KRONIKA PARAFII OD 10 SIERPNIA 2006 ROKU

Od paru dni temat aukcji koni przysłania temat zmiany proboszcza. Trudno ustalić, który rodowód jest starszy, ale nie ulega wątpliwości że zarówno probostwo jak i stadnina to przebogate i przepiękne dzieje Janowa. Obecny proboszcz ks. Stanisław Grabowiecki jest urodzony 21.01.1956 roku w parafii Różanystok, położonej nie opodal parafii Janów na białostocczyźnie. Od 23 lat jest księdzem wyświęconym przez ks. biskupa Jana Mazura. Po sześciu latach pracy na wikariacie ks. Biskup ukarał go probostwem, a było to probostwo w parafii Dołhobrody nad Bugiem. Po czterech latach tenże sam biskup przeniósł go do parafii Radomyśl położonej między Łukowem, a Siedlcami. Ks. biskup Jan Wiktor Nowak po pięciu latach beztroskiego pobytu proboszcza litując się nad wiernymi z Radomyśli skierował do pracy w Łosicach. Łosiczanie, naród cierpliwy, wytrzymali z nim aż sześć lat. A teraz pokonawszy most na rzece Toczna melduje się do pracy w Janowie, ponownie nad rzeką Bug. Jako zakochany w przyrodzie, roślinach i zwierzętach, otwarty na to co nowe witam was w Janowie. 10 sierpnia 2006 r. we czwartek w południe krążownik nowego proboszcza zawija na ul. Naruszewicza, a tu komitet powitalny z parafii Janów Podlaski z niecierpliwością oczekuje z kluczami od swojej plebanii. Liczna grupa mężczyzn okazuje swą gotowość rozpakowania rzeczy proboszcza, a niektórzy przerywają tę gotowość i pomagają. Z wrażenia nie pada ani jedno słowo powitania, ale to zrozumiałe, bo trudno odnaleźć się z dnia na dzień w sytuacji krańcowo odmiennej. Radosne oczy pełne zaufania i rozpalone serca mówią za siebie. Jest też i malutka obawa. Poprzednicy sławiący swego patrona Tadeusza byli dla nas dobrzy, łaskawi i wyrozumiali. Dbali o nas i nasze sprawy. Ciekawe, czy ten z Łosickiej ziemi czegoś nie zmieni?

W uroczystej procesji z plebanii do kolegiaty wprowadzono nowego ks. proboszcza. Główną postacią wprowadzającą był dziekan bialski ks. kanonik Marian Daniluk, który zaraz po wejściu przedstawił w bardzo pięknych słowach dotychczasową pracę proboszcza na poprzednich parafiach i serdecznie powitał w imieniu ks. biskupa. Następnie wręczyli kwiaty ministranci, powitała młodzież, Rada Parafialna, a także chór w strojach ludowych, który przepięknie wyśpiewał życzenia. Na końcu przemówił wójt gminy Janów, pan mgr Jacek Hura, który zachwycił zarówno parafian jak i proboszcza, a nade wszystko gości, którzy przybyli na aukcję. Odniesiono wrażenie, że przemawiał nie tyle z piedestału urzędu, ile z potrzeby serca. Proboszcz, który twierdzi, że najpiękniejsze musi być na końcu, nie miał odwagi po tym przemówieniu głosić kazania.

W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyło się spotkanie Rady Parafialnej z nowym proboszczem. Po wstępnym zapoznaniu się została omówiona sytuacja materialna i gospodarcza naszej parafii. Wyodrębniono bliższe i dalsze przedsięwzięcia gospodarcze. Ustalono, że w kasie parafialnej jest kwota równa sumie 36196 zł. Upoważniono proboszcza do przeprowadzenia remontu plebanii i w dalszej perspektywie do remontu kolegiaty. Na plebanii konieczną i nie cierpiącą zwłoki sprawą jest remont pomieszczeń na piętrze łącznie z wymianą jednej belki. Natomiast na parterze budowa łazienki i klatki schodowej. Nadto budowa łazienki u księży wikariuszy.

W tym samym dniu odbyło się też spotkanie z Kółkami Różańcowymi. Okazało się, że niektóre rodziny różańcowe składają się nawet z 20 osób. Większość Kółek regularnie odbywa zmianki tajemnic różańcowych. Niestety jednak zdarzają się przypadki, gdzie żywy łańcużek różaniec cierpi na brak aktywnego ogniwa, jakim jest opieszała członkini. O zgrozo ujawniło się jedno Kółko Różańcowe, które w ogóle nie spotyka się na zmiance. Trudno więc w tym przypadku mówić o żywym różańcu. Kółka Różańcowe w czasie pierwszego spotkania podjęły wspólnie wspaniałą inicjatywę. Postanowiły, że raz w miesiącu poszczególne Kółko będzie sprzątać kościół. Będzie to sprzątanie generalne z myciem i prontowaniem mebli oraz z udekorowaniem kwiatami kościoła. Bóg zapłać im za to.

Zarówno Rada Parafialna jak i Kółka Różańcowe okazały wielkie zdziwienie z powodu zmiany umeblowania prezbiterium. Wiadomo, że wszelkie zmiany są niewygodne i doskwierają. Mimo to jednak Kościół Powszechny kieruje się w liturgii przepisami obowiązującego soboru. Reformy Soboru Watykańskiego II w naszej ojczyźnie dość opieszale wchodzą w życie. Jednak w tym względzie powinny przodować kościoły katedralne i kolegiackie. To też mobilizuje nas do wychodzenia przed szereg innych parafii. Bardzo zabawna sytuacja miała miejsce, gdy jeden parafianin(jak się potem okazało cieszący się umiarkowanym szacunkiem u księży) tak z troski, choć na styl dawnego UB, poleciał do urzędu, by donieść, że proboszcz niezgodnie z prawem adoptuje zabytkową plebanię do użytku. Oczywiście urząd, po oględzinach remontów złożył gratulacje proboszczowi i wyraził ubolewanie z powodu poważnego potraktowania donosu ignoranta. Proboszcz na koniec przyrzekł urzędnikowi, że następnym razem, nazwisko i imię towarzysza ignoranta będzie odczytane z ambony wobec wszystkich wiernych.

Miesiąc sierpień jest znany w kościele katolickim jako miesiąc pielgrzymkowy. W roku 2006 z naszej parafii wzięło udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę około 20 osób. Jednak jak się okazało w dniu 15 sierpnia, że nie tylko katolicy pielgrzymują do miejsc świętych, ale również inne wyznania. Otóż w kapliczce w Pawłowie Starym zatrzymała się prawosławna pielgrzymka piesza z Jabłecznej, która zmierzała na Św. Górę Grabarkę. Na czele pielgrzymki szło czterech kapłanów wyznania prawosławnego. Imponująca postawa modlitewna młodzieży prawosławnej zgromadziła na wspólnej modlitwie mieszkańców Pawłowa i okolic, którzy to mieszkańcy zaprosili pielgrzymów na nocleg i posiłek.

W sobotni poranek w dniu 19 sierpnia 2006 r. objazdowa firma piorąca dywany zjawiła się w naszym parafialnym kościele. Rzeczywiście dywany poczuły głęboki oddech. Ich starość została przykryta świeżością. Odjeżdżającej firmie wiwatowały chodniki i dywany , a z falujących połaci tkanin wydobywał się głos: wróć do mnie jeszcze. Za ciosem robienia porządków w kościele i remontu na plebanii bardzo ochoczo ruszyła młodzież żeńska i męska. Dziewczynki odświeżyły front ołtarza głównego, chłopcy czyścili świeczniki oraz pomagali przy remoncie plebanii. Jednak zbliżające się rozpoczęcie roku szkolnego absorbowało ich przedmiotowo i dlatego trzeba było zwrócić się do starszych o pomoc, a wiadomo, że niektórzy z nich mają o wiele dłuższe wakacje niż młodzież. Na apel skierowany w kościele o pomoc, zwłaszcza w uporządkowaniu zawartości stodoły przybyło dwanaście osób ze Starego Pawłowa. Wśród nich były dwie przesympatyczne panie i chłopczyk imieniem Michałek. Front pracy był szeroki i dla każdego znalazło się stanowisko pracy. Najciekawsze w tym było to, że każdy z nich pracował jak u siebie i nikomu nie trzeba było mówić co ma robić. Ich zapał do pracy był tak budujący, że proboszcz poczuł się w swoim żywiole. Onieśmielony życzliwością przybyłych do pracy sam nie ruszył nawet palcem, dopiero uaktywnił się w czasie skromnego obiadu, gdzie pokazał co potrafi. Ponieważ sprawiedliwość jest domeną proboszcza, więc siedząc przy garnku z gorącą kiełbasą podzielił jego zawartość na pół i z pełną żarliwością zajął się swoją połową. Mimo tak sprawiedliwego podziału wszyscy po obiedzie z radością zerwali się do pracy, a proboszcz przeszedł w stan zasłużonego spoczynku. Efekt końcowy był taki, że pracę zaplanowaną na trzy dni wykonaliśmy jednego dnia.

W dniu 02 września rozpoczęły się dwudniowe dożynki gminne w Janowie. W sobotę od g. 10.00 mieszkańcy gminy mogli oglądać pokazy jeździectwa na koniach w stadninie. Splendoru dodawał wydarzeniu strój arabski jeźdźców i koni. Cały dzień upłynął pod znakiem rozrywek i atrakcji, a wieczorem o g. 17.00 miłym akcentem było poświecenie nowo wyasfaltowanych ulic. Drugi dzień dożynek upłynął w jeszcze uroczystszej atmosferze. Otóż w czasie Mszy św. o g. 9.30 został poświecony sztandar OSP w Cieleśnicy. W Mszy św. wzięły udział także poczty sztandarowe okolicznych jednostek OSP. Natomiast sumę dożynkową celebrował ks. biskup Zbigniew Kiernikowski - ordynariusz siedlecki. Dostojnego Gościa bardzo uroczyście powitał wójt gminy Janów - Pan Jacek Hura i napomknął, że są to dożynki międzygminne, ponieważ wśród gości są przedstawiciele samorządów z czterech miejscowości o nazwie Janów, a obok nich przedstawiciele Janowa Poleskiego na Białorusi.

Po Mszy św. eleganckim powozem konnym przewieziono Dostojnego Gościa na scenę w ryneczku. Tam rozpoczęły się przemówienia Pana Wójta, ks. Biskupa, Pana marszałka Franciszka Stefaniuka i Starosty Bialskiego Pana Tadeusza Łazowskiego. Następnie konkurs wieńców dostarczył wiele emocji w czasie którego zostały wyłonione trzy naczelne miejsca:

1. Kajetanka 2. Pawłów Stary 3. Pawłów Nowy

Pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienia, które też były nagrodzone nagrodami materialnymi. W festynie wzięło udział setki ludzi, którzy mogli zaspokoić swoje potrzeby żołądkowe degustując pokarmy, których łączna masa opiewała na 1000 kg. Organizatorzy dożynek zapewnili też nie mało atrakcji w postaci występów artystycznych zespołów ludowych i wokalno-muzycznych. Młodzież natomiast do późnego wieczora bawiła się na dyskotece.

Dnia 7 września 2006 roku w naszej parafii bezpośrednio po Mszy świętej wieczorowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Katolickiego Radia Podlasie, a mianowicie z księdzem Dariuszem Denisiukiem oraz panem Janem Jaroszyńskim. Celem owego spotkania było zawiązanie Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, które będzie działało przy naszej parafii. Zainteresowanie pomysłem przeszło najśmielsze oczekiwania gości. Przybyli na nie parafianie w różnym wieku począwszy od młodzieży po osoby starsze. Na spotkaniu został wybrany prezes a raczej pani prezes Koła Przyjaciół KRP a została nią Sylwia Łukijaniuk, która będzie łącznikiem między członkami Koła a przedstawicielami radia. Wspomagać ją w trudach działania będą dwie inne dziewczyny: Aneta Okuń i Ilona Jakrzewska. Głównym zadaniem jakie należy do Koła jest promowanie parafii oraz miejscowości w regionie, czynny udział w jej życiu a także łączność w modlitwie. Nasza miejscowość wszystkim kojarzy się głównie ze Stadniną Koni a przecież mamy wiele innych atrybutów, które należałoby pokazać innym i mieć z tego satysfakcję.

