Informujemy, iż powstała na facebooku strona parafialna. Nosi ona nazwę „Młodzież Parafii Trójcy Św. w Janowie Podlaskim”. Administratorem strony jest ks. Kamil. Na tej stronie będą umieszczane różne informacje, w tym gazetka parafialna. Użytkowników portalu facebook zapraszamy do częstego zaglądania na tę stronę i do jej polubienia w tym celu, aby na swoje konto otrzymywać powiadomienia o zamieszczanych postach. Ks. Kamil dziękuje młodzieży za pomoc w tworzeniu i organizacji strony.


Adres strony
https://pl-pl.facebook.com/janowskamlodziez


26.07.2015r.


SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA


Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
J 6, 1-15


ZE SKARBCA SŁÓW ŚW. JANA PAWŁA II

Ofiarom alkoholizmu, rodzinom i środowiskom, które muszą tak wiele wycierpieć z powodu ułomności ich członków, Kościół w imieniu Chrystusa proponuje rozwiązanie i alternatywę: terapię miłości; Bóg jest miłością i ktokolwiek żyje w miłości, osiąga wspólnotę duchową z innymi i z Bogiem. Ci, którzy nie kochają, pozostają martwi, a ktokolwiek kocha, poznaje smak życia i żyje. Nie można, drodzy bracia i siostry, zwalczać alkoholizmu, leczyć i skutecznie uzdrawiać ofiary nałogów, dopóki nie odbuduje się takich wartości moralnych, jak miłość i sens życia - jedynych nadających prawdziwy sens naszej egzystencji, szczególnie jeśli opromienione są światłem wiary. Społeczeństwo nie powinno, a nawet nie może być obojętnym na poczucie wyobcowania u uzależnionych. Nie można też czuć się rozgrzeszonym tylko dlatego, że popiera się pracę ochotników, która choć nie do zastąpienia, nie jest, niestety, wystarczającą. Potrzebne są środki! Potrzebne są śmiałe działania!
Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Międzynarodowej Konferencji na temat Problemów Narkomanii i Alkoholizmu (1991 r.)

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK – 27 lipca 2015


7.00

1. + Zbigniewa Góreckiego, Albinę, Kazimierza, Walentego, z r. Semeniuków

2. + Annę Kleszcz – Kazimiera Murawska

18.00

1. + Mariana Kosińskiego – greg.

2. + Agnieszkę (r), Tadeusza Szulewskich, Stanisława, Stanisławę Bechtów, Waldemara i Reginę Omelaniuków – Łukasz Bechta

WTOREK – 28 lipca 2015


7.00

1. + Mariana Kosińskiego – greg.

2. + Helenę (r), Tadeusza, Ignacego, Krzysztof, Waldemara – Córka

18.00

1. + Zygmunta Hordejuka (r)– Żona

2. + Kazimierza Plażuka (1r), z r. Plażuków, Jerzego, z r. Mirończuków – Kazimiera Plażuk

ŚRODA – 29 lipca 2015 Wspomnienie św. Marty


7.00

1. + Mariana Kosińskiego – greg.

2. + Irenę Mikołajuk (30dz) – KRK zel. Teresy Protasiuk z Janowa Podl.

18.00

1. + Elżbietę i Stanisława (r) z r. Zawadzkich i Kociubińskich – Rodzina

2. Dz.-Bł. w 20 r. śl. Doroty i Ryszarda – Dzieci

3. /poza/ Dz.-Bł. w 20 r. śl. Beaty i Jarosława - Rodzina

CZWARTEK – 30 lipca 2015


7.00

1. + Mariana Kosińskiego – zakończenie greg.

2. + Helenę, Franciszka, Wiktora, Ewę – Janina Koroluk

18.00

1. + Henryka Kociubińskiego – Żona z rodziną

2. + Mariannę Tereszko (27r), Józefa, Zdzi sława, Ryszarda z r. Tereszków, Krystynę Dmochowską

3. /poza/ Dz.-Bł. w 86 r. ur. Henryka Filipiuka

PIĄTEK – 31 lipca 2015 Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana


7.00

1. + Eugeniusza Żuka – Żona z dziećmi

2. Dz.-Bł. w 85 r. ur. Marii Kotlarczuk i 54 r. ur. Jacka Kotlarczuka – Syn Jacek

18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego 17.45

1. Dz.-Bł. w 18 r. ur. Anny Kamińskiej – Rodzice i rodzeństwo

2. + Radosława (13r), Kazimierę, Zdzisława, Tadeusza, Stanisława – Krystyna Czarnecka

3. + Henryka Hładoniuka (9dz)

SOBOTA – 1 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego


7.00

1. + Filomenę, Stanisława Sokoluka, Kamilę, Piotra Bartoszuka (r)

2. + Zdzisława (30r) – Żona z dziećmi

18.00

1. + Amelię Semeniuk (30dz)

2. + Mariannę i Jana Korneszczuków – Rodzina

3. + Marka Mamruka

NIEDZIELA – 2 sierpnia 2015 Osiemnasta Niedziela Zwykła – Odpust św. Rocha


8.00

1. + Reginę (6r), z r. Rypinów, Hładoniuków – Dzieci i wnuki

2. + Juliana (r), Helenę, Zbigniewa, Grzegorza, Ryszarda, zr. Michaluków i Iwaniuków, Julię – Maria Michaluk

