Wielki Książe Litewski Witold w 1428 r. ufundował kościół i uposażył we wsi Porchów, którą biskup łucki, Jan Łosowicz, od swego imienia nazwał Janowem. Początkowo kościół ten był parafialnym, potem parafię przeniesiono do kościoła św. Jana i dopiero w 1602 r. po oddaniu kościoła tego Dominikanom, parafię przeniesiono do kościoła Trójcy Świętej. Przy kościele tym w 1685 r. Stanisław Witwicki, biskup łucki i brzeski, ufundował seminarium. Obecny kościół parafialny murowany, budowę rozpoczął w 1714 r. Bp łucki Aleksander Wyhowski, dokończył zaś Bp Stefan Bogusław Rupniewski i dnia 30. XI. 1735 r. konsekrował. W 1741 r. podniesiony został do godności kolegiaty a w 1818 r. do godności katedry. Z kasatą diecezji przez rząd rosyjski w 1867 r., jest tylko kościołem parafialnym. W setną rocznicę utworzenia diecezji z powrotem do godności katedry przywrócony, na mocy bulli Piusa XI

Biskupi łuccy urzędujący w Janowie (1465-1796)

1. Jan Łosowicz (1465-1468).

2. Marcin Krzeszowski (1470-1471),

3. Stanisław Stawski (1473-1488),

4. Jan II Andruszewicz (1488-1499),

5. Albert Radziwił (1500-1507),

6. Paweł Algimunt ks. Holszański (1507-1535),

7. Jerzy Falszewski (1536-1547),

8. Walerian Protosowicz(1548-1556),

9. Jan III Andruszewicz (1557-1565)

10. Wiktor Wierzbicki (1566-1587)

11. Bernard Maciejowski (1588-1600)

12. Stanisław Gomuliński (1601-1606)

13. Maciej Szyszkowski (1605-1606)

14. Paweł Wołłowicz (1607)

15. Paweł Wołucki (1608-1615)

16. Henryk Firlej (1616-1617)

17. Andrzej II Lipski (1617-1622)

18. Stanisław Łubieński (1624-1627)

19. Achacy Grochowski (1627-1633)

20. Bogusław Radoszewski (1634-1638)

21. Andrzej Gębicki (1638-1654)

22. Jan Zamojski (1654)

23. Jan Stefan Wydżga (1655-1659)

24. Mikołaj Prażmowski (1659-1666)

25. Tomasz Leżeński (1666-1675)

26. Stanisław Dąbski (1676-1682)

27. Stanisław Witwicki (1682-1688)

28. Bogusław Leszczyński (1688-1691)

29. Franciszek Prażmowski (1691-1701)

30. Aleksander Wyhowski (1701-1714)

31. Joachim Prebendowski (1715-1721)

32. Stefan Bogusław Rupniewski (1722-1731)

33. Jan VI Lipski (1731-1734)

34. Andrzej Załuski (1736-1739)

35. Franciszek Antoni Kobielski (1739-1755) - pochowany w podziemiach Kolegiaty

36. Antoni Erazm Wołłowicz (1755-1770) - pochowany w podziemiach Kolegiaty

37. Feliks Paweł Turski (1770-1790)

38. Adam Naruszewicz (1790-1796) - pochowany w podziemiach Kolegiaty Adam Naruszewicz (1733-1796) BIOGRAFIA Wywodził się z ziemi szlacheckiej, zamieszkałej w ziemi pińskiej. W r. 1748 ukończył kolegium jezuickie w Pińsku i wstąpił do zakonu jezuitów. Studiował w Akademii Wileńskiej, a następnie był w niej wykładowcą. Około r. 1758 został przeniesiony do Warszawy, skąd wyjechał na studia teologiczne do Francji. Po powrocie w 1762 r. został profesorem wymowy, historii i języka francuskiego w jezuickim Collegium Nobilium w Warszawie. Związał się z grupą literatów skupionych wokół Adama Kazimierza Czartoryskiego i Biblioteki Załuskich. Od r. 1771 należał do najbliższego otoczenia Stanisława Augusta, przejął redakcję "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", uczestniczył w obiadach czwartkowych. Po kasacie zakonu został koadiutorem biskupa smoleńskiego, w r. 1788 – biskupem smoleńskim, w 1790 – łuckim. Uczestniczył w obradach Sejmu Czteroletniego, po przystąpieniu króla do targowicy wycofał się z życia politycznego. Zmarł w Janowie Podlaskim. Jego obfita twórczość poetycka (oda, satyry, sielanki, liryki refleksyjne) służyła propagowaniu królewskiego programu reform. Pisał wiersze głównie o charakterze okolicznościowo-moralizatorskim, usiłując godzić barokowe tradycje stylistyczne z dążeniami klasycystycznej odnowy poezji. Był również dramatopisarzem oraz tłumaczem licznych dzieł z literatury antycznej i współczesnej francuskiej. Za twórczość swą otrzymał od króla medal "Merentibus" i medal specjalny. W r. 1778 ukazał się czterotomowy zbiór jego poezji (Dzieła). Odtąd zajmował się twórczością poetycką tylko sporadycznie, poświęcając się pracy nad gromadzeniem materiałów do historii Polski i pisaniem opublikowanej w l. 1780-1786 (t. II – VII) Historii narodu polskiego. Wykaz Księży Proboszczów pracujących w Parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim. 1801 – 1810 - ks. Woytulewicz Bartłomiej

1810 – 1811 - ks. Dworakowski Wiktor

1811 – 1812 - ks. Dworakowski Felicjan

1812 – 1814 - ks. Szepitowski Walenty

1814 - 1820 - ks. Popławski Adam

1820 - 1821 - ks. Mystkowski Grzegorz

1821 - 1848 - ks. Dworakowski Paweł

1848 - 1863 - ks. Krajewski Paweł

1863 - 1864 - ks. Łubkowski Jakub

1864 - 1866 - ks. Czerwiński Teofil

1866 - 1867 - ks. Okiński Józef

1867 - 1881 - ks. Prószkowski Józef

1881 - 1882 - ks. Uziak Antoni

1882 - 1886 - ks. Ostałowski Józef

1886 - 1887 - ks. Pasek Jan

1887 - 1889 - ks. Szulborski Julian

1889 - 1901 - ks. Pióro Szymon

1901 - 1905 - ks. Stypułkowski Bolesław

1905 - 1907 - ks. Debiński Karol

1907 - 1911 - ks. Galusiński Stanisław

1911 - 1914 - ks. Kalicki Ludwik

1914 - 1919 - ks. Glinka Marceli

1919 - 1935 - ks. Kalicki Ludwik

1935 - 1941 - ks. Świerczewski Marian

1941 - 1944 - ks. Zaczyński Piotr

1944 - 1946 - ks. Samulak Jan

1946 - 1948 - ks. Pniewski Czesław

1848 – 1949 - ks. Sobieszek Józef

1949 - 1968 - ks. Pieniak Wacław

1968 - 1991 - ks. Majewski Henryk

1991 - 2000 - ks. Lewczuk Tadeusz

2000 - 2006 - ks. Karwowski Tadeusz

2006 - - ks. Grabowiecki Stanisław
HISTORIA PARAFII   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (083)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010