W dniu 23.09.2006 dzięki życzliwości Pana wójta Jacka Hura za niewielką opłatą za przejazd autobusem kandydaci do bierzmowania mogli wziąć udział w ogólno diecezjalnym spotkaniu w Pratulinie. Opiekunem duchowym był ks. Krzysztof Piórkowski, a godnym podziwu organizatorem i kierownikiem była Pani Małgosia Nowicka - katechetka. Całemu zgromadzeniu w Pratulinie przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz, który przy pomocy księży asystentów bardzo żywiołowo prowadził spotkanie, które zakończyło się wspólną agapą.

W drodze powrotnej z Pratulina Ks. Biskup przybył na wcześniej zaplanowane spotkanie na plebanii z udziałem Pana konserwatora Janusza Maraśkiewicza i ks. Roberta Mirończuka - konserwatora diecezjalnego oraz wójta naszej gminy Pana Jacka Hura - gospodarza gminy. Rozmowy dotyczyły przyszłej współpracy w dziedzinie ochrony i renowacji zabytków Janowa. Powzięto uchwałę dotyczącą potrzeby remontu wnętrza kolegiaty, na co środki materialne należy pozyskać od parafian oraz długofalowego remontu i restauracji kościółka św. Jana Chrzciciela wraz z cerkiewką z Pawłowa Starego, na co jest możliwość pozyskania środków z ministerstwa.

Młodzież Janowska okazała wielkie zainteresowanie ogólnoświatowym ruchem Tajze. W celu lepszego zapoznania się z ideą tego ruchu młodzież postanowiła nawiązać kontakt z młodzieżą z Łosic. Wyjazd i spotkanie integracyjne przy ognisku w Łosicach zaowocowało ścisłą współpracą. Niedługo trzeba było czekać na rewizytę młodzieży z Łosic. Młodzież Janowska bardzo gościnnie podjęła gości. Przy smacznych kanapkach i soczystych owocach można było mile spędzić wieczór pełen humoru przy jednoczesnym omówieniu spraw przedmiotowych dotyczących wyjazdu do Zagrzebia.

Po zakończeniu prac remontowych wewnątrz plebanii i założeniu okapu nad wejściem do plebanii od strony podwórka można było układać plany remontu kościołów w naszej parafii. Najpierw zakupiliśmy dywany do prezbiterium. Ten nieco odświeżony wygląd jeszcze bardziej uwypuklił kontrast w stosunku do wypłowiałych kolorów ścian i ołtarzy. Trzy nowe w kolorach królewskich dywany ufundowali Państwo Bogumiła i Krzysztof Laszukowie z Janowa. Do ich świeżości, a także do koloru nie pasowały zupełnie pozostałe chodniki przy stallach oraz chodnik na środku kościoła. Pojawiła się więc pokusa ich wymiany na nowe. Kolejnym sponsorem , który to dostrzegł i fundatorem chodnika do prezbiterium okazał się Pan Jacek Hura - wójt gminy Janów. Nadto oczekujące od lat przywrócenia do swej pierwotnej świetności obrazy przedstawiające męczeństwo Apostołów robią wrażenie niedbale wykonanych rysunków na jakimś przygodnym plenerze malarskim. Trudno w tej mini wyliczance nie wspomnieć o naczyniach liturgicznych, których stan jest opłakany i nieadekwatny, delikatnie mówiąc, do celu jakiemu służą. Troska o wygląd kościoła wśród parafian nasilała się niesamowicie, ale obok tej troski zakręcił też diabeł ogonem. Otóż niemalże każdej niedzieli pojawiały się oznaki próby kradzieży, a wręcz i samej kradzieży pieniędzy z puszek. Zanim ustaliliśmy sprawcę byliśmy stratni parę set złotych. A możliwe, że więcej, jeśli ten proceder, trwał i wcześniej, a nie był napiętnowany. Oczywiście ludzie prawi byli bardzo zbulwersowani, takimi incydentami, których nie można inaczej zaszeregować jak tylko - grzech świętokradztwa. Bardzo aktywną, choć nieliczną grupą w parafii okazała się Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Pełni ona rolę wspomagającą rozgłośnię radia w zakresie informacyjnym i materialnym. Oprócz pieniężnych składek indywidualnych Koło będzie zbierać ofiary w każdy I-piątek miesiąca i przekazywać na potrzeby radia. Ich obecność w parafii będzie także widoczna przy liturgicznej obsłudze wieczorowych Mszy I-piątkowych.

Znamienną cechą parafian Janowskich jest pragnienie dzielenia się z bliźnimi. Widoczne to jest na wielu frontach. Szczególnie daje się zauważyć przy organizowaniu zbiórek na różne cele. Wyjątkowo imponująco wygląda zbiórka w naturze na potrzeby WSD w Siedlcach. Wówczas to nie tylko zbiorowo, ale i indywidualnie ludzie przynoszą dary do miejsca zbiórki przy plebanii. Suma tych darów jest pokaźna i zgromadzone dary z ledwością mieszczą się na ciężarowym seminaryjnym samochodzie.

Dzień papieski w roku 2006, w parafii Janów Podl., jak i w całym kraju był obchodzony w dniu 15 października. Intencje modlitw skupiały się na prośbie o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Po każdej Mszy św. były zbierane ofiary na rzecz pomocy studentom z ubogich rodzin. Łączna suma zebranych ofiar stanowiła 940 zł.

Po Mszy św. wieczorowej młodzież gimnazjalna pod przewodnictwem Pani katechetki Małgosi Nowickiej uczciła pamięć Ojca św. Jana Pawła II akademią, na której pozostali wszyscy uczestnicy Mszy św. wieczorowej. Ta sama młodzież powtórzyła akademię w dniu następnym przy okazji ślubowania I-klas Gimnazjum, które miało miejsce w kościele na świeżo położonych nowych chodnikach. Bezpośrednio po uroczystości odezwał się w telefonie miły głos Pana Dyrektora Gimnazjum zwiastujący gotowość jego podopiecznych objęcia troską groty biskupa Naruszewicza. Oczywiście ta, jak i wszelka inna inicjatywa znalazła swoje uznanie u proboszcza, który w gąszczu nowo objętych obowiązków jest wdzięczny za każde życzliwe przyjście mu z pomocą.

Znamienną cechą parafian Janowskich jest pragnienie dzielenia się z bliźnimi. Widoczne to jest na wielu frontach. Szczególnie daje się zauważyć przy organizowaniu zbiórek na różne cele. Wyjątkowo imponująco wygląda zbiórka w naturze na potrzeby WSD w Siedlcach. Wówczas to nie tylko zbiorowo, ale i indywidualnie ludzie przynoszą dary do miejsca zbiórki przy plebanii. Suma tych darów jest pokaźna i zgromadzone dary z ledwością mieszczą się na ciężarowym seminaryjnym samochodzie.

Inicjatywa odświeżenia wyglądu kościoła spotkała się z całkowitym zrozumieniem parafian. Rodzina Kapłanów z ul. Dominikańskiej zakupiła dywan do ołtarza bocznego. Do poprawy estetyki przed wizytacją biskupa przyczyniło się też pozłocenie i posrebrzenie tabernakulum. Ta odnowiona część ołtarza zdecydowanie wskazuje na potrzebą odrestaurowania całego kościoła.

Zbliżające się Święta Zmarłych sprawiły, że na cmentarzu i wokół niego zapanował ujmujący ład i porządek. Przez oktawę łuna z płonących lampek była widoczna nawet z okolicznych parafii.

W dniu 03 listopada nasza parafia została zaprezentowana na falach Katolickiego Radia Podlasie przez Parafialne Koło Przyjaciół. Ks. Krzysztof Piórkowski w asyście Sylwii Łukijaniuk, Ilony Jakrzewskiej i Anety Okuń zawitał w rozgłośni, gdzie gospodarze powitali gości z Janowa jako zwiastunów Dobrej Nadziei. Dotąd bowiem ścieżki te nie były przetarte.

W dniach 12-13 listopada odbyła się kanoniczna wizytacja ks. b-pa Ordynariusza. Taka wizytacja w parafiach odbywa się co 5 lat. Ks. biskup skwitował parafię krótkim zdaniem: „...jest tu wiele do zrobienia”. Zatem dla nas są to słowa zachęty, bowiem jesteśmy postrzegani jako zdolni do zrobienia. Myślę , że tę szansę wykorzystamy, nawet wbrew wypowiedziom niektórych - że tu się nic nie da zrobić.

W dniu 25 listopada na zjeżcie zarządów KRP w Siedlcach po raz pierwszy pojawili się przedstawiciele Janowa, Zostali owacyjnie przyjęci jako nowicjusze i jako najmłodsza załoga z całej diecezji. Z wielkim entuzjazmem wrócili późnym wieczorem do domów pełni gotowości do działania.

W dniu 03 grudnia odbył się wznowiony w minionym roku na cmentarzu odpust św. Barbary. W aurze pięknej pogody zgromadziło się wielu ludzi, by prosić patronkę dobrej śmierci o potrzebne łaski. Taka frekwencja obliguje duszpasterzy do kontynuowania odpustów na cmentarzu w następnych latach.

Podobny charakter miał też odpust św. Mikołaja w kapliczce w Starym Pawłowie. Kapliczka z ledwością pomieściła uczestników odpustu. Wśród zgromadzonych dominowały dzieci. Na tę okoliczność mieszkańcy Pawłowa pod przywództwem Pani Danusi Dacewicz przygotowali ponad 100 atrakcyjnych paczek. Bardzo majestatycznie z gracją właściwą legendarnemu Mikołajowi, ks. Mirek po rozmowie weryfikacyjnej z każdym dzieckiem wręczał paczki.

2007

14 stycznia zagościł w naszej parafii chór młodzieżowy z Małaszewicz z bogatym repertuarem kolęd. Wprawdzie w okresie bożonarodzeniowym nie zabrakło też na terenie parafii występów chórów miejscowych. Na pasterce i w święta w kościele śpiewał nasz parafialny chór. Natomiast w świetlicy w Nowym Pawłowie oraz w sali GOK-u w Janowie odbyły się przesłuchania zespołów szkolnych oraz chóru z Nowego Pawłowa i chóru Janowianie.

Czas kolędy - to miły okres spotkań z księdzem w rodzinnym gronie. Parafianie oczekiwali w napięciu nowych księży, którzy także z wielkim przejęciem traktowali wizytę duszpasterską, a miała ona na celu wcześniej określone i ogłoszone z ambony cele. Wierni sami wypełniali kartę kolędową i czynili to z wielką satysfakcją, ale też niektórzy bronili się przed pisemnym określeniem swojej religijności, bo dotychczas woleli podawać charakterystykę religijności innych a swoją chronili w ustawie o ochronie danych osobowych. Zwierciadło sprawiedliwości zakwalifikowali do sfery intymności. Ich skorupa fałszu i zakłamania będzie w dalszym ciągu pancerzem ochronnym przed prawdą o sobie.

Koło Przyjaciół KRP podjęło trud wydawania kwartalnika, pt. Głos Parafii. Kwartalnik składał się z 20 stron maszynopisu ubogaconego zdjęciami. W niedzielę 21 stycznia 2007 młodzież z Koła rozprowadzała swoje pismo pod kościołem, które rozchodziło się z wielkim impetem. W następną niedzielę, tj. 28 stycznia Zarząd Koła wręczył pierwszy egzemplarz Kwartalnika ks. dyrektorowi KRP, ks. kanonikowi Sławkowi Kapitanowi. Przez następne dni bardzo szeroko na falach radia popłynęły rzęsiste pochwały pod adresem redakcji.

