoruków i Malinowskich – Córki

2. + Mariana Kosińskiego – greg.

9.30

1. – O Boże błogosławieństwo dla dzieci, wnuków i prawnuków – Helena Sidoruk

2. + Jana Wielgusa (17r), Stanisława, Jadwigę, Leona, Elżbietę, Józefa, Mariannę – Janina Wielgus

3./poza/ – Dz – błag. w 56r ślubu Adama i Władysławy Lenart z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

11.30

ZA PARAFIAN

1. + Jana Sokoluka (16r) – Żona i dzieci

18.00

1. + Stanisława(r), Bronisława, Jana, zm. zr. Wieczorków, Rabijewsich, Jasińskich

2. + Wiesława Rogalskiego (30dz)Piotra i Pawła uważano za założycieli Kościoła w Rzymie

W Rzymie owa więź, która połączyła w misji Piotra i Pawła, od pierwszych stuleci nabrała bardzo szczególnego znaczenia. Jak mitycznym braciom Romulusowi i Remusowi przypisywano założenie Rzymu, tak Piotra i Pawła uważano za założycieli Kościoła w Rzymie. Tak mówi św. Leon Wielki zwracając się do Miasta: «Oni są twymi świętymi ojcami, twymi prawdziwymi pasterzami, którzy, abyś stało się godne Królestwa niebieskiego, budowali o wiele lepiej i z większym powodzeniem niż ci, którzy starali się położyć pierwsze fundamenty pod twoje mury» (Homilie, 82, 7). Choć jako ludzie różnili się, a stosunki między nimi nie były wolne od napięć, Piotr i Paweł jawią się jako założyciele nowego miasta, jako konkretny przykład nowych i prawdziwych relacji braterskich, które stały się możliwe dzięki Ewangelii Jezusa Chrystusa. Z tego względu można by powiedzieć, że Kościół w Rzymie świętuje dziś dzień swych narodzin, bo obaj Apostołowie położyli jego fundamenty. Ponadto dziś Rzym pełniej zdaje sobie sprawę, jaka jest jego misja i na czym polega jego wielkość. Św. Jan Chryzostom napisał, że «nawet niebo rozpromienione słońcem nie jest tak wspaniałe jak miasto Rzym, z którego na cały świat rozchodzi się blask tych rozpalonych pochodni (Piotra i Pawła) (...). Dlatego właśnie kochamy to miasto (...) ze względu na te dwa filary Kościoła (Komentarz do Listu do Rzymian, 32).
Apostoła Piotra będziemy wspominać w sposób szczególny jutro, sprawując Najświętszą Ofiarę w Bazylice Watykańskiej, zbudowanej na miejscu jego męczeńskiej śmierci. Dziś wieczór kierujemy wzrok na św. Pawła, którego relikwie są przechowywane z wielką czcią w tej bazylice. Na początku Listu do Rzymian, jak usłyszeliśmy przed chwilą, Paweł pozdrawia rzymską wspólnotę, przedstawiając się jako «sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł» (1, 1). Używa tu słowa sługa, po grecku doulos, które wyraża relację całkowitej i bezwarunkowej przynależności do Jezusa, Pana, a zarazem jest odpowiednikiem hebrajskiego słowa 'ebed, przez co nawiązuje do postaci wielkich sług, których Bóg wybrał i powołał do pełnienia ważnej i szczególnej misji. Paweł zdaje sobie sprawę z tego, że jest «apostołem z powołania», czyli nie z własnej inicjatywy czy polecenia ludzkiego, lecz jedynie na mocy Bożego powołania i wybrania. W swych listach Apostoł Narodów wiele razy stwierdza, że w jego życiu wszystko jest owocem bezinteresownej i miłosiernej inicjatywy Boga (por. 1 Kor 15, 9-10; 2 Kor 4, 1; Ga 1, 15). Został on wybrany «do głoszenia Ewangelii Bożej» (Rz 1, 1), do szerzenia orędzia łaski Bożej, która w Chrystusie jedna człowieka z Bogiem, z samym sobą i z innymi.
Dowiadujemy się z jego listów, że Paweł wcale nie był dobrym mówcą; wręcz przeciwnie, podobnie jak Mojżesz i Jeremiasz nie miał daru przemawiania. «Gdy się zjawia osobiście, jest słaby, a jego mowa nic nie znaczy» (2 Kor 10, 10) — mówili o nim jego przeciwnicy. Jego niezwykłych osiągnięć apostolskich nie można zatem przypisywać efektownej retoryce czy wyszukanym strategiom apologetycznym bądź misyjnym. Powodzenie jego apostolatu wynikało przede wszystkim z osobistego zaangażowania w głoszenie Ewangelii z całkowitym oddaniem się Chrystusowi, tak że nie obawiał się niebezpieczeństw, trudności czy prześladowań: «Ani śmierć, ani życie — pisał do Rzymian — ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co [jest] wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym» (8, 38-39). Możemy stąd wyciągnąć bardzo ważną naukę dla każdego chrześcijanina. Działalność Kościoła jest wiarygodna i skuteczna tylko w takiej mierze, w jakiej ci, którzy do niego należą, są gotowi w każdej sytuacji osobiście ponieść konsekwencje swej wierności Chrystusowi. Tam gdzie nie ma takiej gotowości, brak też decydującego dla istnienia Kościoła argumentu prawdy.

BIEŻACE INFORMACJE:
- W poniedziałek Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Porządek Mszy św. jak w niedzielę...
- W następną niedzielę chrzty św. Spisanie aktów w czwartek po Mszy św. wieczorowej..

DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


ZAPOWIEDZI

1. GAWEŁ MICHAŁ STAROSTKA, kawaler, zam. Janów Podlaski, parafia tutejsza i MAGDA SYCZ, panna, zam. Siemiatycze, parafia prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach – ZAPOWIEDŹ 2;
2. MARCIN CHILKIEWICZ, kawaler, zam. Nowy Pawłów, parafia tutejsza i WIOETTA OBŁOZA, panna, zam. Laliny, parafia Św. Trójcy w Latowiczu – ZAPOWIEDŹ 2
3. MAREK RYCHTELSKI, kawaler, zam. Potasznia, parafia św. Antoniego Padewskiego w Gądkowicach i ALICJA TYCHMANOWICZ, panna, zam. Nowy Pawłów, parafia tutejsza – ZAPOWIEDŹ 2.
4. MICHAŁ KONRAD WOSZCZAK i KATARZYNA MARIA WOSZCZAK zd. JAKIMIAK, związani cywilnie, zam. Janów Podlaski, parafia tutejsza – ZAPOWIEDŹ 2.
5. PAWEŁ KONRAD KULESZA, kawaler, zam. Cicibór Duży, parafia bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podl. i ANETA EWA KAMIŃSKA, panna, zam. Janów Podlaski, parafia tutejsza – ZAPOWIEDŹ 1
6. TOMASZ TROCHIMIUK, kawaler, zam. Janów Podlaski, parafia tutejsza i KAMILA FILIPIUK, panna, zam. Konstantynowie, parafia św. Elżbiety w Konstantynowie– ZAPOWIEDŹ 1Pobierz 26 Nr Gazetki z 28.06.2015 r. (PDF)

AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010