Wielki Książe Litewski Witold w 1428 r. ufundował kościół i uposażył we wsi Porchów, którą biskup łucki, Jan Łosowicz, od swego imienia nazwał Janowem. Początkowo kościół ten był parafialnym, potem parafię przeniesiono do kościoła św. Jana i dopiero w 1602 r. po oddaniu kościoła tego Dominikanom, parafię przeniesiono do kościoła Trójcy Świętej. Przy kościele tym w 1685 r. Stanisław Witwicki, biskup łucki i brzeski, ufundował seminarium. Obecny kościół parafialny murowany, budowę rozpoczął w 1714 r. Bp łucki Aleksander Wyhowski, dokończył zaś Bp Stefan Bogusław Rupniewski i dnia 30. XI. 1735 r. konsekrował. W 1741 r. podniesiony został do godności kolegiaty a w 1818 r. do godności katedry. Z kasatą diecezji przez rząd rosyjski w 1867 r., jest tylko kościołem parafialnym. W setną rocznicę utworzenia diecezji z powrotem do godności katedry przywrócony, a na mocy bulli Piusa XI & Odpusty: Trójcy Świętej, Św. Wiktora, Św. Rocha. Cmentarz grzebalny: 1 km od kościoła.

Wizytacja kanoniczna: 2006 r.- Bp Zbigniew Kiernikowski.

Miejscowości należące do parafii: Janów Podlaski (2339), Błonie (140-9 km), Bubel-Łukowiska (64-7 km), Bubel-Granna (171-5 km), Buczyce Stare (155-3 km), Cieleśnica (200-9 km), Hołodnica (80-7 km), Klonownica Mała (193-4 km), Jakówki (180-7 km), Kajetanka (62-6 km), Ostrów (200-7 km), Pawłów Nowy (410-3 km), Pawłów Stary (239-1 km), Peredyło (86-6 km), Romanów (106-6 km), Werchliś (309-5 km), Wygoda (269-1 km), Kolonia Janów (93-3 km).

Nabożeństwa w parafii

Msze św. w niedzielę: 8.00, 9.30, 11.30 i 18.00 /w okresie zimowym 17.00/

Msze św. w pozostałe dni tygodnia: 7.00 i 18.00 /w okresie zimowym 17.00/


PARAFIA JANÓW PODLASKI   

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim, ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski, tel. Ks. Dziekan (083)341-30-11 lub 602 511 389:
Wikariat (083) 341-33-73 Konto Parafialne: 84 8025 0007 0392 9030 2000 0010