Następna niedziela, to dzień podsumowania wizyty duszpasterskiej. Posumowanie to objęło również odsłonę półrocznej współpracy księży i parafian. Myślą przewodnią był temat wartości słowa w świetle konsekwencji wynikających z VIII Przykazania Bożego. Odsłona niekorzystnych dla parafian faktów rozpoczęła pościg poszukiwania ich autorów. Zatem poniedziałek na plebanii przypominał scenę z Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Pan Jezus powiedział: Jeden z Was mnie zdradzi, a wtedy wszyscy zaczęli wypytywać - czy nie ja panie? Niech zatem zwyczajem na Janowskiej plebanii się stanie, że „ mądrej głowie dość dwa słowie”, a co ponadto to dla siebie. Zaraz po kolędzie nastąpiła kolejna sfera emocji i nadziei dotycząca kalendarium wydarzeń w 2007 roku. Przewidywane wydarzenia dotyczyły oczywiście uroczystości kościelnych typu I-Komunia, Bierzmowanie, odpusty, ale także i tych, które są wspólne z kalendarzem samorządowym. Zakupiono materiał na dubeltowe okna do kościoła i rozpoczęto ich produkcję. W wolnych chwilach składany był wniosek o dofinansowanie ze środków państwowych remontu kolegiaty. Porządek pracy był systematyczny i nie zdołały go zakłócić takie ekscesy jak comiesięczne rozprawy sądowe: Pan Grochowski contra Parafia Janów, czy godne pożałowania artykuły Beaty Malczuk w brukowcu Słowo Podlasia. Zresztą Parafianie Janowscy z wielką pogardą odnieśli się do tych zafałszowanych treści i ich autorów ignorując ich pełne intryg poczynania.

W wigilię Światowego Dnia Chorych, na życzenie zainteresowanych, odwiedziliśmy chorych w ich domach. Natomiast w kościele została odprawiona Msza św. połączona z udzieleniem Sakramentu Chorych. Uczestniczący wypełnili kościół po brzegi. Wszyscy mogli skorzystać ze spowiedzi i z pełną satysfakcją duchową wrócić do domów. W dniu 18 lutego w niedzielę po Mszy św. o g. 9.30 sfinalizowało się marzenie Janowian, a zwłaszcza Straży Pożarnej. Otóż w obecności Pana Marszałka Franciszka Stefaniuka, starosty Bialskiego - Pana Tadeusza Łazowskiego, wójta Janowskiego - Jacka Hury i przy licznym zgromadzeniu wiernych został poświecony nowo nabyty dla potrzeb lokalnej ludności nowy bojowy samochód strażacki.

Okres Wielkiego Postu - to czas rozważania Męki Pańskiej. Na dwa tygodnie przed Wielkim Piątkiem ulicami Janowa przeszła Droga Krzyżowa. Wzięło w niej udział wielu ludzi. Mimo dość chłodnej aury wśród uczestników były małe dzieci, a nawet malutkie wiezione przez rodziców na wózku. Po powrocie z ulicznego przemarszu kolegiata była wypełniona po brzegi.

Rekolekcje, Wielkopostne zakończyły się Niedzielą Palmową, gdzie miało miejsce uroczyste poświęcenie palm wraz z triumfalnym wjazdem do świątyni.

Na zakończenie uroczystości odbył się konkurs na największą palmę. Nagrodzona została palma o wysokości 7 m ., a wykonawcy pozostałych otrzymały wyróżnienia.

W dniu 02.kwietnia, w drugą rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II harcerze podjęli straż honorową przy kościele, która trwała osiem godzin.. Przypadkowi przechodnie zatrzymywali się przy obrazie papieża, modlili się i zostawiali zapalone znicze.

Wielki Czwartek - został zaakcentowany pewną tradycyjna obrzędowością, mianowicie umyciem nóg Apostołom

Rezurekcja zakończyła się dzieleniem się jajkiem.

Zaraz po Niedzieli Miłosierdzia Bożego na prośbę skierowaną z ambony o pomoc przy zrobieniu ogrodzenia wokół stawu parafianie odpowiedzieli powszechnym ruszeniem. Kolejkę przychodzenia do czynu rozpoczęliśmy od miejscowości Ostrów. Oprócz niezbędnego ogrodzenia zrobiliśmy czynem parafian wiele więcej. Mianowicie wybudowaliśmy kurnik, tunel na warzywo i poprawiliśmy wygląd estetyczny całej działki rekreacyjnej, łącznie z uporządkowaniem stawu. Nadto zostało odnowione ogrodzenie całej posesji plebanijnej. W poniedziałek 21 maja, a wiec zaraz po uroczystej pierwszej Komunii św. w parafii, firma alpinistów rozpoczęła remont wnętrza kolegiaty. W tym samym czasie dostarczono zamówione wcześniej okna, które będą wstawione w kościele jako dubeltowe. Równolegle trwały prace porządkowe wokół plebanii, które parafianie wykonywali sami przychodząc czynem

W dniu 15 czerwca gościliśmy w naszej parafii pieszą pielgrzymkę naszych Braci Prawosławnych wędrujących z Jabłecznej do sanktuarium na Górze Grabarce. Pielgrzymka liczyła 150 osób. Pielgrzymce przewodniczył ks. Jarosław Łoś – proboszcz z Terespola, ks. Wiesław Skiepko - proboszcz z Kodnia, ks. Michał Wasilczyk - proboszcz ze Sławatycz, ks. Jarosław Ogórek - proboszcz z Nosowa, ks. Marcin Gościk - wikariusz w Białej Podl. Nad całością opiekę logistyczną roztaczał ks. Andrzej Pugacewicz - dziekan dekanatu Biała Podlaska.

Pielgrzymi po zjedzeniu kolacji przenocowali w szkole podstawowej, a duchowni na plebanii w Janowie Podlaskim. Następnego dnia z rana pątnicy wyruszyli do Starego Pawłowa, gdzie po modlitwach w kapliczce spożyli śniadanie przygotowane przez mieszkańców wsi pod przewodnictwem Pani Danusi Dacewicz. Pielgrzymi wyrazili wielką wdzięczność dla goszczących i zostawili religijne upominki oraz zapewnili o pamięci modlitewnej i wyruszyli w dalszą drogę.

Na nocleg pątnicy udali się do szkoły podstawowej, natomiast ksiądz nocował na plebanii. Następnego dnia rano po śniadaniu w przedszkolu wyruszyli w dalszą podróż.

Pierwsza niedziela lipca, to dzień zmian personalnych księży wikariuszy w naszej diecezji. Naszą parafię też ta akcja objęła

Dlatego w dniu 01 lipca 2007r. pożegnaliśmy ks. Krzysztofa Piórkowskiego, którego ks. biskup skierował na studia na KUL, a jednocześnie powitaliśmy nowego wikariusza na jego miejsce, ks. Daniela Sałasińskiego, który przybył z parafii Zbuczyn.

O wiele bardziej czarne chmury niż mrok samej nocy pojawiły się nad Janowem Podlaskim w nocy z 19 na 20 lipca 2007 r.. Otóż został spalony dach zabytkowego pałacu biskupów. Oczywiście jest to niepowetowana strata nie tylko materialna, ale przede wszystkim kulturowa. O zgrozo, strach pomyśleć, co mogą odczuwać sprawcy tego zdarzenia, jeżeli są świadomi, że przed 300 laty Szwedzi - ówcześni wrogowie Ojczyzny zrobili to samo w tym miejscu.

Miesiąc sierpień po serii tragicznych zgonów na jego początku w parafii zdawał się być bardziej przychylny. Wierni licznie gromadzili się w świątyni na apelach pielgrzymkowych. Parafianie bardzo ochoczo przystąpili do przygotowania cmentarza do odpustu św. Rocha. Natomiast sama uroczystość odpustowa udała się wyśmienicie. Sprzyjająca aura pogodowa pozwoliła wiernym z pełną swobodą w pełni uczestniczyć we Mszy św. i procesji odpustowej. Mszy św. przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Krzysztof Piórkowski - były nasz wikariusz.

Źródłem zasilania byłaby kotłownia w Zespole Szkół. Zatem po podłączeniu do głównej arterii grzewczej pozostało oczekiwać na rozmieszczenie odbiorników ciepła w kościele, co pozwoliłoby już w czasie najbliższej zimy korzystać z dobrodziejstw ogrzewania.

W dniu 26 sierpnia odbyły się w Janowie Podlaskim Powiatowe Dożynki. Uroczystość ta zgromadziła przedstawicieli wszystkich gmin powiatu bialskiego. Mszę św. celebrował Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski w asyście Ks. Prałata Jerzego Kalinki i ks. Kanonika Stanisława Grabowieckiego.

Po części oficjalnej w kościele uwaga uczestników skupiła się na scenie ustawionej na ryneczku, gdzie miały miejsce wystąpienia gospodarzy dożynek i prezentacja wieńców. Wokół sceny poszczególne gminy zapraszały gości do degustacji swoich rodzimych produktów spożywczych.

Od paru lat parafia Janów Podlaski była nękana nieuzasadnionymi pretensjami pana Piotra Grochowskiego. Jego cyniczny stosunek do pracy w charakterze organisty parafialnego znalazł swój finał w Sądzie Pracy w Białej Podlaskiej. Tam teżw dniu 31 sierpnia 2007 r. zapadł wyrok, który okazał się odwrotnością staropolskiego przysłowia: „pokorne cielę dwie matki ssie”. Jednak prawdziwy brak pokory adwersarza parafii wynika z powziętych dalszych roszczeń po zasądzonym wyroku, mianowicie z wstąpienia na drogę apelacji do Wyższej Instancji.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w dniu 03 września to znak nowych zadań i wyzwań, którym trzeba stawić czoła. Wielu wiernych patrzy na pracę kapłanów przez malutkie okienko skierowane na obowiązki służby niedzielnej i świątecznej. Tymczasem każdy kapłan przez posługę duszpasterską czynnie uczestniczy w życiu społecznym i zawodowym: katechizuje w szkole, pełni obowiązki na zasadzie współpracy w ościennych parafiach, prowadzi kancelarię i archiwum parafialne, pogłębia swoją wiedzę na różnych seminariach naukowych, asystuje przy ślubach, jest na co dzień szafarzem sakramentów, sprawuje posługę przy pochówku, wyjeżdża do chorych, prowadzi grupy i stowarzyszenia kościelne, przygotowuje dzieci do I-Komunii św., młodzież do Bierzmowania, bierze czynny udział w uroczystościach świeckich, niekiedy przez posługę kapelana, itp. Rozpoczęcie roku szkolnego miało swój początek w kościele na Mszy św. o g. 8.00. Następnie nauczyciele, rodzice oraz młodzież i dzieci podążyli do swoich szkół. Uroczystość w szkole miała bardzo podniosły charakter i atmosfera była bardzo miła.

Niedziela 16 września 2007 r. upłynęła w atmosferze modlitw o powołania kapłańskie. W tym dniu słuchaliśmy pięknych nauk wygłoszonych przez rodaka janowskiego kleryka Wojciecha Sobieszka. Jednocześnie wygłoszone nauki były zapoczątkowaniem triduum do św. Stanisława Kostko. W czasie triduum młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w liturgii i nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a także w inscenizacji, którą przygotowała Pani Katechetka Małgorzata Nowicka.

22 września, jak co roku grupa młodzieży - kandydatów do bierzmowania pod opieką Pani Małgorzaty Nowickiej - katechetki i ks. Daniela Sałasińskego wzięła udział w ogólnodiecezjalnym spotkaniu kandydatów do bierzmowania z biskupem w Pratulinie. W tym też samym dniu o g. 15.00 spotkali się w kościele na Mszy św. myśliwi koła Żerań na 55 rocznicy swojego powstania. Mszę św. celebrował i wygłosił okolicznościowe kazanie ks. Mirosław Kostarzewski.