9.30

1. + Józefę Semeryło – KRK Klonownica Mała

12.00

ODPUST ŚW. ROCHAFragment listu o trzeźwości na miesiąc sierpień 2015

„Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami do abstynencji są rodzice. Nic nie chroni dzieci przed alkoholem i nałogami tak skutecznie, jak miłość w rodzinie, a także odpowiedzialne i mądre wychowanie katolickie. Dziecko, które dzięki bliskim poznaje i kocha Jezusa, nie skrzywdzi siebie, ani nie pozwoli się skrzywdzić przez innych ludzi – dorosłych czy rówieśników. Dlatego tak ważna jest odpowiedzialna i dojrzała postawa rodziców, którzy nigdy nie powinni podawać ani tolerować spożywania przez dziecko alkoholu. Dzieci potrzebują miłości, uwagi, obecności rodziców, szczerej rozmowy. Potrzebują jednoznacznych i konsekwentnych przykładów dobrych postaw i zachowań. Rodzice dają dzieciom przykład trzeźwego stylu życia zachowując abstynencję lub sięgając po alkohol jedynie w symbolicznych ilościach, czyli w takich, które nie zmieniają ich stanów emocjonalnych ani zachowań. Dziecko, które ma prawdziwych wychowawców i przyjaciół w swoich rodzicach, rodzeństwie, dziadkach i krewnych, nie będzie szukać ucieczki w alkohol i w inne szkodliwe substancje. Podstawą skutecznej profilaktyki jest uczenie dzieci, jak mają żyć mądrze, uczciwie, pracowicie, jak mają wzrastać w miłości i świętości. Polskie rodziny zawsze mogą liczyć na pomoc Kościoła w ochronie abstynencji dzieci. Jezus wzywał dorosłych, by kochali dzieci i przyprowadzali je do Niego. Radykalnie przestrzegał dorosłych przed wyrządzaniem dzieciom krzywdy. Kościół pomaga poznać i pokochać Jezusa poprzez Eucharystię i życie sakramentalne. Kształtuje sumienia i uczy postępować zgodnie z Dekalogiem. Pomaga dojrzewać w miłości i świętości. Dlatego tak ważne są przyrzeczenia abstynenckie w czasie Pierwszej Komunii świętej i podczas bierzmowania. To właśnie dzięki wychowaniu chrześcijańskiemu, dzięki stawianiu wymagań, dzieci mogą lepiej rozumieć sens życia oraz odkryć najważniejsze wartości i normy moralne. Szczególnie cenną formą wychowawczej troski Kościoła o młode pokolenie jest istnienie w parafiach grup modlitewnych i formacyjnych, takich jak: ministranci, schole, grupy Oazowe, Dziecięca Krucjata Niepokalanej, Dzieci Maryi i inne. W takich grupach skutecznie chroni się przed zagrożeniami, także przed uzależnieniami. W porównaniu z innymi środowiskami, w tych grupach znacznie mniej osób sięga po alkohol i inne substancje uzależniające. Dlatego zachęcamy wszystkich kapłanów, aby otaczali te wspólnoty pasterską troską. Rodziców prosimy, aby wbrew współczesnym modom zachęcali dzieci do uczestnictwa w grupach parafialnych, które mogą przynieść w życiu dziecka i całej rodziny piękne owoce”.


BIEŻACE INFORMACJE:

- Zapraszamy do udziału w 35 Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę. Grupa 10 A wyruszy 1 sierpnia z Białej Podlaskiej..
- Zapraszamy do udziału w apelach pielgrzymkowych w kościele par. codziennie po Mszy św. o g. 20:00 od 3 do 14 sierpnia włącznie.
- Odpust ku czci św. Rocha w tym roku odbędzie się 2 sierpnia. Msza odpustowa na cmentarzu o godz. 12.00.
- Chrzty w miesiącu sierpniu odbędą się w 2 niedzielę miesiąca, tj. 9 sierpnia.

DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH


ZAPOWIEDZI

1. PRZEMYSŁAW JANECZKO, kawaler, zam. Zamość, par. Św. Michała Archanioła w Zamościu i EDYTA KAPŁAN, panna, zam. Błonie, par. tutejszej – ZAPOWIEDŹ 2;
2. TOMASZ STERNICZUK, kawaler, zam. Janów Podlaski, par. tutejszej i KATARZYNA MARCZUK, panna, zam. Biała Podlaska, par. Bł. Honorata w Białej Podlaskiej – ZAPOWIEDŹ 1;
3. WOJCIECH BECHTA, kawaler, zam. Janów Podlaski, par. tutejszej i PAULINA OLCHAWA, panna, zam. Warszawa, par. św. Franciszka w Warszawie – ZAPOWIEDŹ 1.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić tutejszych duszpasterzy


Bóg zapłać za ofiary na restaurację parkanu cmentarnego:

Bezimienna z ul. Jagiellończyka -100 zł
Kazimiera Caruk – Werchliś – 100 złPobierz 30 Nr Gazetki z 26.07.2015 r. (PDF)

AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (83)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (83) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010