W poniedziałek 22 września 2007r. hydraulicy przystąpili do zakładania CO w kościele. Przy tej okazji została rozbudowana sieć CO na plebanii, ponieważ dotychczasowa była niewystarczająca, gdyż w zimie przemarzały niektóre ściany. Prace związane z założeniem i usprawnieniem CO zostały zakończone po dwóch tygodniach. Natomiast ułożenie posadzki w prezbiterium zostało odłożone na późniejszy czas.

Prace konserwatorskie przy remoncie posadzki wymagają wiele pieczołowitości. Fragmenty zabytkowej posadzki powinny być zachowane w miarę w nienaruszonym stanie, natomiast brakujące fragmenty mają być uzupełnione współczesnym kamieniem.

Na początku października życie parafian było owiane troską o Seminarium Duchowne w Siedlcach. Ludzie z wielkim przejściem indywidualnie i zbiorowo przywozili dary w naturze. Na te dary składały się produkty rolne, a wiec zboże, ziemniaki, warzywa i owoce.

Okres Wszystkich Świętych uwypuklił troskę parafian o miejsce spoczynku doczesnych szczątków bliskich zmarłych. Na cmentarzu trudno byłoby znaleźć jakiś grób, którego by ktoś nie odwiedził. Również globalne sprzątanie cmentarza było wynikiem wrażliwości miejscowej ludności. Ochoczo zaakceptowano apel duszpasterzy o skupienie na cmentarzu i pełne uczestnictwo w Eucharystii, które polegało miedzy innymi na tym, że ludzie w czasie Mszy św. nie przemieszczali się w pobliżu ołtarza i nie przeszkadzali skupionym uczestnikom w modlitwach.

Dzień 11 listopada (niedziela) upłynął w parafii pod znakiem uczczenia 89 rocznicy odzyskania niepodległości. Po uroczystej Mszy św. za Ojczyznę władze samorządowe, szkoły, instytucje, poczty sztandarowe i mieszkańcy parafii złożyli wieńce, a wieczorem odbyła się akademia w sali kinowej GOKu.

W niedzielę 18 listopada o g. 11.30 została odprawiona Msza św. w intencji inwestorów budowy, pracowników i interesantów GOPS w Janowie Podlaskim.W Eucharystii udział wzięli samorządowcy na czele z Panem Marszałkiem Franciszkiem Stefaniukiem. Po zakończonych obrzędach w kościele wójt gminy Pan Jacek Hura zaprosił wszystkich obecnych na poświęcenie nowych obiektów GOPS-u podejmując przybyłych smakowitym obiadem. Za tydzień odbyła się podobna impreza w parafii, ale już nie w kościele, lecz w miejscowości Buczyce. Tam również przed uroczystą Eucharystią dokonano poświęcenia nowo wybudowanej ze środków gminnych remizy. Po Mszy św. mieszkańcy Buczyc zgotowali iście królewska ucztę zaproszonym gościom. W czasie konsumpcji smakowitych i wymyślnych dań można było na żywo posłuchać występu chóru Pawłowianek i chóru Janowianie.

Pierwsza niedziela Nowego Roku Liturgicznego, a więc Adwentu upłynęła w duchu modlitw za naszych zmarłych. W tej intencji za przyczyną św. Barbary - patronki dobrej śmierci zanosiliśmy modły do Boga w czasie Mszy św. odpustowej na cmentarzu.

Kaplica w Starym Pawłowie w dniu 6 grudnia wypełniła się po brzegi. Zebrali się w niej czciciele św. Mikołaja . Msza św. została odprawiona w intencji mieszkańców Starego Pawłowa i przybyłych miłych gości zafascynowanych obrządkiem bizantyjskim. Eucharystię sprawował ks. Zbigniew Nikoniuk - proboszcz parafii Kostomłoty. Przed Mszą św. celebrans wyjaśnił , że wierni obu obrządków będą mogli w pełni uczestniczyć w Eucharystii, a więc będą mogli spożywać Ciało i Krew Pańską. Uczestnicy widząc wspólnie modlących się kapłanów obrządku łacińskiego i bizantyjskiego z ulgą przyjęli do wiadomości, że należymy do jednego Kościoła Katolickiego. Wierni chcą, aby kapłani spotykali się w świątyniach, a nie na łamach laickiej prasy, która często dopinguje duchownych do zawłaszczania religii na własny użytek. Stanowi to doskonałą pożywkę dla fantastów obłudnego i złośliwego pióra, którzy chcą stworzyć boga na swoje podobieństwo i swój obraz. Nawet najbardziej gwiazdorska postać duchownego nie może przysłaniać Istoty Najwyższej, która jednoczy, a jest nią Pan Bóg. Zarówno dalsza, jak i bliższa historia Kościoła jest dla nas przestrogą, że takie niebezpieczeństwo wciąż czyha.

W dniu 11 grudnia Gmina i parafia Janów została zaskoczona miłą wizytą Pana Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Zdrojkowskiego. Spotkanie dotyczyło planu rozwoju gospodarczego Janowa i okolic.

W niedzielę 16 grudnia po Mszy św. o g. 9.30, ofiarowanej w intencji ks. Daniela z racji Jego patrona zaśpiewał chór parafialny i chór Pawłowianki a wierni złożyli serdeczne życzenia. Ks. Daniel odwzajemnił się parafianom za życzliwość strojąc bardzo gustowną szopkę i dekorując kościół na święta Bożego Narodzenia.

Duchowe przygotowanie parafii do świąt wziął na siebie ks. rekolekcjonista z Ukrainy - ks. Piotr Gidzil. Rekolekcjonista zyskał wielkie uznanie u wiernych i kapłanów. Ujął słuchaczy zarówno treścią nauk, jak i formą przekazu. Bariera językowa była żadną, gdyż jedynie akcent mowy mógł zdradzać ukraińskie pochodzenie mówcy.

Po świętach Bożego Narodzenia kapłani wyruszyli z wizytą duszpasterska do rodzin w parafii. Do kolędowania został zaproszony ks. Krzysztof Piórkowski, były janowski wikariusz, a obecnie student KUL-u. Kolęda odbywała się dość sprawnie. Nie było zakłócenia porządku wywołanego pogrzebem, czy innym nieprzewidzianym wydarzeniem.

2008

Od początku Nowego Roku rozpoczęliśmy przygotowanie wniosków o dofinansowanie zamierzonych inwestycji w naszej parafii.

W dniu 10 lutego 2008 r. odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Celem zasadniczym spotkania było rozwiązanie problemu utrzymania czystości na cmentarzu i wokół niego. Większość radnych podzieliło niepokój księdza proboszcza o to , że cmentarne zbiorniki nieczystości stanowią miejsce składowania nieczystości iście domowych, o czym świadczy zawartość zbiorników. Parafianie tylko nieliczni pozytywnie odpowiadali na zapraszanie proboszcza do sprzątania. Koszt składowania nieczystości na wysypisku wzrósł o 300 procent. Podjęto zatem inicjatywę przekazania troski o czystość na cmentarzu prywatnej firmie Pana Andrzeja Grabowskiego, który na ten cel będzie pobierał opłaty przy okazji każdego pogrzebu. Drugą istotną uchwałą było przekazanie troski o plac przy kościele Św. Jana Chrzciciela Panu Hubertowi Lange w zamian za bezpłatny wynajem parafialnego domku do zamieszkania.

Niemalże wiosenna aura drugiej dekady lutego umożliwiła rozpoczęcie niektórych prac gospodarczych na terenie posesji plebanijnej. Wśród nich udało się uporządkować teren wokół stawu i postawić ogrodzenie oddzielające działkę rekreacyjną od podwórka gospodarczego.

W dniu 22 lutego konserwatorzy rozpoczęli konserwację zabytkowej posadzki w prezbiterium. Praca, która na pozór wydaje się być prostą, w rzeczywistości okazała się bardzo mozolną, czasochłonną i drogą. W wyniku tego uroczystości Paschalne wypadło nam przeżywać w czasie kiedy trwał remont posadzki. Jednak nie zakłóciło to atmosfery przeżywanych uroczystości.

W niedzielę Palmową odbyła się uroczysta procesja z palmami na trasie od starego kościółka do kolegiaty. Przewodniczący liturgii w czasie procesji jechał wierzchem na koniu w asyście apostołów, którzy również jechali na koniach. Lud wierny, licznie zgromadzony wiwatował palmami. Palmy były wyjątkowe. W ubiegłym roku widniały trzy palmy pokaźnej wysokości sięgające 7 m., a w tym roku było ich dwa razy tyle i kilkanaście o wysokości ok. 1,5 metra.

W Niedziele Palmową przeżywaliśmy dodatkowo podniosłą uroczystość, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej diecezji, a tym samym parafii przed ołtarzem stanęło dwóch nadzwyczajnych szafarzy Sakramentu Eucharystii i udzielało wiernym komunii św. Szafarzami byli Pan Piotr Makarewicz i Pan Jerzy Jaworek, którzy przez pół roku do tej posługi byli przygotowywani na specjalnym kursie, a w dniu 15 marca 2008 ks. biskup Zbigniew Kiernikowski ustanowił ich szafarzami.

Triduum Paschalne przeżywaliśmy w niezwykle podniosłej atmosferze. Centralnym obrzędem tradycji Wielkiego Czwartku było obmycie nóg dwunastu apostołom. Ten obrzęd nie tylko zadość uczynił chrześcijańskiej tradycji, ale również bardzo ożywił atmosferę oczekiwania na pamiątkę Paschalnych wydarzeń. W kościele zgromadziło się wielu ludzi. Role Apostołów przejęli następujący parafianie:

Caruk Tadeusz Górski Zdzisław Jaworek Jerzy Krasuski Hieronim Kredens Zbigniew Makarewicz Piotr Mamruk Stanisław Melaniuk Janusz Samek Stanisław Sobieszek Marian Sokołowski Jerzy Zbucki Ludwik

Pasję w Wielki Piątek uroczyście zaśpiewali księża : Mirosław Kostarzewski i Daniel Sałasiński oraz Pan Artur Nowicki.

W dniu 02 kwietnia została przewieziona z naszego kościoła barokowa chrzcielnica do pracowni konserwatora Aleksandra Nowakowskiego do Warszawy. Przewidywany koszt renowacji opiewa na sumę 65 000 zł., a więc suma zbliżona do ofiar złożonych na potrzeby kościoła w czasie wizyty duszpasterskiej. W tym samym dniu otrzymaliśmy wiadomość z sądu w Lublinie o apelacji złożonej przez Piotra Grochowskiego, który domaga się odszkodowania od parafii kwoty 2 535 zł. z tytułu rozwiązania umowy o pracę i kwoty 48 793 zł. z tytułu zapłaty za przepracowane nadgodziny. Wśród tych nadgodzin zawiera się czas poświęcony na roznoszenie opłatków. Aż trudno uwierzyć, że parafianie janowscy wówczas nie składali ofiar przy okazji roznoszenia opłatków, chociaż wygląda na to, że Urząd Skarbowy wtedy w to uwierzył

W dniu 09 marca zostały wstawione w bocznych nawach kolegiaty okna zewnętrzne. Będą one spełniały nie tylko względy termiczne, ale przede wszystkim względy ochronne dla okien z zabytkowym szkłem witrażowym. Pierwsza dekada kwietnia to czas przepełniony napięciem oczekiwania na rezultaty złożonych wniosków na dofinansowanie renowacji zabytków naszej świątyni. Pierwsza jaskółka, która dotarła z Wojewódzkiego Urzędu Zabytków w Lublinie była niepomyśln a dla nas. Aż dziw, że problem toczących przez korniki barokowych zabytków kolegiaty janowskiej nie został zauważony przez odpowiedzialnych za ten rejon konserwatorów. Zupełnie odmienną wrażliwość na dobra dziedzictwa narodowego w tym przedmiocie okazali PSL-owscy Marszałkowie województwa Lubelskiego. To dzięki Panu Marszałkowi Sławomirowi Sosnowskienu i Panu Arkadiuszowi Bratkowskiemu - Członowi Zarządu Wojewódzkiego Lubelskiego otrzymaliśmy dofinansowanie do remontu chrzcielnicy i ołtarza głównego. Uwaga Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie została zwrócona na Janów Podlaski dzięki osobistej interwencji janowskiego wójta Jacka Hury. Na ogłoszenie w niedzielę 20 kwietnia o zamiarze rozpoczęcia prac konserwatorskich przy ołtarzu i chrzcielnicy parafianie zareagowali bardzo żywiołowo. Zapanowała powszechna radość z otrzymanego dofinansowania. Nasiliły się oferty parafian w zakresie czynu społecznego. Pan Jacek Tychmanowicz z Janowa Podlaskiego zaoferował gotowy materiał na rusztowanie do ołtarza . W drugim dniu nowenny do św. Antoniego, tj. 22 kwietnia rozpoczęliśmy montaż rusztowań wokół ołtarza. Wykonawcą rusztowania był Pan Jerzy Hryciuk z Granny. 27 .04. 2008 r. - odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie wozu strażackiego dla Jakówek. Strażacy z tej okazji podjęli zaproszonych gości uroczystym obiadem w szkole podstawowej.

Święto Matki Bożej Królowej Polski przeżyliśmy w parafii w nastroju religijno-patriotycznym. Po uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny złożyliśmy kwiaty przy szczątkach doczesnych biskupa Adama Naruszewicza, które znajdują się w w krypcie naszej kolegiaty. Następnie w godzinach wieczorowych mieliśmy okazję uczestniczyć w GOK-u w Akademii poświeconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja.. Nabożeństwo 40-godzinna przed odpustem św. Wiktora prowadził ks. Paweł Wysokiński z Łosic. W tle kerygmy jaką głosił przewijał się wątek historyczny męczennika Wiktora w aspekcie jego postawy opiekuńczej nad rannymi ofiarami działań wojennych. Św. Wiktor po bitwie zbierał rannych również i z pola walki przeciwników i opatrywał im rany, podczas gdy zwyczajem było dobijanie rannych. Na zakończenie 40-godzinnego nabożeństwa odbyła się po raz pierwszy w Janowie pierwsza z serii sześciu procesji fatimskich.

W dniu 27 maja, a więc w siódmym dniu nowenny do św. Antoniego, otrzymaliśmy radosną wiadomość, mianowicie że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał na konserwację ołtarza głównego w Janowie Podlaskim kwotę 150 000 zł. Uroczystość Bożego Ciała przeżywaliśmy w dość chłodnych warunkach atmosferycznych. Tej atmosfery nie rozgrzało nawet kazanie o Wielkoczwartkowych Sakramentach. Dopiero spożyta energia przy strojeniu czwartego ołtarza w czasie procesji wycisnęła pot na czołach niektórych osób.

W dniu 27 maja, a więc w siódmym dniu nowenny do św. Antoniego, otrzymaliśmy radosną wiadomość, mianowicie że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał na konserwację ołtarza głównego w Janowie Podlaskim kwotę 150 000 zł.

W dniu 12 czerwca odbyła się apelacyjna rozprawa w Lublinie wniesiona przez Andrzeja Grochowskiego przeciwko naszej parafii. Wyrok sądu apelacyjnego został utrzymany w takim samym stopniu surowości jak wyrok I instancji, a więc na niekorzyść Piotra Grochowskiego.

14 czerwca młodzież bierzmowana udała się na spotkanie bierzmowanej młodzieży w roku 2008 w naszej diecezji na spotkanie z ks. biskupem Ordynariuszem Zbigniewem Kiernikowskim w Pratulinie. Takie spotkania stały się od pewnego czasu tradycją. Nie byłoby zatem nic w tym dziwnego, gdyby nie to, ze Pani Małgorzata Nowicka zorganizowała tę wyprawę w formie wycieczki rowerowej, a wzięło w niej udział 15 osób. Zatem jest to typowy przykład połączenia kultury duchowej z wysiłkiem fizycznym. Jednym z efektów tej wspaniałej rowerowej wyprawy było zdanie, które padło z ust uczestnika na polach męczeństwa: „Ta wyprawa jest zaledwie preludium do tego co planujemy w wakacje”. Aż strach pomyśleć jaki stres przeżyje rower, który przez pomyłkę trafi spod sylwetki Pani Małgorzaty pod sylwetkę ks. Daniela.

Miła niespodziankę zafundował nam ks. biskup Ordynariusz, który wraz z grupą neokatechumenalną z Rzymu spędził niedzielę 22 czerwca na terenie naszej parafii. Dla wielu była to możliwość sprawdzianu potencjału językowego, dla innych zdolności kulinarnych, a jeszcze dla innych wzajemnego poznania religijności. W następną niedzielę nie mniejszą atrakcją był wyjazd do Pratulina na obchody XVI-lecia powstania Katolickiego Radia Podlasie połączone z obchodami 190 rocznicy powstania diecezji. W związku z rocznicą powstania diecezji został rozstrzygnięty konkurs wiedzy z zakresu historii naszej diecezji. Jakże było nam miło, że w tym konkursie wzięła udział młodzież także z naszej parafii. Uczestniczyły w nim czynnie następujące osoby: Katarzyna Caruk, Izabela Michaluk, Monika Matwiejczuk i Helena Butkiewicz.

02 lipca w dniu chorych obchodzonym w naszej diecezji była możliwość wyjazdu na odpust do Kodnia. Autokar z 40 pielgrzymami wyruszył z Janowa już o g. 9.00. Na błoniach kodeńskich zgromadziło się o wiele więcej pielgrzymów niż w latach ubiegłych. Natomiast w parafii o g. 10.00 została odprawiona Msza św. w intencji chorych, których opiekunowie dowieźli do kościoła. Chorzy mieli okazję skorzystania ze spowiedzi i przyjęcia sakramentu Namaszczenia Chorych. Wprawdzie w dwa dni po tym wydarzeniu był pierwszy piątek miesiąca, gdzie jest w zwyczaju, że księża odwiedzają chorych, to jednak, to jednak nie umniejszyło zainteresowania u chorych jednym i drugim.

W naszej świątyni w lipcu trwały nieprzerwanie prace konserwatorsko-renowcyjne. Przy okazji tych prac konserwatorzy byli jednomyślni w tym, że takie prace trzeba było rozpoczęć parę dziesiątków lat wcześniej. Korniki zdewastowały konstrukcje najcenniejszych naszych zabytków w 90 procentach, co oznacza, że większość z nich stanowiła jeszcze jakąś całość dzięki powierzchniowej farbie, która maskowała ubytki i stwarzała zaledwie pozory całości.

Na początku lipca zasmuciła nas wieść o nagłej śmierci ks. prałata Mieczysława Skrodiuka, naszego rodaka pochodzącego z Ostrowa. Był to człowiek, który mimo dolegliwości zdrowotnych tryskał nieustannie humorem rozbawiając każde towarzystwo. Jego doczesne szczątki zostały złożone na cmentarzu w Białej Podlaskiej, gdzie przez długie lata pracował, a potem pozostał na emeryturze. Pozostawił swoje zasługi w naszej parafii nie tylko za życia, ale również po śmierci kazał swojej rodzinie przekazać oszczędności swojego życia na renowację ołtarza św. Wiktora. Św. Wiktor jest patronem Kapituły Kanoników do której należał ks. Prałat. W dniu 17 lipca 2008 roku została podpisana umowa z konserwatorem wykonawcą, panem Aleksandrem Nowakowskim umowa o wykonanie renowacji wspomnianego ołtarza. Termin wykonania jest przewidziany na czerwiec 2009 r. Ofiara śp. Prałata pokrywa 2/3 całości kosztów renowacji obiektu.

28 lipca Wojewódzka Komisja Konserwatorska zatrzymała prace konserwatorskie przy posadzce w prezbiterium. Firma z Białej Podlaskiej, która pracowała przy konserwacji posadzki okazała się nieprofesjonalna. Mimo, że była znana Wojewódzkiemu Urzędowi Konserwatorskiemu i wykonała wiele prac konserwatorskich , które tenże Urząd aprobował i dotychczas liczyła zyski, tym razem w Janowie musi liczyć straty. Historia rekonstrukcji posadzki ma swój początek we wrześniu 2007 r. Od tego czasu inwestycja była poniewierana różnego rodzaju nieprofesjonalnymi decyzjami, które niekiedy przypominały czasy stalinowskie. Warto przynajmniej na przyszłość pamiętać, że kościół jest Domem Bożym, a nie obiektem muzealnym, gdzie panuje jakiś dyrektorek. Efektem zamieszania zrodziła się decyzja, że ponowna rekonstrukcja posadzki rozpocznie się w listopadzie 2008 r. , a kierownika i wykonawcę prac wyznaczy miejscowy proboszcz.

W dniu 27 lipca odbyła się w Urzędzie Gminy kolejna Sesja Samorządowa. Mimo napiętych prac żniwnych kworum było imponujące. Dokonano podsumowania działalności Rady, a zwłaszcza jej Przewodniczącego i Wójta. Rozpoczęte inwestycje i kondycja finansowa gminy rokują nadzieję, że staniemy się wzorcową gminą w województwie. Pewne przedsięwzięcia gminy i parafii są tożsame, co wyraźnie podkreślono w czasie obrad. Dzięki temu dało się wysnuć wnioski o dalszej pomyślnej współpracy obu instytucji.

Dzień 01 sierpień przyniósł parafii nową niespodziankę. Mianowicie dotychczasowy organista Pan Artur Nowicki wstąpił do Zgromadzenia Ojców Orionistów. Zapewne jest to niepowetowana strata dla parafii, która ceniła jego profesjonalność, natomiast dla samego Artura wielka radość z powodu odczytania głosu powołania. Wspaniałomyślnością odchodzącego organisty było to, że nie zostawił nas na pastwę losu, lecz znalazł godnego zastępcę. Jest nim Pan Augustyn Stąpór. Nowemu zatem organiście przypadła już w udziale obsługa dorocznego odpustu św. Rocha.

Słoneczna pogoda, jak i talent krasomówczy kaznodziei, a był nim ks. Infułat Kazimierz Korszniewicz z Międzyrzeca Podlaskiego przybliżyły uczestnikom tajemnicę spójności Boga z naturą, doczesności z wiecznością. Nastroju modlitewnego nie był w stanie zakłócić znany w Janowie i okolicy intrygant z aparatem, który mimo zakazu fotografowania uroczystości religijnych usilnie zabiega o pobłażliwość w tym względzie u proboszczów. Tym razem jako niepyszny musiał przerwać swą niecną praktykę i opuścić orszak procesyjny. Cmentarz na terenie którego uroczystości odpustowe zgromadziły rzesze wiernych, był odświętnie posprzątany. Mimo niesubordynacji wielu sprzątających groby bliskich zmarłych firma pogrzebowa Pana Andrzeja Grabowskiego okazała wiele cierpliwości i taktu, by końcowy efekt sprzątania był fascynujący. Cmentarz Janowski przeżył rekonesans swojej świetności. Porządek i ład na cmentarzu został doceniony przez przyjezdnych gości i wielu parafian. Nie mniej jednak złośliwość i zazdrość wielu oportunistów piękna i czystości sprawiła, że Pan Grabowski wypowiedział parafii z trzymiesięcznym wyprzedzenie obsługę cmentarza. Stwierdził, że wprawdzie byłby w stanie w dalszym ciągu zakładać maskę i codziennie wywozić ludzkie fekalia z cmentarza, ale nie chce się poniżać i znosić szczucia Policją, czy Strażą Pożarną. To środowisko potrzebuje resocjalizacji i na ten moment potrzebny jest zarządca z zewnątrz. Sprawa wypowiedzenia umowy o sprzątanie cmentarza znalazła swój finał na specjalnie zwołanym zebraniu Rad Parafialnych, Rady Gminy i Sołtysów. Spotkanie odbyło się w salce katechetycznej w Święto Przemienienia Pańskiego dnia 06 sierpnia, w którym uczestniczył także wójt gminy Pan Jacek Hura. Wójt przedstawił podobny problem dotyczący oczyszczalni ścieków w Janowie. Zarówno w przypadku cmentarza, jak i oczyszczalni było ubolewanie nad niewłaściwym użytkowaniem. Na cmentarnym składowisku nieczystości notorycznie wyrzucane są domowe śmiecie, natomiast oczyszczalnia jest blokowana napływającymi z sieci kanalizacyjnej nieczystościami wielkich gabarytów, które są wrzucane poprzez uliczne studzienki. Praktyki te zostały przez zebranych potępione. Powzięto przeciwdziałanie tym nadużyciom na drodze profilaktyki w szkołach, napiętnowania, nagłaśniania, a nawet powiadamiania organów ścigania i władz administracyjnych. Następne spotkanie w tej sprawie ustalono na dzień 26 sierpnia.

W czasie trwania pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę wielu parafian podjęło trud duchowego pielgrzymowania. Młodzież licznie się gromadziła na wieczornych apelach. Pod kierownictwem ks. Mirosława Kostarzewskiego zespół w składzie: Andrzejuk Agnieszka, Jakrzewska Ilona, Okóń Aneta i Żych Magdalena prowadzili codziennie apele o g. 21.00.

Podobnie jak co roku w Uroczystość Wniebowzięcia NMP gościliśmy na terenie naszej parafii pieszą pielgrzymkę Braci Prawosławnych na Górę Grabarkę. Noclegu użyczyła nam Pani Elżbieta Zielińska Dyrektor Szkoły Podstawowej kwaterując pątników na sali gimnastycznej. Następnego dnia pielgrzymi zwiedzili kolegiatę i udali się do Starego Pawłowa na modlitwy poranne w kapliczce. Gościnność Pawłowian i hojność Akcji Katolickiej pozwoliła gościom zjeść śniadanie i wyruszyć w dalszą drogę.

Dożynki Gminno parafialne odbyły się w niedzielę 24 sierpnia. Uroczystościom przewodniczył ks. kanonik Krzysztof Czyrka - dziekan dekanatu wisznickiego. Parafianie przedstawili przebogate wieńce dożynkowe. Wśród nich wyróżniał się wieniec z Kajetanki, który zajął 1-miejsce, a wszystkie inne otrzymały drugie miejsce. Zakończone uroczystości kościelne dały początek wspaniałemu festynowi jaki miał miejsce na ryneczku Janowa. Obok wielu rodzimych zespołów wystąpiły ludowe zespoły wokalno-taneczne z Białorusi, które były nie lada widowiskiem wzbudzającym podziw wśród uczestników.

W dniu 29 sierpnia nasza parafia odczuła wyraźną poprawę kondycji finansowej, a to dzięki Rodzeństwu Ś.p. Ks. Prałata Mieczysława Skrodziuka. Otóż ks. Mieczysław ufundował 2/3 renowacji ołtarza św. Wiktora, a tę brakującą część uzupełniło Jego rodzeństwo w osobie Ks. Prałata Józefa i Pani Marii. Łączny koszt renowacji ołtarza jest przewidziany na sumę 90 000 zł. Wielkie Bóg Zapłać składamy Rodzinie Państwa Skrodziuków z Ostrowa za tak wielki i wspaniałomyślny dar dla naszej parafii.

W dniu 26 września obiegła w tempie błyskawicy smutna wieść o śmierci ukochanego Ojca diecezji ks. seniora Jana Mazura. Zmarły ks. Biskup, można z pewnością powiedzieć, że był szafarzem sakramentu bierzmowania u przynajmniej połowy diecezjan. Diecezjanie ze smutkiem, po dwudniowych modlitwach w kurii siedleckiej, a następnie w katedrze, odprowadzili Pasterza do miejsca spoczynku, którym jest krypta w podziemiach katedry siedleckiej. Uroczysty pogrzeb z udziałem Episkopatu odbył się we wtorek 30 września 2008 r. W wieku 88-u lat, 26 września 2008 o godzinie 17.08, zmarł ksiądz biskup senior Jan Mazur W tych smutnych dniach była też okazja do pogłębienia chrześcijańskiej nadziei. Grupa parafian z Janowa Podlaskiego udała się na pielgrzymkę do Białegostoku, by wziąć udział w uroczystości beatyfikacji ks. Michała Sopoćki - osobistego spowiednika św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Organizatorami pielgrzymki był Odział Akcji Katolickiej w naszej parafii.

Bardzo miłym wydarzeniem dla Janowian było w dniu 26 października 2008 r. oddanie do użytku i poświęcenie czterech odrestaurowanych ulic Janowa. Na uroczystości bardzo licznie zgromadzili się mieszkańcy Janowa. Zebranych zaszczycili swoją obecnością marszałkowie : Franciszek Jerzy Stefaniuk i Sławomir Sosnowski oraz członek zarządu w osobie Ireneusza Stolarczyka, a także Tadeusz Łazowski - starosta bialski. Wójt gminy Jacek Hura dziękując władzom za udostępnienie środków unijnych przypomniał, że w Janowie czeka jeszcze na utwardzenie 10 ulic. Miejmy nadzieję, że ten śmiały pomysł znajdzie odbicie na forach marszałkowskich.

Podobną okazję do radości mieli w dniu 27 listopada 2008r. parafianie, którym głęboko leży na sercu sprawa renowacji zabytków sakralnych parafii Janów Podlaski. Otóż w tym dniu komisje państwowe bardzo wysoko zaopiniowały pracę konserwatorów, którzy pracowali przy pełnej konserwacji chrzcielnicy i ołtarza w zakresie I etapu. W sobotę 6 grudnia odbył się odpust św. Mikołaja w kapliczce w Starym Pawłowie. Uroczystościom przewodniczył ks. Zbigniew Nikoniuk – proboszcz z par. Kostomłoty, który ofiarował Eucharystię w obrządku bizantyjskim w intencji zmarłych i żyjących Pawłowian . Mieszkańcy Starego Pawłowa ufundowali paczki dzieciom z racji św. Mikołaja i wspólnie ustaliliśmy , że uroczystości odpustowe będą celebrowane w przyszłości w najbliższą sobotę św. Mikołaja. Następnego dnia przeżyliśmy na naszym cmentarzu odpust św. Barbary – patronki Dobrej Śmierci. Zgromadziło się bardzo wielu ludzi. Modlitewnej atmosferze sprzyjała niemalże letnia pogoda, co spowodowało, że ludzie po uroczystościach pozostali jeszcze nad grobami bliskich zmarłych.

W dniu 14 grudnia zgromadziliśmy się najpierw w kościele, a następnie przy nowowybudowanym obiekcie gminnej kotłowni, której atrakcją jest to, że ogrzewa podłączone do niej budynki za pomocą spalania źródeł odnawialnych, a nimi są wszelkie gatunki słomy. Naszą wspólnotę zaszczycił marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. W niedzielę 14 grudnia po Mszy św. o g. 9.30, ofiarowanej w intencji ks. Daniela z racji Jego patrona zaśpiewał chór parafialny i chór Pawłowianki a wierni złożyli serdeczne życzenia. Ks. Daniel odwzajemnił się parafianom za życzliwość strojąc bardzo gustowną szopkę i dekorując kościół na święta Bożego Narodzenia. Duchowe przygotowanie parafii do świąt wziął na siebie ks. proboszcz z Kostomłot - ks. Zbigniew Nikoniuk. Rekolekcjonista zyskał wielkie uznanie u wiernych i kapłanów.

2009

Od początku Nowego Roku rozpoczęliśmy przygotowanie wniosków o dofinansowanie zamierzonych inwestycji w naszej parafii.

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy już na początku 2009 roku był nie tylko zauważalny, ale wręcz odczuwalny w dziedzinie gospodarczej. Tym kryzysem została dotknięta i nasza parafia, otóż w dniu 12 lutego dowiedzieliśmy się że w tym roku nie otrzymamy dofinansowania na konserwację ołtarza głównego. Nie zależnie od tego podejmujemy zaplanowane inne prace, możliwe do wykonania w sezonie zimowym. Mianowicie oddaliśmy płytki kamienne z posadzki w prezbiterium do konserwacji, przygotowaliśmy podłoże do ponownego położenia płytek, a także zdemontowaliśmy ornamenty ołtarza sw. Wiktora i Chrystusa Miłosiernego i także przekazaliśmy do konserwacji. Przed kościołem wycielimy drzewa w ramach przygotowania terenu do renowacji placu przed i wokół kościoła w 2010 roku.

W dniu 03 marca wyjechała pielgrzymka do Białej Podlaskiej na film o ks. Jerzym Popiełuszce. Film zrobił olbrzymie wrażenie na widzach. Dla wielu była to okazja do przypomnienia sobie czasów totalitaryzmu w Polsce, a tym samym ostrzeżeniem przed nieustannie czyhającym w świecie złem osobowym, które wciela się w ludzi powodując złe czyny. Od 16 marca 2009 r. rozpoczęliśmy konserwację posadzki w prezbiterium. Wykonawcą był miejscowy rzemieślnik Pan Marek Peszuk. Praca została oceniona bardzo wysoko przez konserwatora wojewódzkiego, a także przez innych znawców i naszych parafian. Równolegle w tym czasie rozpoczęliśmy konserwację dwóch ołtarzy. Konserwacja ołtarza św. Wiktora została pokryta w całości z fundacji ks. Prałata Mieczysława Skrodziuka. Natomiast konserwację ołtarza Chrystusa Miłosiernego ufundował parafianin, który zastrzegł sobie anonimowość w tej sprawie. W dniu 22 maja komisja konserwatorska odebrała prace konserwatorskie przy ołtarzu Chrystusa Miłosiernego dając wysoką laurkę wykonawcy - Panu Nowakowskiemu, natomiast nasza wdzięczność nie pozostanie wiecznie żywa sponsorowi konserwacji.

W  dniu  12  maja  wyruszyła  z  naszej  parafii    trzy – dniowa pielgrzymka  do Wilna .  Na  szlaku  pielgrzymki  znalazły  się  takie  miejscowości,  jak: Suchowola  -  parafia  ks.  Jerzego  Popiełuszki oraz  sanktuaria: Studzieniczna, Różanystok  i  Święta  Woda. Oczywiście  w  Wilnie  sanktuarium  Matki  Bożej  w Ostrej  Bramie   i  Obraz  Miłosierdzia  Bożego  w  kościele  Ducha  św.  -  to  zasadniczy  cel  pielgrzymowania. Przy  okazji  pielgrzymowania  w  trakcie  zwiedzania  bazyliki  w  Wilnie  natrafiliśmy   w  kaplicy  biskupów  na  obraz  odzwierciedlający  malowidło  w  niszy  za  ołtarzem  głównym  w  Janowie  Podlaskim. 

Niedzielą  Zesłania  Ducha  św.  rozpoczęliśmy  40-  godzinne  nabożeństwo  przed  odpustem  Św.  Wiktora.  W  tym  roku  19  czerwca  minie  150  lat  od  czasu  sprowadzenia  z  Rzymu  relikwii   Świętego. Liturgię  słowa  w  czasie  trzy-dniowego  nabożeństwa  prowadził  ks.  Jarek  Ruciński.  Natomiast  Mszę  św.  odpustową  sprawował  poprzedni  proboszcz  z  Janowa -  ks.  Tadeusz  Karwowski,  a  Słowo  Boże  wygłosił  ks.  bp  Ordynariusz  Zbiegnie  Kiernikowski 

W  Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego w naszej parafii miała miejsce uroczystość I Komunii Świętej. W tym dniu po raz pierwszy do swoich serc przyjęło Pana Jezusa 55 dzieci z naszej wspólnoty.(...)

W  dniu 2 czerwca przez posługę Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego Sakrament Bierzmowania przyjęła 61 osobowa grupa młodzieży z naszej parafii

W dniu 28 czerwca 2009 r. wielu naszych parafian wzięło udział w obchodach jubileuszu 17 lecia powstania Katolickiego Radia Podlasie, które miało miejsce w Pratulińskim Sanktuarium. Uroczystościom przewodniczył ks. Bp Stanisław Budzik – Sekretarz Episkopatu. Gospodarzem uroczystości był ks. Bp Zbigniew Kiernikowski, który dokonał zakończenia obchodów roku Św. Pawła w naszej diecezji.

W dniu 02 czerwca 2009 odbył się odpust św. Wiktora. Uroczystościom przewodniczył poprzedni proboszcz Ks. Kanonik Tadeusz Karwowski. Słowo Boże wygłosił ks. Bp Zbigniew Kiernikowski. Nawiązując do męczeństwa św. Wiktora, ks. biskup wspomniał o męczeństwie Unitów, a wśród nich o błogosławionym Lewoniuku i Jego Towarzyszach. Podkreślił, że Chrystus zapowiedział Apostołom, iż „z mojego powodu prześladować was będą”. Dlatego prześladowanie Kościoła trwa i przyjmuje coraz to nowe metody. Dzisiaj usiłuje się uderzyć w Chrystusa poprzez szkalowanie Jego Namiestnika w osobie Ojca św., a także biskupów i kapłanów. Wykorzystuje się dorobek myśli ludzkiej w dziedzinie medialnej do szerzenia zła i intryg. Szatan ma wiele twarzy i dlatego pod różnymi pozorami, niekiedy nawet pod pozorem pomocy człowiekowi, usiłuje Chrystusa utopić w przysłowiowej łyżce wody.

Prace konserwatorskie w naszej świątyni trwają nieustannie. Stopień trudności wykonania powziętego dzieła czasami sprawia, że termin zakończenia prac jest odkładany na później. Tak jest między innymi z ołtarzem św. Wiktora. Niezależnie od tego w tym roku planowana jest jeszcze konserwacja ołtarza Chrystusa Ukrzyżowanego i tronu biskupiego. Zakończenie tych prac jest przewidziane na początek listopada bieżącego roku.

W dniu 13 lipca Zespół Śpiewaczy z Jakówek uroczyście obchodził 40-lecie swego powstania. W ich 40-letnim dorobku znalazło się wiele dyplomów, odznaczeń i wyróżnień godnych pozazdroszczenia. Umiały to docenić władze wojewódzkie, powiatowe i gminne. Jubilatki zebrały wiele ciepłych słów uznania wspartych rzeczowymi prezentami. Na szczególną uwagę zasługują prezenty ufundowane przez wójta gminy Janów Podlaski, które jako jedyne zachowują proporcję wartości do trudu ponoszonego przez zespół w czasie 40 lat działalności. Uroczystość jubileuszowa była przygotowana od strony kulinarnej przez gospodarzy na najwyższym poziomie. W czasie uroczystego obiadu w drodze rewanżu za zaprezentowany repertuar Jubilatek, wystąpił zespół Pawłowianki, który swoim śpiewem i deklamacją Pani Ireny Krasuckiej wprowadził atmosferę domowego zacisza. Długie godziny i minuty tej atmosferze towarzyszył zespół bitowy złożony z trzech Panów grających na instrumentach. I mimo, ze równolegle trwały uroczystości dni pobliskiego Konstantynowa oraz impreza rozrywkowa dla dzieci na rynku w Janowie Podlaskim, to zainteresowanie jubileuszem w Jakówkach rosło z godziny na godzinę i wzbogacało się o prześwietną widownię.

Prace konserwatorskie w kolegiacie posuwają się z dnia na dzień do przodu. Występują pewne trudności, zwłaszcza przy konserwacji ołtarza św. Wiktora. Trudności te wynikają nie tylko z powodu zniszczeń na skutek grasujących w całym kościele korników, ale także z powodu wieloletnich zacieków z okna nad ołtarzem. Te zacieki sprawiały, że systematycznie z ołtarza odpadały próchniejące jego elementy. Niektóre z nich odnaleziono na dzwonnicy, a niektóre zostały odtworzone w wyniku prac snycerskich.

W dniu 18 lipca komisja architektoniczna z Lublina dokonała oględzin kaplicy w Starym Pawłowie, a następnie zrobiła dokumentację fotograficzną wraz z merytorycznym opisem niezbędnym do podjęcia do ewentualnego wpisu do rejestru zabytków. Kaplica w Starym Pawłowie wymaga gruntownego remontu, na który konieczne są pokaźne środki materialne. W konsekwencji wpisania obiektu do rejestru zabytków stajemy w szeregu pretendentów do pozyskania takich środków. Równolegle rozpoczęto prace nad konserwacją zabytkowego tronu biskupiego. Już przy wstępnej fazie prac odkryto napis: Saturnin Mikołajewski - pozłotnik z Warszawy, 1858 r. Na innych obiektach kolegiaty odkryto podobne napisy z datą zbliżoną do roku 1858. Można zatem przypuszczać, że poprzednia konserwacja wnętrza świątyni miała miejsce w szóstym dziesięcioleciu dziewiętnastego wieku. Na kartach historii widnieje pamiętna data dla kolegiaty w Janowie Podlaskim, a więc rok 1859. Jest to rok sprowadzenia relikwii św. Wiktora (19.06.1959r.). Zatem parafia przygotowywała się do przyjęcia relikwii zarówno w wymiarze duchowym jak i gospodarczym.

W dniu 02 sierpnia przeżywaliśmy doroczny odpust św. Rocha. Sprzyjająca pogoda zatrzymała na Mszy św. odprawianej na cmentarzu wielkie rzesze ludzi. Mszy św. odpustowej przewodniczył i wygłosił kazanie Dominik Partyka - Ojciec Przeor z Leśnej Podlaskiej . Na odpuście byli obecni księża z dekanatu oraz ksiądz Jerzy Jabłoński - proboszcz z Gnojna. Także zaszczycili na swoją obecnością janowscy ziomkowie ks. Prałat Józef Skorodziuk i ks. Jan Kapłan.

W dniach 14-15 sierpnia gościmy na terenie naszej parafii 110 osobową pielgrzymkę z Jabłecznej na Górę Grabarkę W tym roku dało się zauważyć dominującą liczebnie w pielgrzymce grupę młodzieży i dzieci. Najmłodszy uczestnik miał zaledwie cztery lata. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej, Pani Elżbiecie Zielińskiej - pielgrzymi mogli przenocować w szkole i spożyć smacznie przygotowany posiłek przez Panie: Jolantę Górecką , Dorotę Kuszneruk i Dorotę. Wieremczuk Natomiast następnego dnia pielgrzymi zostali podjęci uroczystym śniadaniem zorganizowanym przez Panią Danusię Dacewicz i Akcję Katolicką wraz z mieszkańcami Starego Pawłowa.

Konserwatorzy pracujący w naszym kościele dokonali kolejnych zdumiewających odkryć. Mianowicie w ołtarzu Ukrzyżowania .Pana Jezusa znaleziono ukryty obraz Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Ta zagadka będzie przedmiotem dociekań ekspertów w późniejszym czasie. Natomiast uroczy tron biskupi znany nam od 150 lat, jako przedmiot koloru ciemno-wiśniowego, okazało się, że był tron biały bogato złocony. Te i inne odkrycia konserwatorskie wydłużyły w czasie termin zakończenia przewidzianych na ten rok prac.

We wtorek 02 września 2009, jak co roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W kościele zebrała się młodzież i dzieci oraz ich wychowawcy i nauczyciele. Okolicznościowe kazanie nawiązywało do 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mieszkańcy parafii i gminy Janów Podlaski od początku września przygotowywały się do dorocznych dożynek. Wszystkie sołectwa robiły wieńce dożynkowe. Samorząd Gminny zajął się organizacją poczęstunku dla gości. Program dożynek był bardzo bogaty, tak że dwa pełne dni z ledwością mogły go wypełnić.

W sobotę o g. 10.00 partnerskie samorządy z zaprzyjaźnionych miejscowości rozpoczęły zwiedzanie nowych inwestycji Janowa, na szlaku których znalazły się odrestaurowane ulice w centrum miejscowości, budowana od podstaw nowa hala sportowa, wybudowany parking przy cmentarzu wraz z ulicą Bakaliową i nowa hala Bakalandu. Natomiast o g. 18.00 wszyscy zaproszeni goście z partnerskich miejscowości przybyli na Mszę św. w czasie której zespół Pawłowianki obchodził jubileusz 40-lecia swego istnienia. Po Mszy św. dokonaliśmy poświęcenia i otwarcia odrestaurowanych dróg w centrum Janowa. Pozostała część wieczoru była wypełniona muzyką i tańcem na scenie i wokół niej. Następnego dnia, tj. 13 września 2009 r. oczekiwaliśmy ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który był głównym celebransem Mszy św. dożynkowej. Uroczystości rozpoczęły się od poświecenia wieńców dożynkowych, następnie ks. biskup pobłogosławił sztandar lokalnego koła Polskiego Stronnictwa Ludowego i rozpoczął Eucharystię. Miłym zaskoczeniem dla parafian i samego Pana Kościelnego Stanisława Mazuruka było odznaczenie Go papieskim medalem BENEREMENTI. Odznaczenie to zostało przyznane Panu Stanisławowi przez papieża Benedykta XVI za wierną pracę Kościołowi w służbie kościelnego.

Pogodne niebo nad naszą parafią pojawiło się po raz pierwszy w historii, gdy w dniu 27 sierpnia 2009 r. podpisaliśmy umowę u Marszałka Wojewódzkiego o dofinansowaniu z funduszy UE inwestycji parafialnej. Tą inwestycją jest ułożenie granitową kostką placu przed kościołem i chodnika procesyjnego wokół kościoła. W związku z realizacją tego projektu, jak i z zamiarem renowacji ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej oraz zmiany nagłośnienia na cmentarzu została zwołana Ekonomiczna Rada Parafialna na dzień 04 października. Radni po zasięgnięciu opinii parafian uchwali zbiórkę na te cele i odnieśli się z wielkim zadowoleniem do propozycji takich priorytetów. Wierni zaraz potwierdzili słuszność uchwały tym, że zaczęły wpływać ofiary. Zatem poczyniono przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą . Wykonawca żąda zaliczki przy podpisaniu umowy na wartość 20% zadania, którego kosztorys opiewa na 145.200 zł. Na ten więc moment trzeba uzbierać 29.040 zł.

17 listopada 2009 r. Wojewódzka Komisja Konserwatorska dokonała odbioru prac konserwatorskich na obiekcie barokowego tronu biskupiego. Komisja wyraziła także podziw dla innych powziętych inwestycji w nasze świątyni i wokół niej. W dniu 20 listopada, w piękny słoneczny piątek, przy pomocy życzliwej nam Stadniny Koni rozpoczęliśmy usuwanie zbędnych i niebezpiecznych drzew na posesji plebanijnej. Drzewa na skutek swej wiekowości były bardzo sfatygowane i z tego powodu zdarzało się, że przy małym wietrze fruwały ich konary zagrażając bezpieczeństwu wchodzących i wychodzących z plebanii..

W dniu 05 grudnia kaplicy w Starym Pawłowie przeżywaliśmy odpust Św. Mikołaja. Mieszkańcy Pawłowa, jak co roku, przygotowywali się do tego wydarzenia bardzo gorliwie. Zorganizowali zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na paczki dla dzieci od św. Mikołaja, zamówili Mszę św. odpustową w intencji mieszkańców, odświeżyli wnętrze kaplicy i uporządkowali obejście na zewnątrz. Jak zwykle Pani Danusia Dacewicz była tym przysłowiowym spiritus movens całego wydarzenia. Uroczystościom przewodniczył ks. Zbigniew Nikoniuk – proboszcz z par. Kostomłoty, który ofiarował Eucharystię w obrządku bizantyjskim w intencji zmarłych i żyjących Pawłowian. Następnego dnia t.j. 06 grudnia obchodziliśmy odpust Św. Barbary - patronki dobrej śmierci.. Msza św. odpustowa odbyła się w kaplicy na cmentarzu, przy grobach naszych zmarłych. Kolejny dzień, a więc 07 grudnia, to czas kolejnych emocji. Mianowicie odbiór konserwatorski ołtarza Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Komisja. Komisja złożona z emisariuszy Marszałka Województwa i Delegatury Konserwatora Zabytków w Białej Podlaskiej z uznaniem oceniła przeprowadzone prace konserwatorskie na obiekcie ołtarza. Był to czwarty obiekt poddany konserwacji w roku 2009.

W dniu 08 grudnia 2009 w święto Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, przez obrzęd obłóczyn zostało włączonych do grona ministrantów pięciu nowych kandydatów: Jakub Kondraciuk Przemysław Andruszkiewicz Jakub Krzesiak Michał Sterniczuk Łukasz Melaniuk Kandydaci od czerwca przygotowywali się do tego momentu poprzez poznawanie teorii ministrantury na zbiórkach i obserwacji starszych kolegów w czasie służenia do Mszy św. Moderatorem ministrantów jest ks. Daniel Sałasiński, a odpowiedzialnym za przygotowanie kandydatów był starszy kolega ministrant Mateusz Boncal.

Bardzo miłym wydarzeniem dla Janowian było w dniu 17 grudnia 2009 r. poświęcenie i oddanie do użytku drogi do stadniny na Wygodzie, w Janowie znanej jako ul. Piłsudskiego. Od wielu lat mieszkańcy Janowa doznawali upokorzeń przez złośliwe niekiedy uwagi gości, że nie chcemy światu pokazać tego z czego między innymi słyniemy. Na otwarcie drogi na Wygodę przybyli: - Genowefa Tokarska- Wojewoda Lubelski - Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego - Tadeusz Łazowski- Starosta Bialski - Jacek Hura - Wójt Gminy Janów Podlaski - Ireneusz Stolarczyk Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego - Agnieszka Jakoniuk – Radna Rady Powiatu Bialskiego - Zdzisław Matyja –Przewodniczący Rady Gminy Janów Podlaski - Marek Trela - Prezes Zarządu Stadniny Koni - Krystyna Beń – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - Ireneusz Grasko- Inspektor Nadzoru Budowlanego - Bogdan Chomiuk - kierownik Robót Budowlanych - Jarosław Dubisz - Dyrektor Zespołu Szkół - Zofia Demianiuk- Skarbnik Gminy Janów Podlaski - Leszek Jówko Inspektor d/s. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.

2010

Od początku maja trwają prace konserwatorskie w kościele na obiekcie ołtarza głównego i ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej. Oba zadania wykonują dwie niezależne grupy konserwatorskie. II etap ołtarza głównego wykonuje znany z konserwacji zabytków w naszym kościele Pan Nowakowski z Torunia, natomiast nad renowacją ołtarza Matki Bożej pracuje Pan Gołubiak z Lublina. Stan zachowania ołtarza Matki Bożej nie pozwolił na renowację tu na miejscu. Cały obiekt został wywieziony do pracowni w Lublinie, gdzie będzie poddany specjalistycznym kąpielom, a następnie poddany obróbce snycerskiej. W podobnej sytuacji są pozostałe ołtarze i wszelka zwłoka w czasie może jedynie pogorszyć ich kondycję i podrożyć koszt konserwacji.

Równolegle jest konserwowana, odkryta w czasie remontu ołtarza, nisza w ścianie za ołtarzem głównym. Pod koniec maja udaliśmy się autokarową pielgrzymką do Lwowa i Łucka na Ukrainie. Z Łuckiem wiąże nas Janowian i całą naszą diecezję bogata historia. Mieliśmy okazję zgłębić naszą wiedzę historyczną idąc i jadąc śladami naszych biskupów Łuckich. Przez Oktawę Bożego Ciała pobożnie uczestniczyliśmy w procesjach. Rytm codziennych procesji bywał zakłócany deszczową pogodą i pracami wokół kościoła. Procesja Fatimska w czerwcu odbyła się też w murach kolegiaty, a to z powodu przebudowy ulic na tradycyjnej trasie procesji fatimskich. Jednak w atmosferze radości i serdeczności odbyły się Prymicje ks. Wojtka Sobieszka w dniu 13 czerwca 2010 r.. Na ten moment Janowianie czekali wiele lat. Na dzień prymicji nie było z parafii Janów Podlaski żadnego alumna w seminarium, ale głęboko wierzymy, ze przykład prymicjanta i nasza modlitwa sprawi, że Pan Jezus powoła kogoś z naszej wspólnoty na wyłączną służbę Bogu.

Zaraz po zakończeniu Oktawy Bożego Ciała rozpoczęliśmy przygotowanie terenu wokół kościoła do położenia kostki granitowej na obszarze placu przed kościołem i chodnika procesyjnego wokół kościoła. Kostka z dotychczasowego chodnika została przeniesiona na cmentarz i tam posłużyła do utwardzenia alejki głównej. Dzień 27 czerwca przeżyliśmy pod znakiem jedności z Katolickim Radiem Podlasie. Nasza radiowa rozgłośnia w tym dniu obchodziła 18- lecie swojego powstania. Centrum diecezjalnych uroczystości KRP miało miejsce w Pratulińskim sanktuarium Męczenników. Uroczystościom przewodniczył ks. Arcybiskup Józef Życiński Metropolita Lubelski. Na zakończenie uroczystości, w których wzięło udział około 1000 wiernych podziękował wszystkim zebranym za modlitwę i udział ks. bp Zbigniew Kiernikowski - ordynariusz siedlecki.

Dnia 28 czerwca ministranci i lektorzy mieli małe powitanie wakacji. O godz. 10.00 zebraliśmy się na boisku za internatem i został rozegrany mecz towarzyski. Grali wszyscy i mali i duzi i odbyło się bez kontuzji i ran a co najważniejsze bez przekleństw. Niestety przychodząca na boisko młodzież i ta młodsza i starsza nie potrafi uszanować języka. Często przy otwartym oknie słyszę dobiegające przekleństwa i nikomu to z młodych ludzi nie przeszkadza, a upomnienia nie przynoszą efektu. Zwracam się do rodziców, aby czasami przyszli na boisko za internat i posłuchali jak ich dzieci mówią. To taka mała uwaga..

Po dwóch godzinach gry, dzięki Ks. Parałatowi Stanisławowi Grabowieckiego służba liturgiczna zamiast obiadu w domu zjadła nad stawem przy plebanii grillowane kiełbaski. Była też możliwość popływania „statkiem” po stawie, z której to możliwości wszyscy chętnie skorzystali. Przy wspólnym posiłku był czas na rozmowę i uwagi na temat służby ministranckiej. Takich spotkań i imprez integrujących służbę liturgiczną powinno być więcej. Pomimo wakacji chłopcy zobowiązali się do czynnej służby na Mszach św. i trzymam ich za słowo. Ks. Daniel Sałasiński

Dnia 28 czerwca Wójt Gminy Janów Podlaski - Pan Jacek Hura zwołał zebranie wiejskie mieszkańców Starego Pawłowa., na które przybyła zdecydowana większość przedstawicieli mieszkających tam rodzin. Wszyscy zebrani z uwagą wysłuchali podsumowania działalności Gminnego Samorządu i pozytywnie odnieśli się do proponowanych inwestycji w Starym Pawłowie. Tymi inwestycjami mają być: kanalizacja i kompleksowy remont kapliczki.

Pierwsza niedziela sierpnia wpisała się na stałe w kalendarz parafialny jako dzień odpustu św., Rocha. Tak tez było i w tym roku. Przed tym świętem oprócz porządkowych czynności przed odpustowych trwały prace wykończeniowe związane z utwardzeniem placu wokół kościoła kostką granitową. Równolegle na cmentarzu układano chodnik procesyjny z kostki pozyskanej przy rozbiórce chodnika wokół kościoła. Obie inwestycje zostały szczęśliwie zakończone zgodnie z harmonogramem, a wiec przed odpustem.

Inwestycja wokół kościoła jak i przebudowa rynku w centrum Janowa doczekały się swojej finalizacji w dniu 25 sierpnia 2010. Wtedy właśnie w asyście Pana Wójta, Marszałka Sławomira Sosnowskiego oraz Posła Tadeusza Sławeckiego obie te inwestycje zostały poświęcone. Następnego dnia przeżywaliśmy w parafii Dzień Dziękczynienia za zbiory - Dożynki Gminno-Parafialne. Był to uroczysty zjazd 4 x Janów. Uroczystościom przewodniczył jak co roku Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski. Wszyscy goście byli pełni podziwu zarówno dla śmiałych inwestycji gospodarczych w Janowie Podlaskim, jak i dla samej uroczystości, w czasie której każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Nabrzmiałe problemy w parafii, zwłaszcza dotyczące usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu i życiu na cmentarzu spowodowały zwołanie Ekonomicznej Rady Parafialnej na dzień 19 września. Obrady trwały 2 godziny bez przerwy. Poruszonych było wiele tematów, ale do sfinalizowania uchwałą doszło w dwóch sprawach s: - W każdym miesiącu grzewczym będzie zbierana zapowiedziana taca na ogrzewanie kościoła - Każda rodzina jest zobowiązana do odrobienia jednej dniówki w parafii na rzecz utrzymania nieruchomości parafialnych Natomiast w sprawie sfinansowania usunięcia drzew na cmentarzu postanowiono, że właściciele pomników w promieniu 20 m. od zagrażającego drzewa wezmą udział materialny w sfinansowaniu formalności usunięcia.

Następne spotkanie Rady Parafialnej odbyło się trzeciego października. Obrady rozpoczęto przyjęciem protokółu z ostatniego spotkania i podjęto nowe uchwały: 1.Każdy ma prawo do pochówku na cmentarzu w Janowie Podlaskim, nikt jednak nie ma prawa rezerwować sobie kilku miejsc pochówku stwarzając pozory (przez stawiania krzyża, zniczy), że w danym miejscu jest już ktoś pochowany. 2.Życzeniem mieszkańców Janowa Podlaskiego jest, aby bramki wejściowe do ogrodzenia małego kościółka były otwierane rano o g. 7.00, a zamykane o g. 20.00. 3.Ksiądz proboszcz będzie informował w niedziele wiernych jaką pracę zamierza wykonać w nadchodzącym tygodniu i przy pomocy jakiej miejscowości, czy ulicy, a Radny danego odcinka przejmie obowiązek zorganizowania ludzi.

W wyniku postanowień Rady Parafialnej w czasie niedzielnych ogłoszeń padały słowa zaproszenia do pracy przy kościele i plebanii. Ku zdumieniu wszystkich, a zwłaszcza pracujących w kościele konserwatorów, ludzie nie tylko ochoczo przychodzili do pracy, ale również pracowali z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Dowodem na to jest chociażby praca w te dni kiedy księdza proboszcza nie było w parafii, ponieważ załatwiał różne sprawy parafialne w województwie. Po powrocie zastawał pracę zrobioną w wymiarze ponadnormatywnym. Pracę wykonywali zasadniczo mężczyźni, ale w jednym przypadku bardzo dzielnie radziła sobie z ciężką pracą i kobieta. Ci którzy przyszli do pracy stwierdzali przy okazji spożywanych posiłków, że nie spodziewali się ile potrzeba pracy fizycznej, żeby utrzymać w należytej estetyce posesję parafialna. Miło było słuchać zapewnień, że w następnym roku też z chęcią przyjdą do pomocy.
AKTUALNOŚCI   

Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (083)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010